LUCIFER (2015- ), Tom Kapinos

Treballar nit i dia castigant les ànimes que han tingut la desgràcia d’acabar a l’infern per les seves males accions en vida és una feina molt dura. Per això, el senyor de l’Avern, Lucifer Morningstar (“estrella del matí” ), fart de viure a l’infern, decideix que necessita unes vacances…per sempre més. I quin lloc més adient per gaudir d’aquest descans que a la ciutat de Los Ángeles, als Estats Units. Un lloc perfecte per gaudir de del que més li agrada: l’alcohol, les dones i el seu piano. Però un incident traumàtic farà replantejar-se quin ha de ser el seu nou paper a la terra.

Seguint la nova tendència d’humanitzar als malvats, ja siguin vampirs o homes llops, de les sèries i pel•lícules de la nostra infantessa, la sèrie ens presenta una imatge molt més suau del que hem tingut de Satanàs: un home seductor i simpàtic que realment odia haver d’estar a l’infern castigant i torturant ànimes en pena. Per tant, no espereu una sèrie de terror, ni molt menys, però si comèdia i molts crims misteriosos que resoldre. Podeu veure aquest Lucifer encantador i amb un sentit de l’humor d’allò més britànic, a Antena 3 Televisió on ja s’ha emès la primera temporada i ja estan a punt d’emetre la segona.

Recomanat per @tasnimaslam

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.