Dijital Girişimcilik 101 [Yeni Kitap]

Serkan Ünsal
Dec 3, 2014 · 3 min read

3. kitabım dün raflarda ve dijital ortamda piyasaya çıktı.

2012 Mart ayında ilk kitabım olan “Dijital Girişimcilik Rehberi” kitabı çıkmıştı ve 30 binden fazla online ve offline olarak okunmuştu. İkinci kitabım “Silikon Vadisi ve Girişimcilik” 2013 Haziran ayında çıkmış ve o da online ve offline olarak 45 binden fazla okunmuştu.

BKM’nin desteğiyle serinin 3. kitabı da dün itibariyle yayınlandı. Öncelikle BKM’deki başta Soner Canko olmak üzere Serkan Yazıcıoğlu, Okyar Tahaoğlu, Natur Suntur, Ece Çitelbeg ve Esra Sahici’ye teşekkürlerimi iletiyorum. Bu kitapları onlar olmasaydı okuyamazdınız.

Baştan söyleyim, kitaplardan bir gelir elde etmiyorum. Sadece maliyetlerini karşılattırıyorum. Peki neden bu işte para kazanmıyorum? Birinci ve en önemli sebep hedef kitlemin cebinde para olmaması (Hedef kitlem yeni mezunlar ve 3-4. sınıf üniversite öğrencileri). İkinci sebep Türkiye’de kitap satılarak para kazanılamayacağını düşünmem. Yani kitap 10 TL olsa eminim ki en fazla 2–3 bin kişi satın alır, onunla da zaten yine maliyetlerini ancak karşılarım. O yüzden ücretsiz ve 30–40 bin kişiye ulaşması daha mantıklı bir sebep.

Peki amaç ne ? Kitapları yazmamdaki amaç bildiklerimi, okuduklarımı, öğrendiklerimi paylaşmak.

Bu kitabı ne kadar sürede yazdım ? Makaleleri derleme, toplama, önemli yerlerini çizme kısmı 1 yıl sürdü fakat yazma kısmı sanırım 5–6 hafta sonumu aldı. Yani yazacağım şeyi kafamda netleştirdikten sonra çok hızlı yazıyorum. Sonrasında hem yazım hataları hem eleştirel görüşlerini bildirmesi için 1 ay kitabı arkadaş çevremde dolaştırıyorum. Sonrası basım…

Bu kitapta ilk iki kitapta olmayan ne var derseniz, bu kitabı yazmak için 168 makale okumuşum. Bu makalelerin 155'i 2013 veya 2014 tarihli. Yani bu kitabı daha güncel yazılarla, görüşlerle ve bilgilerle yazdım.

Bu kitapta neler eksik ? Bu kitapta da hukuki konulara, ortaklarla ve yatırımcılarla yapılan sözleşmelere çok derinlemesine giremedim. Ürün yönetimi konusunda Türkiye’de çok ciddi bir açık var, bu konuda da sadece temel bilgileri vermekle yetindim. Growth Hacking ile ilgili de sadece temel bir kaç örnek verdim. Üç kitabımda da “nasıl başarılı olunur?” gibi bir bilgi ve tecrübe yok, sakın “bu kitapları okudum, artık başarılı bir girişimci olmak için her şeyi biliyorum” diye etrafta dolaşmayın. Ben size araba kullanmayı öğrettim, artık Michael Schumacher mi olursunuz, trafik canavarı mı olursunuz, o size kalmış.

Kitapta neyi beğenmedin derseniz; her kitabımda aynı şey oluyor, bunu nasıl çözerim bilmiyorum ama kendi kitabımı okurken bazı cümleleri “ya bu cümleyi biraz karışık yazmışım, akışı bozmuş, keşke daha farklı yazsaymışım” diyorum. Beş altı cümlemi beğenmedim ama yapacak bir şey yok şimdilik ☺

Kitap dışında ne işle uğraşıyorsun derseniz 10 Ekim’den beri hem olası yeni girişimlerimle ilgili potansiyel müşterilerle görüşüyorum hem de yatırımcılarla sohbet ediyorum. Kafamdaki 3 projeden birini geliştirme aşaması çok uzun diye rafa kaldırdım, birini potansiyel müşterilerimden sadece %25'i ilgilendiği için rafa kaldırdım, şu anda ise MVP aşamasına getirmek için çalıştığım “Mattermark for MENA region” kodlu projemle ilgileniyorum. MVP aşamasında potansiyel müşterilerim ilgilenmezse başka bir fikir aşamasındaki projeye geçeceğim. Bir yandan da kurumsal teklifleri reddetmekle vakit geçiriyorum. Şu anda sadece bir tane teklifi reddetmedim, o da girişimlere çok yakın bir iş olduğu için beklemede hala.

Bir daha kitap yazacak mısın derseniz, şimdilik bilmiyorum. Kurumsal Girişimcilik, Yatırımcı Dünyası veya Ürün Yönetimi ile ilgili kitap yazabilirim belki ama şu anda bir hazırlığım yok, sadece sevdiğim makaleleri topluyorum o kadar.

Kitaplara ulaşmak için:

BKM Yayınlar

Girişimcilik 101

not: Kitabı yaymama yardımcı olmak için da twitter’da paylaşımlarınızı bekliyorum.

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

  Serkan Ünsal

  Written by

  Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

  Medium Türkçe

  Resmi Türkçe Yayın

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade