Cinsel Terapi

Cinsel Terapi Nedir? Ne Zaman Cinsel Terapiste Gitmeliyiz? Cinsel Terapi Kaç Seans Sürer? Cinsel Terapide Ele Alınan Temel Cinsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Tunç Tataker
Mar 20 · 5 min read
Cinsel Terapi
Cinsel Terapi
Cinsel Terapi

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel terapi, psikolojik kaynaklı cinsel bir sorun yaşadığınızda, cinsel terapi eğitimi ve deneyimi olan bir uzmanın (psikolojik danışman, psikolog veya psikiyatrist) sorununuzun kaynaklarını belirleyerek size çözüme yönelik sağlıklı yollar göstermesi ve sorunu psikolojik açıdan tedavi etmesi sürecidir. Böylece cinsel sorununuzu, kronikleşmeden ve ilişkinizi bitme noktasına getirmeden önce sağlıklı bir şekilde çözümlemeniz mümkün olur.

Ne Zaman Cinsel Terapiste Gitmeliyiz?

 • Eşimle ilişkimde bazı cinsel sorunlarımız var ve bunları cinsel terapi desteğiyle çözümlemek istiyorum
 • Sevgilimle bazı cinsel sorunlarımız var
 • Erken boşalıyorum ve bu sorunu çözmek istiyorum
 • Bir süredir ereksiyon sorunları yaşıyorum ve psikolojik kaynaklı olduğunu düşünüyorum
 • Vajinismus sorunum var ve bu sorunu bir cinsel terapistle çözümleyerek ilişkimi sağlıklı sürdürmek istiyorum
 • Eşime karşı cinsel arzu hissedemiyorum
 • Uzun bir süredir cinsel açıdan isteksizim
 • Geçmişte yaşadığım bir cinsel taciz yüzünden cinsellikten kaçıyorum ve bunu artık çözümlemek istiyorum
 • Cinsel eğilimlerimden hoşlanmıyorum ve bunları bir uzmanla konuşmak istiyorum

Cinsel Terapist Kimdir?

Cinsel terapist, cinsel terapi eğitimi almış ve bu konuda yeterli vaka görmüş psikolojik danışman, psikolog veya psikiyatristtir.

Temel psikoloji veya cinsel terapi eğitimi olmayan ve bir kaç aylık sertifika programlarıyla kendilerini “Cinsel Terapist” olarak pazarlamaya çalışan kişilerden uzak durunuz.

Uzman olmayan ellerde cinsel sorunlarınız daha da kronikleşebilir ve ilişkinizi ciddi anlamda riskli bir noktaya taşıyabilir. Kısacası uzman olmayan kişiler ilişkinizin bitmesine yol açabilir.

Cinsel Terapi Kaç Seans Sürer?

Cinsel Terapinin kaç seans süreceği tamamen ne tür bir cinsel sorun yaşadığınıza ve cinsel sorununuzun kaynaklarına göre şekillenir. Ancak bir kaç seans geçmesine rağmen cinsel sorununuzda bir değişim ve iyileşme yoksa gittiğiniz cinsel terapistinizle bu konuyu konuşmanızı öneririm.

Cinsel Sorunların Kaynakları

Hazırlayan Faktörler

 • Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı
 • Aşırı tutucu, dindar yetiştirilme biçimi
 • Eksik ya da yanlış cinsel bilgi
 • Cinsellikle ilgili gerçek dışı beklentiler
 • Anne baba arasındaki olumsuz ilişki biçimi
 • Erken travmatik yaşantılar
 • Eşler arasındaki iletişim biçimi
 • Uyarılma eşiğinin yüksek olması
 • Nevrotik kişilik özellikleri
 • Yakınlaşma sorunları
 • Ayrılık anksiyetesi
 • Cinsel istismara maruz kalma

Ortaya Çıkartan Faktörler

 • Eşler arasındaki uyumsuzluk
 • Cinsel iletişim sorunları
 • Eşin cinsel bir sorununun olması
 • Performans anksiyetesi
 • Fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar
 • Yorgunluk ve stres
 • Aşırı alkol ve ilaç kullanımı
 • Hamile kalma korkusu
 • Evlenme
 • Evlilik öncesi ve dışı ilişkiler
 • Travmatik cinsel yaşantı

Sürdüren Faktörler

 • Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar
 • Çok sık cinsel ilişkide bulunma
 • Cinsel ilişkiden kaçınma
 • İlişkiye kendini verememe
 • Performans anksiyetesi
 • Suçluluk ve utanç duyguları
 • Eşin yanlış tepkileri
Cinsel Sorunlar
Cinsel Sorunlar
Cinsel Sorunlarınızdan Çekinmeyin

Cinsel Sorunum Var Ne Yapmalıyım?

 1. Cinsel bir sorun yaşadığınızda bundan asla utanmayın ve çekinmeyin
 2. Cinsellikle ilgili sorunlarınıza gerçekçi şekilde yaklaşın ve sorununuzu kabullenin
 3. Cinsellikle ilgili eşinizle açık, rahat ve içten bir şekilde konuşun
 4. Cinsel sorununuzla ilgili asla kendinizi veya eşinizi suçlamayın
 5. Cinsellikle ilgili sorununuzu nasıl çözeceğinizi bilemiyorsanız bir uzmandan destek almaya açık olun
 6. Destek alacağınız uzmanı kadın veya erkek olarak ayırt etmeyin ve uzmanı bir bilim insanı olarak görün
 7. Uzmanla kuracağınız ilişkinin kadın-erkek ilişkisi değil insan insana bir ilişki olacağını unutmayın
 8. Cinsel sorunların sağlıklı çözümleri olduğunu bilin ve bu gerçekle hareket edin.

Öncelikle Bir Jinekoloğa/Üroloğa Gitmeli miyim?

Cinsel sorununuzun veya sorunlarınızın psikolojik kaynaklı olup olmadığının belirlenebilmesi için cinsel terapiye başvurmadan önce mutlaka bir jinekoloğa (kadınlar) veya bir üroloğa (erkekler) görünmenizde ve uzman doktorun istediği tetkikleri yaptırmanızda fayda var. Cinsel sorunlar bazen sadece fizyolojik kaynaklı olabildiği gibi bazen de psikolojik kaynaklı olabilmektedir. Bazen de her iki kaynağın bileşimi söz konusudur. Fizyolojik bulgularda herhangi bir kaynak tespit edilememesi durumunda cinsel sorununuz psikolojik kaynaklı demektir. Bu durumda cinsel terapiste başvurmanız daha işlevsel olacaktır.

Cinsel Terapide Ele Alınan Cinsel Sorunlar

 • Vajinismus (cinsel ilişkiye girememe)
 • Erken Boşalma (prematur ejekulasyon)
 • Ereksiyon Sorunları (erektil disfonksiyon)
 • Cinsel İsteksizlik
 • Orgazm Olamama (anorgazmi)
 • Ağrılı Cinsel İlişki (disparoni)
 • Performans Kaygısı
 • Cinsel Kimlik Kaygıları
 • Cinsel Tiksinti Bozukluğu
 • İlişkideki diğer sorunların (öfke, kırgınlık, incinmişlik duyguları) cinselliği bloke etmesi
 • Partnerin uygun olmayan istek, arzu ve fantazilerinin yarattığı cinsel sorunlar

Blog | Tunç Tataker

Uzman Psikolojik Danışman

Tunç Tataker

Written by

Uzman Psikolojik Danışman | Evlilik ve İlişki Terapisti tunctataker@gmail.com

Blog | Tunç Tataker

Tunç Tataker, Uzman Psikolojik Danışman. Aile Danışmanı, Evlilik ve İlişki Terapisti, Cinsel Terapist, Online Psikolog.

More From Medium

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

Online Terapi

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

İlişki Terapisi

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

Evlilik Terapisi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade