İlişki Terapisi

İlişki Terapisi Nedir? Ne Zaman İlişki Terapistine Gitmeliyiz? İlişki Terapisi Kaç Seans Sürer? İlişki Terapisinde Ele Alınan Temel İlişki Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Tunç Tataker
Mar 19 · 4 min read

İlişki Terapisi Nedir?

Bir çok çift uzun yıllar evli kaldıktan ve ilişkilerinde pek çok kavramı zedeledikten sonra “haydi bunu da denememiş olmayalım” diyerek terapiye başvururlar. Yüzde onluk bir kesimse henüz evlenmeden önce ilişkilerindeki bazı sorunları fark ederek, ilişkilerini çok daha sağlıklı ve sağlam bir zemine oturtarak ilerlemek istedikleri için terapiye başvururlar ki bu çiftler, farkındalık düzeyleri çok daha yüksek olan grupta yer almaktadır. İlişki danışmanlığında çiftler ilişkilerinde yaşadıkları sorunları kendi bakış açılarıyla ortaya koyarlar.

Bu aşamada ilişki terapisti, çiftin her birinin..

 • partnerini saygı ile dinlemesine
 • partnerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına
 • çözüme yönelik olarak konuşmasına
 • duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine
 • çiftin birbirlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına
 • çiftin birbirlerini oldukları gibi kabul etmesine
 • çiftin birbirlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine

..yardımcı olmaya çalışır.

İlişki Terapisti
İlişki Terapisti
İlişki Terapisti

Ne Zaman İlişki Terapistine Gitmeliyiz?

 • İlişkilerim uzun sürmüyor ve bu sorunun kaynağını bulup çözmek istiyorum
 • Sevgilime bir türlü güvenemiyorum
 • Sevgilim aşırı kıskanç ve kontrolcü
 • Sevgilim geçmiş ilişkilerime taktı ve bu durum ilişkimizi yıpratıyor
 • Sevgilim beni aldattı
 • Sevgilim onu aldattığımı öğrendi
 • Sevgilim beni ansızın terk etti ve ne yapacağımı bilemiyorum
 • İlişkimle ilgili sağlıklı bir karar almak istiyorum
 • Sevgilim evlenmek istiyor ancak benim endişelerim var
 • İlişkim yeni bitti ve bu süreci bir psikolog desteğiyle daha sağlıklı atlatmak istiyorum

..yukarıdaki sorunlardan bir ya da bir kaçını yaşıyorsanız en yakın zamanda güvendiğiniz bir uzmandan ilişki danışmanlığı desteği almaya başlamalısınız.

İlişki Terapisti Kimdir?

Temel psikoloji lisans eğitimi dahi olmadan bir kaç aylık sertifika programlarıyla ilişki terapisti izlenimi veren ve ilişki sorunlarını çözebileceğini söyleyen kişilere karşı dikkatli olmalısınız. (aşk doktoru, ilişki koçu, yaşam koçu, enerji uzmanı, mistik kişiler vb.)

İlişki Terapisti olmak son derece dikkat ve sorumluluk isteyen bir uzmanlıktır. Bu alanda ciddi eğitimler almış uzmanların bile çoğu vakada yetersiz kalabildiklerini ve yaptıkları yanlış yorum ve yönlendirmelerle çiftlerin ilişkilerinin bitmesine yol açabildiklerini görmekteyim. Kendiniz için en iyi ilişki terapistini seçmenizin doğru yolu, o terapistten daha önce ilişki terapisi desteği almış gerçek çiftlerin yorumları ve referansları olacaktır. (bkz. tavsiyeediyorum.com)

İlişki Danışmanını Nasıl Seçmeliyiz?

Gitmeyi düşündüğünüz uzmanın temel lisans eğitiminin üzerine ilişki danışmanlığı konusunda eğitim almış ve yeterli düzeyde vaka görmüş bir uzman olmasına dikkat etmelisiniz.

İlişki Danışmanlığı Nasıl Uygulanır?

Çiftler ilişki terapisi sürecine geldiklerinde genellikle ilişkileri oldukça yıpranmış, birbirlerine karşı kırgınlık ve öfkeleri de oldukça yoğun durumdadır. İlk aşamada çifti birlikte almak öfkelerinin patlamasına ve terapi sürecinin henüz başlamadan bitmesine yol açmaktadır. Ayrıca ilişkiyi ve ilişki sorunlarını gerçek anlamda anlayabilmek için çiftin birbirlerinin yanında rahatlıkla açıklayamayacakları gizli duygu, düşünce ve yaşantılarını da analiz etmek son derece önemlidir. Partnerini aldatan ve gizli bir ilişki yaşayan biri bunu partnerinin yanında terapiste nasıl açabilir ki? Ayrıca tek tek görüşme, çiftin henüz çift terapisine hazır olup olmadığını tespit etmek açısından da son derece önemlidir. Hazır olmadan çifti ilişki terapisine almak, hazır olmayan hastayı ameliyata almak gibidir.

İlk seansımız tanışma, bağ kurma, güven ilişkisi oluşturma, ilişki ve ilişki sorunlarını genel hatlarıyla ortaya çıkarma, çiftin her birinin terapi sürecinden beklentilerini anlama ve çözüme yönelik nasıl bir yol izleyeceğimizi belirleme seansıdır.

Kaç seans görüşmemiz gerekiyor? Hangi aralıklarla görüşmemiz gerekiyor? Daha çok hangi problem alanlarıyla ilgili çalışmamız gerekiyor? vb. Eğer çiftten birinin ilişkiye yansıyan bireysel psikolojik sorunları varsa o kişiyle bireysel terapiyi ayrı bir süreçte sürdürürüz. Hatta bazen ilişki terapisi sürecine başlayabilmemiz için bireysel terapinin sonuçlanmasını bekleyebiliriz. Örneğin, kişi ağır bir depresyon yaşıyorsa ilişki terapisine başlayabilmemiz için öncelikle kişinin depresyonunun büyük ölçüde iyileşmiş olması gereklidir. Bazı durumlarda bireysel terapiyle bir tarafın sorunları çözümlenmeye başladığında ilişkilerinin de düzelmeye başladığı görülür ve ilişki terapisine gerek kalmayabilir.

İlişki Danışmanlığında Ele Alınan Temel İlişki Sorunları

 • Sevgilim onu aldattığımı öğrendi
 • Nişanlımın ailesini sevmiyorum
 • Sevgilimden soğudum
 • Sevgilimle anlaşamıyoruz
 • Sevgilimle birlikte olamıyoruz
 • Sevgilimle kavga ettik
 • Sevgilim beni terk etti
 • Sevgilim aşırı kıskanç
 • Sevgilim aşırı ilgisiz
 • Sevgilim ayrılmak istiyor
 • Sevgilim bana hakaret ediyor
 • Sevgilim evli
 • Sevgilim evlenmek istiyor
 • Sevgilimden nasıl ayrılabilirim
 • Sevgilimin arkadaşlarından hoşlanmıyorum
 • Sevgilim aşırı sinirli
 • Sevgilimin psikolojik sorunları var
 • Sevgilim geçmişimi sorguluyor
 • Sevgilimin eski sevgilisi
 • Sevgilimin ailesi beni istemiyor

İlişkinizde yaşadığınız sorunlarla ilgili dilerseniz Online Terapi desteği de alabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Blog | Tunç Tataker

Uzman Psikolojik Danışman

Tunç Tataker

Written by

Uzman Psikolojik Danışman | Evlilik ve İlişki Terapisti tunctataker@gmail.com

Blog | Tunç Tataker

Tunç Tataker, Uzman Psikolojik Danışman. Aile Danışmanı, Evlilik ve İlişki Terapisti, Cinsel Terapist, Online Psikolog.

More From Medium

More on İlişki Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on İlişki Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Ayrılmak İstiyorum

More on İlişki Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on İlişki Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Doğru Erkek Doğru Kadın

More on İlişki Terapisti from Blog | Tunç Tataker

More on İlişki Terapisti from Blog | Tunç Tataker

Sevgilim Beni Terk Etti

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade