Alarmsız Yaşamak / Hayatı Yaşamak

Celil Bozkurt
Feb 18, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post
Bu yazı için gönüllü olarak bu görseli çizen Reyhan Gürarslan’a teşekkür ederim.

Geçtiğimiz ay yazdığım yazıda düzenli bir işe girmeyi reddettiğimden ve hayatımı kendi isteklerim doğrultusunda şekillendirdiğimden bahsetmiştim. Tam da bunlardan bahsettikten birkaç hafta sonra LinkedIn üzerinden gelen bir teklifle İstanbul’da bir girişim şirketinde iOS uygulama geliştiricisi olarak işe başladım. Hani şu 18+ milyon insanın olduğu, kalabalık, pahalı ve çekilmez olan İstanbul’da.

Fakat gelin görün ki hayatımda pek fazla bir şey değişmedi. Hala istediğim saatte kalkıyor, istediğim işi istediğim vakit dilimine planlıyor ve etkinliklerime, kitaplarıma, dizilerime ara vermeden devam ediyorum. Hem de İstanbul’un kalabalığına bulaşmadan

// Peki nasıl ? // Çünkü ofis çalışanı değilim, evden çalışıyorum.

Evden Çalışan Olmak

Alarmsız Uyanmak

Manidardır, günümüzde bu terimi “bizi uykumuzdan uyandıran araç” anlamında kullanıyoruz.

Image for post
Image for post
ABD’deki Magnuson Park’da bulunan bir yangın alarmı

Sevdiğim işi yapacağım bir günün sabahında uyanmak için tehlike anında öten bir sinyali kullanma fikri bana pek olumlu gelmedi.

Vücudumun ne kadar uykuya ihtiyacı olduğuna yine vücudumun karar vermesi gerektiğine inanıyorum. Çok işim olduğunda yarın kalktığımda şu şu işleri yaparım diye kendimi şartlandırıyorum ve sabah beni kendime yüklediğim bu sorumluluk uyandırıyor.

İlk zamanlarda telefonumu sessize almamak gibi bir hata yapıyordum fakat bu durum uykumun sürekli e-posta, mesaj ya da arama yoluyla kesilmesine sebebiyet veriyordu. Artık telefonu da sessize alıyorum. Bu sayede ne zaman canım isterse yatıyor, ne zaman uyanmak istersem uyanıyorum.

Gün İçindeki İş Yönetimi

Image for post
Image for post
Görev Yönetimi

Uykunuzu tam olarak aldığınızda gün içerisindeki veriminiz de ciddi anlamda yükseliyor. Gece yatmadan önce yarın yapacaklarımın hızlı bir listesini kafamda oluşturuyorum. Eğer liste kalabalıksa bunu yazılı bir listeye dönüştürüyorum.

Uyandığımda zaten ne yapacağımı biliyor olduğumdan hızlıca işe girişiyor ve görevlerimi hızlıca tamamlıyorum. Bir şirkette uzaktan çalışan olduğum için önceliğim oradan gelen görevler oluyor fakat onları tamamladıktan sonra kendim için verdiğim görevlere de zaman ayırabiliyorum.

Kişisel Zaman

Image for post
Image for post

Evden çalışmanın ya da freelance işler yapmanın en riskli tarafı belki de bu. Bir ofise gidip çalıştığınızda, ofisten çıktığınız an işten de çıkmış oluyorsunuz. Böylece bir kafeye gidip arkadaşlarınızla bir kahve içebilir, ya da eve gelip doğrudan bir filme kendinizi verebilirsiniz fakat çalıştığınız yer eviniz olunca kendinizi işinize kaptırıp kendinize zaman ayırmayı unutabilirsiniz.

Tam tersi de olabilir, ofise gittiğinizde zaten herkes çalışıyor olacağından sizinde çalışma motivasyonunuz yükselir. Fakat evdeyken “15 dakikaya başlarım”, “dizinin şu bölümü de bitsin hemen başlayacağım” şeklinde oyalanmalar görevlerinizi aksatmanıza sebep olabilir.

Bu yüzden, kendi disiplinizi hem çalışma veriminiz için hem de kendinize zaman ayırabilmek için iyi yönetmeniz gerekir. Bu denge, işkolik ve tembel arasındaki konumuzu belirleyecektir.

Uyku Yönetimi

Image for post
Image for post
kaynak: giphy.com

Öncelikle sıkça aldığım bir soruya cevap vererek başlamak istiyorum;

Alarmsız uyanmak geç uyanmak demek değildir, erken yattığınızda vücudunuz kendiliğinden erken kalkacaktır.

“Nasılsa alarm çalmıyor ben günde 14 saat uyurum o zaman yeeaaea.” derseniz muhtemelen hayatı uykuya bağlamış ve onu kaçırmış olursunuz. Uykunuzu iyi yönetmek vücut sağlınız açısından önemlidir. Hem fizyolojik açıdan hem de kişisel motivasyon açısından “kaliteli uyku” kavramını hayata geçirmeniz gerekir.

Anneniz, babanız, kardeşiniz, sevgiliniz, arkadaşlarınız uyanıkken siz uyuyor olabilirsiniz. Onların uykunuza müdahale etmesine engel olmalısınız. Uykunuzu tam alamadan babanızın emeklilik yaşını hesaplamak için uyandırılmak o güne ait tüm dengelerinizi bozabilir.

Yatacağınız zamanı iyi seçeceğiniz gibi, uyanacağınız zamanı da iyi seçmelisiniz. Az ya da çok uyumaya kendinizi şartlandırmak yerine “kaliteli uyumaya” kendinizi şartlandırmalısınız.

Neden Böyle Yaşıyorum ve Öneriyorum?

Image for post
Image for post
life timeline

Yarın hayatınızın son günü olsa; yine sabah erkenden kalkıp metrobüse binip o ofise gider miydiniz? Ya da şu anda yapmakta olduğunuz işi yapmak ister miydiniz?

Cevabınız hayır ise hayatınızda değiştirmeniz gereken şeyler var demektir.

Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşarsanız; bir gün haklı çıkarsınız. — Steve Jobs

Steve bu güzel sözü hayatında uygulayan nadir insanlardan birisidir. Pankreas kanserinden öleceğini bilmesine rağmen kafasındaki projeleri geliştirmek için şirkete gitmeye, fikirlerini insanlarla paylaşmaya ve kendi ömrü yetmeyecek olsa bile bunu yapabilecek insanları teşvik etmeye devam ediyordu.

Sorular sorun, şüphe edin, sorgulamaktan korkmayın. Ne istediğinizi, neyi sevdiğinizi bulun ve onun peşinden gidin.

Kendi hayatınızı yaşamanın tek çıkar yolu budur…

keyfiniz yerine gelsin

En kısa sürede tekrardan görüşmek dileğiyle, kendinize dikkat edin.

Sağlıcakla kalın.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store