Online Terapi

Online Terapi Nedir? Online Psikolog Kimdir? Online Psikolojik Destek Kimler İçin Uygundur? Hangi Durumlarda Online Terapi Yapılmaz? Online Terapi Ücretleri ve Randevu.

Tunç Tataker
Mar 20 · 4 min read
Online Psikolog
Online Psikolog
Online Psikolog

Online Terapi Nedir?

Online Terapi, bir uzman tarafından (psikolojik danışman, psikolog, evlilik terapisti veya psikiyatrist) internet ortamından sesli veya görüntülü olarak kişiye sunulan profesyonel online psikolojik destek verme sürecidir.

Online Psikolog Kimdir?

Online Psikolog, en az lisans düzeyinde psikoloji veya tıp eğitimi almış olan, danışanlarına internet üzerinden profesyonel destek sunan psikolojik danışman, psikolog veya psikiyatristtir.

Online Terapi Ne Zaman Etkilidir?

 • Yaşamsal bir sorunla karşı karşıyaysanız ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız
 • Yoğun bir çaresizlik ve yalnızlık duyguları içindeyseniz
 • Stres ve baskı altında hissediyorsanız
 • Evliliğinizde veya ilişkinizde sorunlar yaşıyor ve bir uzmanın objektif görüş ve önerilerine ihtiyaç duyuyorsanız
 • Hayatınızla ilgili önemli bir konuda (evlilik, ilişki, aile, dostluklar, kariyer, şehir veya ülke değiştirme vb.) karar aşamasındaysanız ve sağlıklı bir karar almak istiyorsanız
 • Psikolojik bir sorun yaşıyor ancak ne yaşadığınızı tam olarak tanımlayamıyorsanız
 • Sorununuzu tanımlıyor ancak çözüm noktasında yetersiz kalıyorsanız
 • Özel durumlar yaşıyor ve yaşadıklarınızı gizlilik ilkesi içinde hayatınızda olmayan biriyle paylaşma ihtiyacı duyuyorsanız
Online Psikolojik Destek
Online Psikolojik Destek
Evinizden Hiç Çıkmadan Online Psikolojik Destek Alın

Online Terapi Kimler İçin Uygundur?

 • Yoğun bir iş ve yaşam tempom var ve bir psikoloğun ofisine gidecek zamanım yok
 • Küçük bir şehirde yaşıyorum ve yaşadığım yerde danışabileceğim bir psikolog yok
 • Yurt dışında (Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Kanada, Amerika vb.) yaşıyorum ve kendi anadilimde konuşabileceğim Türk bir psikolog arıyorum
 • Bir psikologla yüz yüze görüşmeye çekiniyorum ve yazışarak ya da sesli görüşerek online psikolojik destek almak istiyorum
 • Yaşamımla ilgili bazı sorunlar yaşıyorum ve bir psikologla acil olarak görüşmem gerekiyor
 • Zor bir süreçten geçiyorum ve bu süreçte beni destekleyecek bir psikoloğa ihtiyacım var

Hangi Durumlarda Online Terapi Yapılmaz?

 • Bireyin 18 yaşında küçük veya yasal açıdan reşit sayılmadığı durumlarda
 • Ağır ruhsal bozukluklarda veya psikoterapi gerektiren durumlarda
 • İlaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda
 • Kişinin intihar riski taşıması durumunda
 • Yasalar açısından suç unsuru kabul edilen durumlarda

Online Terapi Yöntemleri

Sesli Görüşme : Cep telefonunuz üzerinden dilerseniz sadece yazışarak, dilerseniz de sesli görüşerek (whatsapp, facetime) online psikolojik destek alabilirsiniz.

Online Psikolog Chat
Online Psikolog Chat
Online Terapi

SIK SORULAN SORULAR

Online Terapi Gerçekten Faydalı mı?

Günümüzün yoğun ve koşturmalı yaşam temposu psikolojik veya yaşamsal sorunların daha hızlı ve etkili çözümlenmesini gerektirmektedir. Online Terapi bir psikologdan destek almanızın en hızlı yoludur.

Online Terapinin Avantajı Nedir?

Online Terapi desteğinin en büyük avantajı bir psikoloğun ofisine gitmekle zaman kaybetmemeniz ve kendinizi en rahat hissettiğiniz ortamda (eviniz, bir cafe veya arabanız vb.) psikolojik destek alma imkanı bulmanızdır.

Gizlilik Koşulları Nelerdir?

Online terapideki gizlilik koşulları yüz yüze gerçekleştirilen danışmanlık veya terapiyle aynıdır. Danışan ve görüşme bilgileri hiç bir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz.

Görüşmelerimiz Kaydediliyor mu?

Online Terapi seanslarında hiç bir şekilde yazı veya görüntü kaydı alınmaz. Danışma süreci bilimsel bir çalışma için kullanılacaksa danışanın sözlü ve yazılı izniyle kayıt alınabilir. Aksi durumlar yasalar karşısında suç teşkil eder. Görüşmelerimiz hiç bir şekilde kayıt altına alınmamaktadır.

Görüşmemiz Kesilirse Ödediğim Ücret Yanar mı?

Görüşmemizin teknik veya sağlık sorunları nedeniyle yarım kalması durumunda hiç bir şekilde ödediğiniz ücret yanmaz ve seansımız uygun olduğunuz başka bir güne aktarılarak tam saat olarak yeniden gerçekleştirilir.

Hangi Saatler İçin Randevu Alabilirim?

Online terapi seanslarımızı Türkiye saatine göre,

Online Terapi Ücretleri Nelerdir?

 • 1 Saat Online Terapi : 300 TL.
 • 4 Saat Online Terapi (paket program) : 1.000 TL.

Online Görüşmemizi Nasıl Gerçekleştiriyoruz?

Online Terapi görüşmemizi aşağıdaki chat programları aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Size en uygun olan programı seçerek online görüşmenize hemen başlayabilirsiniz.

 • Facetime (görüntülü)
 • Google Hangouts (görüntülü)

Nasıl Randevu Alabilirim?

Online Terapi randevunuzu almak için..

internette görüşmek üzere :)

Blog | Tunç Tataker

Uzman Psikolojik Danışman

Tunç Tataker

Written by

Uzman Psikolojik Danışman | Evlilik ve İlişki Terapisti tunctataker@gmail.com

Blog | Tunç Tataker

Tunç Tataker, Uzman Psikolojik Danışman. Aile Danışmanı, Evlilik ve İlişki Terapisti, Cinsel Terapist, Online Psikolog.

More From Medium

More on Online Terapi from Blog | Tunç Tataker

More on Online Terapi from Blog | Tunç Tataker

Sevgilim Beni Terk Etti

More on Online Terapi from Blog | Tunç Tataker

More on Online Terapi from Blog | Tunç Tataker

Sevgilim Geçmişimi Sorguluyor

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

More on Psikolog from Blog | Tunç Tataker

Cinsel Terapi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade