Boşanıyorum Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?

Boşanmanın Çocuğun Psikolojisi Üzerindeki Etkileri? Boşanırken Çocuğunuzla İlgili Dikkat Etmeniz Gereken Önemli Noktalar. Sağlıklı Ayrılma Danışmanlığı Nedir?

Tunç Tataker
Mar 21 · 6 min read
Boşanma ve Çocuk Psikolojisi
Boşanma ve Çocuk Psikolojisi
Boşanma ve Çocuk Psikolojisi

Boşanmanın Çocuk Psikolojisi Üzerine Etkileri

Boşanma sürecindesiniz ve bunu çocuğunuza nasıl açıklayacağınızı bilemiyor musunuz? Yıllar içinde pek çok danışanımdan birebir duyduğum, “Boşanıyorum Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım?” sorusuna açıklık getirmeye çalıştım.

Anne babası MIŞ GİBİ evlilik sürdüren çocuklar büyüdüklerinde farkında olmadan boşanacakları eşleri seçerler.

Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir anneye ve babaya ihtiyaçları var. Bir arada kalarak giderek sağlıksızlaşan ve mutsuzlaşan bir anne babaya değil. Bu nedenle asla geleneksel kaygı ve korkularla sırf çocuğunuz için mutsuz ve MIŞ GİBİ bir evlilik sürdürmemenizi öneririm. Bunun olumsuz etkilerini çocuğunuzun şimdiki zamanında değil ancak yetişkin yaşamında mutlaka göreceksiniz.

Çocuk Anne Baba Ayrılığından Etkilenir mi?

Şüphesiz ki her çocuk, anne baba ayrılığından belirli ölçüde etkilenir ve zarar görür. Çocukların zihninde ve duygu dünyasında anne baba ayrılmaz bir bütündür. Çocuklar çoğu zaman anne ve babalarının neden ayrıldıklarını iç dünyalarında anlamlandıramazlar. Bazen bu süreci, anne veya babanın kendisini terk etmesi olarak yorumlayabilirler. Bazen de anne baba ayrılığıyla ilgili kendilerini suçlayabilirler.

Anne Baba Ayrılığı
Anne Baba Ayrılığı
Anne Baba Ayrılığı Her Çocuğu Etkiler

Sağlıklı Ayrılma Danışmanlığı Nedir? Neden Önemlidir?

Sağlıklı ayrılık, iki tarafın da ilişkinin artık bitmiş olduğunu kabullendiği, birbirlerini suçlamadıkları, birbirlerine öfke kusmadıkları, çocukları varsa çocuklarıyla ilgili ortak sorumluluklarını belirleyip, anne ve babalıklarını bitirmeden ve zedelemeden evliliklerini bitirdikleri bir ayrılık şeklidir. Eğer eşiniz sağlıklı ayrılamayacak durumdaysa Sağlıklı Ayrılma Danışmanlığı desteğiyle onu biraz daha sağlıklı bir noktaya çekmeniz mümkün. Sağlıklı ayrılma danışmanlığı, evlilik terapisi sürecinde sunulan bir destek türüdür.

Ayrılık Kararı Çocuğa Nasıl Açıklanmalı?

Ayrılık kararı çocuklara açıklanırken, çocuğun yaşı göz önünde bulundurulmalı ve mümkünse bir uzmandan (çocuk psikiyatristi, çocuk psikoloğu veya pedagog) yardım alarak bu karar açıklanmalıdır. Çocuğa, ona duyulan sevgide herhangi bir değişiklik olmayacağı, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanacağı güveni mutlaka verilmelidir.

Boşanma Sürecinde Çocuğunuzla İlgili Dikkat Etmeniz Gerekenler

 • Çocuğunuzu birbirinize olan öfkenizi boşaltma aracı olarak kullanmayın
 • Çocuğunuza diğer ebeveynini asla kötülemeyin ve aile çevresinin de kötülemesine asla izin vermeyin
 • Çocuğunuzu eski eşinizin hayatından haber alma aracı olarak kullanmayın
 • Çocuğunuzun diğer ebeveyniyle olan ilişkisini asla engellemeyin
 • Mümkünse ayrıldıktan sonraki ilk bir yıl çocuğunuzun ortamını değiştirmeyin (ev, okul vb.)
 • Çocuğunuzla ilgili her türlü konuda eski eşinizle içten ve samimi bir iletişim kurun
 • Çocuğunuzun yaşamını ilgilendiren önemli konularda birbirinizden habersiz hareket etmemeye çalışın
 • Boşanmış olmanın suçluluk duygularını çocuğunuzu şımartarak veya ona pahalı hediyeler alarak örtmeye çalışmayın
 • Yakın çevrenizin (anne, baba, akrabalar vb) çocuğunuza acıma duygularıyla yaklaşmalarına izin vermeyin
 • Hayatınızda yeni bir ilişki olduğunda ve bu kişiyi bir gün çocuğunuzla tanıştırmayı planladığınızda mutlaka eski eşinize konuyla ilgili bilgi verin
 • Çocuğunuzun psikolojisiyle ilgili endişe duyduğunuz her noktada, mümkünse eski eşinizle birlikte, değilse bireysel olarak mutlaka bir uzman (pedagog, çocuk psikoloğu, psikolojik danışman vb.) desteğine başvurun

Kitap Önerisi 👇🏻


 • Endişelerinizi bir uzmanla konuşmaya ve doğru yanıtları bulmaya mı ihtiyacınız var?
 • Dilerseniz Online Terapi desteğimden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Blog | Tunç Tataker

Uzman Psikolojik Danışman

Tunç Tataker

Written by

Uzman Psikolojik Danışman | Evlilik ve İlişki Terapisti tunctataker@gmail.com

Blog | Tunç Tataker

Tunç Tataker, Uzman Psikolojik Danışman. Aile Danışmanı, Evlilik ve İlişki Terapisti, Cinsel Terapist, Online Psikolog.

More From Medium

More on Evlilik from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik from Blog | Tunç Tataker

Yanlış Bir Evlilik Yaptım

More on Evlilik from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik from Blog | Tunç Tataker

Hayat Arkadaşım Olur musun?

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Eşim Aşırı Kıskanç

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade