Bir kaç iyi adam — PayPal Mafia

PayPal Mafia Neden Yazılır?

Aykut Bal
Aykut Bal
Jun 24, 2014 · 5 min read

DotCom Bubble’ının 2000’lerin başında patlamasının ardından, dünyayı internet aracılığıyla değiştirme hayali son bulacak sanılıyordu. Zira boo.com, startups.com gibi arkasında 100+M dolar yatırımı olan şirketler batmış, Amazon’un NASDAQ’daki hisseleri $107’dan $7 seviyesine gerilemişti. Bütün bunlar olmadan bir kaç sene önce, 98'de Peter Thiel ve Max Levchin’in Stanford yakınlarında yediği bir öğle yemeği, belki bu iki adam için yeni bir iş fikriydi sadece ama aslında o yemekte başlamaya karar verdikleri PayPal sayesinde DotCom eskisinden de güçlü dönecekti.

Nasıl mı? 2002 yılında eBay’in Paypal’ı almasının ardından, bugün günümüzün vizyonerlerinin çoğunluğunu oluşturan PayPal’ın yetiştirdiği süpermenler, teker teker eBay’den ayrıldı ve yeni hayallerinin peşinde koşturmaya başladı. Uzun bir süredir üzerine makaleler okuduğum bu konu hakkında Türkçe kaynak olmadığını farketmemin ardından; bu yazıyı yazmak da şart oldu. Aslında bir çoğunun ismini duyduğunuz bu süpermenler bakalım nasıl bir şirket kültürü altında başlamışlar kariyerlerine ve neler yapmışlar?

PayPal Mafia Neden Önemli?

Sanırım yazının son kısmında bu sorunun cevabını hep birlikte anlamış olacağız. Fakat hiç bir maddi kaynağı olmadan güzel şeyler yapmak isteyen bir kaç delinin bu kadar başarılı olması ve günlük hayatımızda sürekli kullandığımız ürünlerin bir çoğunda tuzlarının bulunması sanırım yeterli bir açıklama. Bütün bunlar bizim ülkemizde yapılabilir miydi sorusu sizin olduğu gibi benim de aklıma geliyor. Fakat bu soruyu cevaplamamak en iyisi sanırım. Artık klişesiz bir cevap vermek mümkün değil maalesef.

PayPal’ı Farklı Kılan Neydi?

Bize en çok ders olacak mevzu, muhtemelen bu cevaptan çıkacak. Thiel ve Levchin’in belki de BitCoin’in atası diyebileceğimiz ürünleri, içinde bulundukları yılı düşündüğümüzde zaten ne kadar vizyoner adamlar olduklarını kanıtlar cinsten. Bu iki adamın şirket içerisine geçmişleri ne olursa olsun sadece kendilerine benzeyen adamları almaları da dikkat çeken bir diğer nokta.

“All of this is about self-selecting for people just like you.” Levchin.

Thiel ve Levchin’in PayPal’da yarattığı şirket kültürü dönemin şirketlerine göre oldukça farklı. Anti-mainstream bu kültürün içinde tabiri caizse yetişen kişilerin de böyle sıradışı işler yapması da aslında doğal bir sonuç. Bütün krediyi de bu ikiliye vermek biraz haksızlık aslında. Şirketin kritik isimlerinden David Sacks’ın no-unnecessary-meeting kuralı ve adeta şirket içinde polislik yapması da şirket içi kültürü farklılaştıran bir unsur.

Peki ya Elon Musk? Hikayenin enteresan kısmı burada başlıyor biraz da. Thiel ve Levchin, sıradan ailelerin sıradışı çocukları ve etraflarında inanılmaz benzer profillerde çalışanlar edinmişlerken, Elon Musk profili ile karşılaşmaları ve ortaklığa gitmeleri aslında beni en çok şaşırtan şey. Birleşme hikayesi ve sonrasından bahsetmek istiyorum biraz.

X.com(o sırada email payment yapmaya çalışan Elon Musk’ın şirketi), PayPal ile ortaklığa gider. Fakat PayPal markası o kadar kuvvetlidir ki; x.com, PayPal’a dönüşür. X.com öncesi PayPal ekibi unix geek’lerinden oluşur, fakat birleşmenin ardından CEO olan Elon Musk, bütün altyapıyı Microsoft ekosistemine çevirmeye başlar. Tahmin edersiniz ki; geek abilerimiz bu duruma oldukça bozulur. Her ne kadar şimdilerde birbirlerinin şirketlerine yatırım yapsalar ve birbirleri hakkında olumlu konuşmaya çalışsalar da bu üçlünün arası o günlerden beri aslında çok da iyi olmamıştır. Bir yönetim kurulu kararıyla Musk CEO görevinden alınır ve direksiyonun başına yeniden Thiel geçer.

Thiel’ın liderlik tarzı hem girişimci arkadaşların, hem de sektörümüzün baba(!)larının ders alabileceği cinsten. PayPal’da çalışan herkes şirketin burn rate’ine kadar bütün bilgilerine ulaşabilir durumdadır. Şimdilerde duyduğumuz ve heyecanlandığımız meritokrasi ya da daha açık ifadeyle PayPal içi düzlem hiyerarşisi daha o günlerde Thiel tarafından uygulanır. Herkes aklına gelen fikrin değerlendireleceğini bilir, ve şirketi sahiplenir. Yine ilginç bir bilgi; Thiel, PayPal’ın ilk zamanlarında çalışanları için ekstra olarak insan dondurma depoları bile kurmayı teklif etmiştir. Şaka değil; kendisinin bu konuda $3.5M luk bir yatırımı bulunmakta bugünlerde☺.

Tarih sayfaları 2002'yi gösterdiğinde PayPal artık IPO yapmış yani halka açılmış bir şirket durumundadır. İşte tam bu esnada eBay’den gelen $1.5B lık teklif, şirketi ve ekibi bu zor kararı vermeye zorlamıştır. PayPal’ın günümüzdeki değerinin yaklaşık $30B olduğunu düşündüğümüzde, Thiel’ın bu satış ile ilgili neden pişman olduğunu anlayabiliyoruz. PayPal eğer eBay’e satılmasaydı, o dönem oluşturulmuş ekip ödeme konusunda daha ne devrimler yapardı bilemiyoruz. Visa ve MasterCard’ın son 10 senedir neredeyse hiç bir inovasyon yapmadığını göz önünde bulundurursak; belki de PayPal günümüzün en büyük şirketlerinden birisi olacaktı.

Ama bir teknoloji aşığı olarak şunu diyebilirim ki; iyiki de satılmış PayPal ve bu adamlar birer birer çıkmış eBay’in boyunduruğundan. İnternet dünyası gözümüzün önünde bir devrim yaşıyor ve buna şahitlik edebilmemizin arkasında parmağı olan insanların en önemlileri bu ekip.

Peki Kim Bu Adamlar?

İsimlerin tek tek neler yaptığını anlatmadan önce şunu söylemek isterim ki; bu abilerimizin hepsinin geçmişlerini, yaptıkları konuşmaları izlemekte fayda var. İsmini anamadığım diğer mafya üyelerinden de huzurlarınızda özür dilemek isterim☺.

1- Peter Thiel — PayPal Founder — CEO

Sanırım en güzeli hikayenin başrol oyuncusu, Batman ile başlamak. Birçokları Peter Thiel için “Don of the PayPal Mafia” yakıştırmasını yapar. Aslında Thiel’ın yaptıklarını gördüğümüzde pek de haksız bir yakıştırma değil bu.

 • PayPal Kurucu Ortağı ve CEO
 • Palantir Kurucu Ortağı
 • Clarium Capital’in Başkanı
 • Founders Fund’ın Managing Partner’ı
 • Facebook Yatırımcısı ( %10,2 — $500K)
 • Erken aşama yatırımlarından bazıları; Slide, Linkedin, Yammer, Yelp, Asana, Quora…
 • Machine Intelligence Research Institute destekçi ve bağışçısı
 • Anti-aging Research destekçi ve bağışçısı

2- Max Levchin — PayPal Founder — CTO

Ve Robin’e gelir tabii ki sıra. Bakalım o neler yapmış.

 • Slide Kurucusu(2010'da $180M’a Google’a sattı.)
 • Yelp Melek Yatırımcısı ve en büyük hissedarı, yönetim kurulu başkanı
 • HVF (Hard, Valuable, Fun) Kurucusu
 • Affirm Kurucu ve CEO’su
 • Thank You For Smoking filmi yapımcısı

3- Elon Musk — X.com Founder —PayPal CEO

Batman ve Robin’in ardından mı gelir önünden mi tartışılır. Ama işte gerçek süpermen. Kendisinin hayatı yeni bir makale değil, kitap olur.

 • SpaceX Kurucusu, CEO, CTO(Adamlar Mars’a gidecek! Aynı roketi bir kez daha kullanacak!)
 • Tesla Motors Kurucusu, CEO, CPA(Chief Product Architect) (Bütün patentler ücretsiz!)
 • SolarCity Kurucu Ortak, Müdür (Adamlar petrolü bitirecek!)

4- Reid Hoffman — PayPal COO

 • Linkedin Kurucusu, CEO
 • Yatırımları; Zynga, Flickr, Digg, Last.fm, Edmodo,
 • Yazar

5- Roelof Botha — Former PayPal CEO, CFO

 • Sequoia Capital
 • Yönetim Kurulunda olduğu şirketler; Jawbone, Eventbrite, Evernote, Tumblr, Weebly, Unity, Xoom

6- Jeremy Stoppelman — PayPal Engineering VP

 • Yelp Kurucusu

7- Chad Hurley & Steve Chan — PayPal Web Designer & PayPal Engineer

 • Youtube Kurucuları

8- David Sacks — Former PayPal CEO

 • Yammer Kurucusu
 • Geni.com Kurucusu

9- Dave McClure— PayPal Marketing Director

 • 500 Startups Kurucusu

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store