Agresif bir planlama ile hayatı düzene sokmak

Ali Demirci
Feb 18, 2017 · 4 min read

Evet ayrıca mutlu olmanızı sağlıyor.

Belki de çok klişe gelecek ama demek istediğim şeyi en iyi ifade edecek benzetme : Kendimi şirket gibi idare etmek beni mutlu ediyor. Kendimi sınırlamak beni mutlu ediyor. Belki sizi de eder.

Para kazanmak için tüm hırslarını şirketine adamış insanların azmini kendi hayatımızı düzene sokmak için harcamanın saçma hiç bir tarafı yok. Bir şirket yönetir gibi veya bir ülkeye hükmetmeye çalışan bir lider gibi kendi bedenimize ve beynimize hükmetmeliyiz. Bunun için hangi aracı kullandığınız hiç önemli değil, ben Wunderlist kullanıyorum ve önümdeki hafta ne yapacağımı pazar günleri planlıyorum. Tabi tüm bu planlar daha etraflıca yıl başında çeyrek yıla bölünmüş bir planın alt girdileri oluyor.

Örnek :

 • Spora başlayacağım[Yıllık Hedef]
 • İlk 4ay haftada 1 gün spora gideceğim, ikinci dört ay haftada 3 gün spora gideceğim, üçüncü dört ay sabah koşuları ile birlikte 3 gün spora gideceğim.[Çeyrek Dönem Hedefleri]
 • Bu hafta 2 kilo vermek için koşu bandında 20 dakika koşacağım.[Haftalık Hedefler]

İşten geldikten sonra ne yapacağıma Wunderlist’e bakıp karar veriyorum ve günümü planlıyorum. Zor gelen maddeleri yapıp daha zevkli maddeleri sona bırakıyorum. Bilgisayar başına geçip ne yapacağım ben dediğim günler artık çok uzak. Hep meşgul olup hiç bir şey yapmadığım günler geride kaldı.

Bu eklenen maddeleri bir yük olarak düşünmenizi istemem, sadece yapılması zorunlu görevlerden bahsetmiyorum, zevk aldığınız her şeyi bu listeye dahil edebilirsiniz. Biliyorsunuz internet sonsuz büyüklükte ve her şeyi tüketmek mümkün değil ama güzel bir planlama ile her şeye eşit zaman ayırabilirsiniz. İlber Ortaylı’nın programlarından zevk alıyorum ve izlemeye başlıyorum, 3 hafta her gün izleyip bir daha yüzüne bakmıyorum. Bunun yerine bu içerikleri sistematik bir şekilde tüketsem? Her 18 günde bir video? Böylelikle hem bıkmam hem öğrenmeye devam ederim. Hem her gün aynı şeyleri yapmam.

O gün yapılacak listeme bakıp kendimi şaşırtmak da beni mutlu ediyor.

 • Her 13 günde bir TED videosu izleme
 • Her 4 Günde bir Youtube popüler videolara göz atma
 • Her 3 günde bir Zaytung Son dakika haberlerine bakma
 • Her Cumartesi Netflix’den eğleneceğim bir şeyler izleme
 • Her 4 günde bir yemekten önce su içmemi hatırlat
 • Her hafta Twitter’da en popüler tweetlere bak
 • Her gün bir tane Cep Hikayeleri videosu izle
 • 3 Tane Pocket makalesi oku

Bu görevleri yaparken mutlaka karşınıza izlenmesi gereken 30 dakikalık video, uzun bir blog yazısı çıkacaktır. Bunları tüketmiyoruz videoları aşağıda anlattığım gibi istifliyoruz, yazıları pocket uygulamasına kaydediyoruz.

Eğer bir şekilde bilgisayar başında boş zaman geçirirsem Block Site Chrome Eklentisi ile siteleri yasaklıyorum ve günün belli saatlerinde girmeme izin veriyorum.

Image for post
Image for post

Kesinlikle kendimi kandırmıyorum, planlarımı yapmama engel olan her şeyi wunderlist’e #sorun etiketi altında ekleyip pazar günleri bunlara nasıl çözüm bulmam gerektiğini düşünüyorum.

İnsana final haftası gelen ev temizlemesi dürtüsü gibi çalışırken merak ettiğim her şeyi “Araştır & Planla” listeme gün içinde unutmadan ekliyorum.

Image for post
Image for post

Eklediğim maddeleri alacağı zamana göre sıralıyorum. Ve bunları pazar günleri önümdeki günlere atıyorum.

Image for post
Image for post

Video ve Ses içeriklerini ise dil-uzunluk ve ismine göre yazıp genellikle dışardayken dinlemeye çalışıyorum. Ses dosyasına çevirip müzik listenize atabilirsiniz. Evde oturup podcast dinlemek yapılacak en saçma hareket. Her şeyi yerine ve zamanına göre ayarlamak gerekiyor.

Image for post
Image for post

Haftalık verdiğim hedefleri tamamlayamadığımda kendime 3 hafta daha süre tanıyorum, bu üç haftanın sonunda hala belirlediğim hedefleri yerine getiremiyorsam bu hedefi yerine getiremediğimde kendimi cezalandırıyorum. Ama hedeflerimi cezalandırma aşamasına getirmeden halletmeye bakıyorum. Bazen alışkanlık olması sebebiyle “21 gün” kendimi çok zorladığım da oluyor.

Zevk aldığım her şeyi kendime ödül gibi sunuyorum planladığım maddeleri yapınca. Yeni bir iphone almak, yeni bir gömlek, gezmek, film izlemek, dizi izlemek vs…

Bu işi daha da ilerletip günlük hedeflenen başarıya ulaştıysam gün başına 10 puan vermek ve kendime ödül olarak vereceğim her şeyi puanlayıp bir katalog yapmak. Örn : Kaban = 300 Puan. 30 günlük planlara sadakatin bedeli bir kaban.

Oyunlaştırma kavramını neden sadece şirketlere uygulayalım ki, şirket kültürü oluştururken verdiğimiz emeği neden kendimiz için vermiyoruz?

Düzeni bir özgürlüğü engelleyici olarak görüp yıllardır özgür olup hiç bir şeyi yapamadığımı ve bu yüzden üzüldüğümü farkedip disiplini mutlu olmak için bir araç gibi görmeye başladım. Ve işe de yarıyor. Sadece bitter çikolata yemek gibi bir kuralım var, alışveriş merkezine gidince ne alacağımı çoktan bilmiş oluyorum. Ve marketteki bir şeyi almaya geldiğim için hiç bir şeyden vazgeçmiş olmuyorum. Ama önümde 100 seçenek olsaydı ve birini tercih etseydim 99 şeyden vazgeçmiş olacaktım. Disipline ve kurala güzel bir örnek ama bu başka yazının konusu.

Özetle sürekli yapmaktan bahsedip hiç yapmadığımız çoğu şeyi bu sayede yapmış oluyoruz, bu disiplin hayatımıza sorumlulukları yerine getirmenin verdiği mutluluk ile kendimize güveni de getiriyor. Kendimizi daha çok seviyoruz ve bir şeyleri yapmış olmanın verdiği özgüven diğer şeyleri yapmak için extra motivasyon sağlıyor.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store