AKREP ve YELKOVAN

Zamanı bilebilmek için her ne kadar çoğumuz kol saati takmak yerine artık cep telefonu kullansa da, saati ilk kez okumaya çalışırken cebelleştiğimiz akrep ve yelkovanın hayatımızda önemli bir yeri var.

Peki neden saatin kısa çubuğuna akrep, uzun çubuğuna yelkovan denmiş? Akrep kelimesi Arapça “krb” kökünden gelen akrab kelimesinden türemiş; ilk anlamı zehirli bir böcek olan bu kelimenin diğer anlamları ise sivri uçlu bir tür çengel ve saat göstergesi.

Yelkovan ise Türkiye Türkçesine ait bir kelime, kullanımı 1400 yılından öncesine dayanıyor. Yel koğan, “boş gezen, havai” anlamında. Yelmek ise “koşmak, hızlı gitmek” demek.

İngilizcede akrep ve yelkovanın karşılığı hour hand (saat eli) ve minute hand (dakika eli). Fransızcada ise akrebe petite aiguille (küçük iğne), yelkovana ise grande aiguille (büyük iğne) deniyor.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gözde Sayınsoy’s story.