Apple yılda $8.1 milyarı neden Ar-Ge’ye harcıyor?

Goktug Gedik
Oct 31, 2015 · 4 min read

Apple geçtiğimiz hafta finansal yılının dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bir çok ilginç bilgi ve detay olsa da benim asıl dikkatimi çeken Apple’ın sadece 2015 finansal yılında, yani son 12 ayda 8.1 milyar doları Ar-Ge’ye harcamış olması.

Bu da Apple’ın 2015 finansal yılı cirosunun %3,5'ine denk geliyor. (Bu oran Türkiye’de %1'in altında, AB-28 ortalaması %1,96, Çin %1,98, ABD’de ise %2,7)

2014 yılından bir grafik. 2015'i $7.9b olarak tahmin etmiş

Peki Apple bu kadar parayı neye harcıyor? Zamanının bilgisayar üreten firması, şimdilerin telefoncusu/saatçisi, neyin Ar-Ge’sini yapıyor olabilir ki? Yıllık 54 milyar dolar net kârını 60 milyar dolar üzerine çıkartabilecekken, kasasındaki nakit parayı 205 milyar dolardan 210'lara çıkartabilecekken, neden Ar-Ge’ye bu kadar çok para harcıyor?

Apple’ın 2015 finansal yılındaki toplam cirosu $233,7 milyar

İşler kötü mü gidiyor?

Apple’ın bu kadar çok parayı Ar-Ge’ye ayırmasının sebebi işlerin kötü gitmesi değil. Tam tersine, her şey çok iyi giderken, her çeyrek rekor üzerine rekor kırarken, Apple Ar-Ge harcamasını yıllık olarak %3,5 seviyelerinde tutmak için çaba gösteriyor!

  • iPhone satışları tam gaz devam ediyor, ve hem yeni iPhone 6s ailesi, hem de yılbaşı döneminde bir rekor daha bekleniyor.
  • Mac hiç olmadığı kadar iyi, ve sadece bu çeyrekte 5.7 milyondan fazla satarak rekor kırmış.
  • iPad küçülüyor olsa da, satışların bir kısmı iPhone 6 Plus’a kayıyor, Apple da bunu pek dert etmiyor.
  • Çin’deki satışlar inanılmaz bir hızla artıyor.
  • İş dünyasında IBM ile iş birliği sonrasında pazar payı gittikçe artıyor.
  • Bu sene duyurulan watch, iPad Pro ve yeni tv gibi yeni ürünlerle birlikte Apple bu tabloyu daha da iyileştirmek istiyor.
Image for post
Image for post
Apple’ın cirosunun %62,5'inin iPhone’dan geldiğini biliyor muydunuz?

Yenilenen ürünler ve yeni teknolojiler

Apple zaten her sene tüm ürün ailesini yeniliyor. iPhone’lar iPad’ler düzenli olarak yenileniyor. Cihazlar hızlanıyor, kapasiteleri artıyor, tahmin etmekte zorlanmadığımız yenilikler geliyor.

Bir yandan da mevcut teknolojiler daha daha geliştiriliyor: TouchID’nin daha da hızlanması, eski titreşim motorunun Taptic Engine ile değişmesi, iPhone’da kullanılan aluminyumun daha da sağlamına geçilmesi gibi…

Ancak bir de her sene bu cihazların bazılarına da yeni teknolojiler ekleniyor. Yeni MacBook ile gelen incecik ve katmanlı pil teknolojisi, iPhone 6s ile gelen 3D Touch, iPad Pro ile kullanılabilecek basınca ve açıya duyarlı Pencil gibi…

3D Touch, Multi-Touch sonrasındaki devrim mi?

$8.1 milyar nereye harcanıyor?

Apple’ın bu yeni teknolojilerinin yanında bir de arada yeni ürünler çıkartıp duruyor.

  • 2014'ün sonunda tanıtılan ve 2015'te satışa sunulan watch
  • Birkaç hafta içerisinde satışa sunulacak olan iPad Pro
  • Ekim sonunda satışına başlanan yeni tv

gibi…

Ancak şimdilerde en çok konuşulan ve tartışılan konu, Apple’ın bir araba üretip üretmeyeceği. 1 seneden uzun zamandır Apple’ın bir araba üretmek için kolları sıvadığı, bunun için otomotiv endüstrisinden bir çok insanı bünyesine kattığı ve hatta bazı prototipler ürettiği bile konuşuluyor.

Bu konuda net bir bilgi olmadığı için elbette çok bir şey söylemek mümkün değil. Apple’ın daha önce olmadığı bir pazara girmekten çekinmediğini çok iyi biliyoruz. iPhone ile cep telefonu pazarına, iPad ile tablet pazarına, watch ile saat pazarına giriş yapan ve şimdiye kadar da gayet başarılı ilerleyen Apple, araba pazarına girer mi şimdiden bir şey demek zor. Ama girmeye karar verdiyse buna çok zaman ve para harcayacağı, ve bu pazardaki oyuncuları da endişelendireceği kesin.

Image for post
Image for post
Resim: Gizmodo

Apple’ın bir otomobil üzerinde çalışıp çalışmadığını bilemiyorum. Ama ben Tesla’nın da bu kadar heyecanlı olduğu bu pazardan Apple’ın da pay almaya çalışacağına inanıyorum. Belki 2018–2019'a kadar net bir şey göremeyecek olsak da, Apple’ın büyük bir şeyler üzerinde çalıştığı kesin.

Ancak benim merak ettiğim konu, Apple’ın bunun dışında hangi projeler üzerinde çalıştığı? Acaba iPhone’da ne gibi yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor? MacBook’larda daha fazla ne yapılabilir? watch’un ikinci nesil ürünlerinde neler göreceğiz?

Ne TouchID, ne 3D Touch, ne katmanlı pil teknolojisi gibi Apple’ın son dönemdeki yeni teknolojilerinin hiç birini ben hayal edememiş, olabileceğine ihtimal vermemiştim. Ancak kısa vadede bizlerin hayatını en çok bu teknolojiler etkiliyor, yeni kullanımlar, yeni uygulamalara, ve hatta yepyeni ürünlere kapı açıyor.

Apple’ın 2010 yılında gösterdiği anten test lab’ı

İnovasyonu satın alamazsınız

Tabi bu arada şunu da unutmamak gerekiyor. Sadece para harcayarak inovasyon olsaydı, şimdiye kadar en fazla parayı bastıran en inovatif firma olmuştu bile… :)

Ancak Apple’ın geçmiş yıllardaki Ar-Ge harcamaları ile ürün lansmanlarını grafiğe koymak gerekirse çok ilginç bir resim ortaya çıkıyor.

Kaynak: AboveAvalon

Bundan 5 sene önce Microsoft ve Nokia’nın cirolarının %10'unu Ar-Ge’ye harcadığını hatırlatarak, inovasyonun para ile olmayacağını bir kez daha görmüş olduk aslında…

Madem Apple’dan konuşuyoruz, o zaman Steve Jobs’ın bir sözü ile bağlamış olayım…

“Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. When Apple came up with the Mac, IBM was spending at least 100 times more on R&D. It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.”
- Steve Jobs, 1998

Sizin bir tahmininiz var mı? Apple’ı otomotiv pazarına gireceğini düşünüyor musunuz? Sizce başka hangi pazarlara girebilir? Hangi ürünlerde ne gibi yeni teknolojiler geliştirebilir? Var mı biraz beyin cimnastiği yapmak isteyen? =)

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store