Evlilik Terapisi

Evlilik Terapisi Nedir? Ne Zaman Evlilik Terapistine Gitmeliyiz? Evlilik Danışmanlığı Kaç Seans Sürer? Evlilik Terapisinde Ele Alınan Temel Evlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Tunç Tataker
Mar 19 · 6 min read
Evlilik Terapisi
Evlilik Terapisi
Evlilik Terapisi

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik terapisi, evlilik bağıyla birleşmiş bir çiftin katıldığı psikolojik danışmadır ve çifte ilişki sorunlarını sağlıklı çözümleyebilmeleri için profesyonel destek verme sürecidir.

 • eşinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına
 • çözüme yönelik olarak konuşmasına
 • duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine
 • eşlerin birbirlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına
 • eşlerin birbirlerini oldukları gibi kabul etmesine
 • eşlerin birbirlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine

Ne Zaman Evlilik Danışmanına Gitmeliyiz?

 • Evliliğimde bazı sorunlar yaşıyorum ve bir evlilik terapistinin objektif görüş ve çözüm önerilerine ihtiyacım var
 • Evliliğimde mutsuzum ve bir uzmanla konuşmaya ihtiyacım var
 • Eşime sevgimi artık hissedemiyorum
 • Eşim evi terk etti ve ne yapacağımı bilemiyorum
 • Eşim boşanmak istediğini söyledi
 • Eşimin beni aldattığını öğrendim
 • Eşim onu aldattığımı öğrendi
 • Eşimle bazı cinsel sorunlarımız var
 • Evliliğimle ilgili sağlıklı bir karar almak istiyorum
 • Eşimden ayrılmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum
 • Eşimle boşanma sürecindeyiz ve bu süreci bir psikolog desteğiyle sağlıklı atlatmak istiyorum

..yukarıdaki maddelerden bir ya da bir kaçını yaşıyorsanız en yakın zamanda güvendiğiniz bir uzmandan evlilik danışmanlığı desteği almanızı öneririm.

Evlilik Terapisti Kimdir?

Evlilik Terapisti; psikoloji veya psikiyatri lisans ve uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra yüksek lisans veya doktora programında evlilik ve aile danışmanlığı konularında uzmanlaşmış ve yeterli vaka görmüş olan psikolojik danışman, psikolog veya psikiyatristtir.

Temel psikoloji lisans eğitimi dahi olmadan bir kaç aylık sertifika programlarıyla evlilik terapisti izlenimi veren ve evlilik sorunlarını çözebileceğini söyleyen kişilere karşı dikkatli olmalısınız. (aşk doktoru, ilişki koçu, yaşam koçu, enerji uzmanı, mistik kişiler vb.)

Evlilik Terapisti olmak son derece dikkat ve sorumluluk isteyen bir uzmanlıktır. Bu alanda ciddi eğitimler almış uzmanların bile çoğu vakada yetersiz kalabildiklerini ve yaptıkları yanlış yorum ve yönlendirmelerle çiftlerin ilişkilerinin bitmesine yol açabildiklerini görmekteyim. Kendiniz için en iyi evlilik danışmanını seçmenizin doğru yolu, o terapistten daha önce evlilik terapisi desteği almış gerçek çiftlerin yorumları ve referansları olacaktır. (bkz. tavsiyeediyorum.com)

Evlilik Terapistini Nasıl Seçmeliyiz?

Danışanlarımın benden randevu almadan önce ilk sordukları soru genellikle “Tunç Bey evli misiniz?” olmuştur. Bana göre de son derece haklı bir soru, çünkü insanlar bir uzmana belirli bir konuda güvenebilmek için uzmanın bilgi ve deneyimlerini kendi yaşamına ne ölçüde geçirmiş olduğunu anlamak isterler. Bir evlilik terapisti ortaya çıkıp “ben bu işin uzmanıyım ve bu işte iyiyim” diyorsa, öncelikle kendisinin sağlıklı ve mutlu bir evliliğinin olması beklenir ve bu son derece doğal bir beklentidir. Bu nedenle evlilik terapisi desteği almayı düşündüğünüz uzmanın evli olup olmadığını, evliyse de ne ölçüde sağlıklı bir evliliğinin olup olmadığını sorgulamanızı öneririm.

Evlilik Danışmanlığı Nasıl Uygulanır?

Evlilik Terapisi sürecini her uzman farklı şekilde sürdürmektedir. Bazı uzmanlar çiftleri asla tek başlarına almazlarken bazı uzmanlar da çifti önce tek tek alarak dinlemektedir. Ben ikinci yöntemi daha uygun ve işlevsel bulmaktayım. İlk seansımızın başında kısa bir tanışma (10 dk) sürecinden sonra çifti öncelikle tek tek alarak dinlemekteyim.

Evlilik Terapisti
Evlilik Terapisti
Evlilik Terapisti
 • Hangi aralıklarla görüşmemiz gerekiyor?
 • Daha çok hangi problem alanlarıyla ilgili çalışmamız gerekiyor? vb.

Evlilik Terapisinde Ele Alınan Temel Evlilik Sorunları

 • Eşim beni aldattı
 • Eşim onu aldattığımı öğrendi
 • Eşimin ailesini sevmiyorum
 • Eşimden soğudum
 • Eşimle anlaşamıyoruz
 • Eşimle birlikte olamıyoruz
 • Eşimle kavga ettik
 • Eşim evi terk etti
 • Eşim aşırı kıskanç
 • Eşim aşırı ilgisiz
 • Eşim boşanmak istiyor
 • Eşim bana hakaret ediyor
 • Eşim beni terk etti
 • Eşimden nasıl boşanabilirim
 • Eşimin arkadaşlarından hoşlanmıyorum
 • Eşim sorumluluk almıyor
 • Eşimin tuhaf alışkanlıkları var
 • Eşim aşırı sinirli
 • Eşim çocuğumu göstermiyor
 • Eşim isteksiz
 • Eşimin psikolojik sorunları var

SIK SORULAN SORULAR

Seans Süreleri ve Sıklığı Nedir?

İlişki, evlilik terapisi seanslarımız 1,5 saat sürmektedir. Seans aralıklarımızı yaşadığınız sorunların yoğunluğuna ve programınıza bağlı olarak ilk seansımızın sonunda birlikte belirleriz. İlişki Terapisi seanslarımızı genellikle iki hafta da bir seans olacak şekilde gerçekleştirmekteyiz. Ancak bazı durumlarda haftada bir seans hatta haftada 2–3 seans şeklinde de uygulanabilir. Seans aralıkları tamamen yaşadığınız sorunlarla bağlantılı olacaktır.

Eşim Terapiye Gelmek İstemiyor. Nasıl İkna Ederim?

Eşiniz (veya sevgiliniz) evlilik, ilişki terapisi desteği almak istemiyorsa ilk aşamada yalnız olarak bireysel terapi desteğine gelmeniz ve eşinizi zorlamamanız önemlidir. Kültürümüzde genellikle erkekler psikolojik destek almayı bir tür güçsüzlük, acizlik ve zayıflık olarak gördüklerinden “sorun bende değil ki sende, sen git destek al” tarzı bir yaklaşımda bulunmaktadırlar. Ancak evlilik veya ilişki terapisi seanslarına katıldıktan sonra bu önyargılarının kırıldığını ve sonrasında onların da eşleri kadar terapilere devam etmek istediklerini görmekteyim. İlişki Terapisi tamamen gönüllülük ilkesine dayanmaktadır. Baskıyla, zorlamayla ya da ayrılma tehditleriyle partnerinizi/eşinizi terapi sürecine katılmaya ikna etmeniz ona hiç bir fayda sağlamayacağı gibi size olan öfkesini de arttırabilir. Partneriniz gelmek istemiyorsa öncelikle siz bireysel olarak psikolojik danışmanlık desteği almaya başlayabilirsiniz. Sonrasında birlikte partnerinizi de sürece nasıl dahil edebileceğimizin yolları üzerine konuşabiliriz.

Eşim Gelmezse Benim Tek Başıma Destek Almam İşe Yarar mı?

Eşiniz terapisiye gelmek istemiyorsa siz bireysel olarak da evlilik veya ilişki terapisi desteği alabilirsiniz. En azından sizin açınızdan ilişki süreçlerinizi değerlendirerek, partnerinizle/eşinizle yaşadığınız sorunları ve sorunların gerçekte daha çok kimden kaynaklandığını belirlememiz mümkün. Sonrasında ilişkinizdeki olumsuz süreci nasıl yönetmeniz ve nasıl adımlar atmanız gerektiğiyle ilgili size sağlıklı önerilerde bulunabilirim. Bireysel olarak evlilik ve ilişki terapisi desteği alarak “ben bu ilişki için elimden geleni yaptım” vicdani rahatlığına ulaşabilirsiniz.

Eşimle Birlikte Gelmek İstiyoruz Ancak Yalnız Anlatmak İstediğim Şeyler de Var

Hiç endişelenmeyin. Zaten evlilik ve ilişki terapisi sürecimizin ilk seansında çiftleri yarımşar saat bireysel olarak dinlemekteyim. Çünkü eşler ilk aşamada birlikte seansa alındıklarında hemen birbirlerini suçlamaya ve tartışmaya başlarlar ve bu durum daha başlamadan terapi sürecini sona erdirebilir. Tartışma olmasa bile eşler ilişkileri ve ilişki sorunlarıyla ilgili birbirlerinin yanında çoğu zaman açık ve net konuşamazlar. Ayrıca ilk seansta çiftleri öncelikle ayrı ayrı dinlememin bir amacı da çiftin terapiye hazır olup olmadığını anlamaktır. Çifti hazır olmadan evlilik veya ilişki terapisi sürecine almak, tıpkı bir doktorun hazır olmadan hastasını ameliyata alması gibidir. Riskleri çok fazladır ve çiftin ilişkisinin bitmesine yol açabilir. İlk seanstaki yarım saatlik süremiz sizin için yeterli değilse öncelikle bireysel bir randevu alarak gelebilirsiniz.

Blog | Tunç Tataker

Uzman Psikolojik Danışman

Tunç Tataker

Written by

Uzman Psikolojik Danışman | Evlilik ve İlişki Terapisti tunctataker@gmail.com

Blog | Tunç Tataker

Tunç Tataker, Uzman Psikolojik Danışman. Aile Danışmanı, Evlilik ve İlişki Terapisti, Cinsel Terapist, Online Psikolog.

More From Medium

More on Evlilik Terapisi from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik Terapisi from Blog | Tunç Tataker

Yanlış Bir Evlilik Yaptım

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Hayat Arkadaşım Olur musun?

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on Evlilik Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Eşim Aşırı Kıskanç

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade