Dikkat, Karamsarlık İçerir

Kaynak: https://unsplash.com/?photo=gvLRWYcPEs4

Şu an hayatım geçiyor gözlerimin önünden, içimde kocaman bir boşluk.

30’uma 4.5 ay kala, rahatsız edici bir boşluk.

Kimseye anlatamıyorum derdimi. Ya da belki fazla anlatıyorum o yüzden anlamını yitiriyor, bilmiyorum. Ya da anlamı zaten yitik olduğu için kimseye bir şey ifade etmiyor.

Ne için mücadele ettiğimi düşünüyorum. Hayatta insan ne zaman “Başarılıyım ben.” der? Bir şeyler üretip ortaya koyduğu zaman. Peki her gün yataktan bin bir emekle kalkıp gittiğiniz iş yerinizde tüm üretiminiz elinizden alınırsa ne olur?

İşte böyle kocaman bir boşluk olur.

İnsan tek başına üretebilen bir varlık değil. Mutlaka bir şeylere temas etmesi, dokunması, ne bileyim iç içe olması gerekiyor. Sizin temas noktanızı kopardıkları zaman üretemez hale geliyorsunuz.

Üretemediğiniz için huzursuzlaşıyor, hırçınlaşıyor, en sevdiklerinizi üzer hale geliyorsunuz. Anlamalarını bekliyorsunuz ancak bu kadar yoğun duyguları karşı tarafın anlamasını beklemek bencillik oluyor. Sizin gibi yaşamıyor hiç kimse. Her saniye içinde bulunmak ile akşam 1 saat anlatmak arasında çok fark var. Bu sizi daha da çaresizleştiriyor ve yalnızlaştırıyor.

Daha iyi olduğunuzu, geçmişte yaptığınız işlerden biliyorsunuz ancak sürekli boş oturmak artık sinirlerinizi zorlamaya başlıyor. Yeni projeleriniz reddedilirken, diğer bir yandan yeni iş arayışlarınızdan da olumsuz cevaplar gelmeye başlıyor. Tekrar sonuçsuz sorgulama girişimleri ardından bir sakinlik geliyor. Bu tehlikeli bir sakinlik aslında.

“Ben, bu hayata ne için geldim?” sorusunu soruyorsunuz.

Eğer cevabı bulamazsanız…

Boşluk sizi içine çekiyor.


Hayat bizi hep en iyisi olacağımıza inandırdı. Ona göre programladı. Bizden istediğini aldı. Tükettik, harcadık, sömürüldük. Bitti belki de. Bu kadardı.

Buna karşı durmaya çalıştıkça, hayır dediler öyle olmaz. Kendi başına kalamazsın. Sende sürüye dahil olacaksın dediler. İkna olduk. Şimdi tek başına, temas noktaları koparılan ve üretemeyen insan olarak nereye gideceğimi bilmiyorum şu an.

Bir tek aşkım vardı yanımda, dilediği en özlediği aşkım. Onu da üzüyorum bu aralar, uzaklaştırıyorum kendimden.

Üretemiyorum; yolunu kaybetmiş şaşkın şaşkın bakınıyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.