Dogma nedir? Boş inançlar nasıl oluşur?

Dogma, bir konuda sabit fikirli olmak, değişmez bir inanca sahip olmaktır. Sabit fikirli ve değişmeyen bir inanca sahip olan insanlar, bu konuda anlatılanları dinlemezler, yazılanları okumazlar. İşin kötüsü, okuyor ya da dinliyor gibi yapabilirler.

Kendini fena halde ufolara kaptırmış birine “arkadaşım bak onca devlet onca devletin hava kuvvetleri, yolcu uçakları vs. var, onlar ufoları tespit edemediler, sen hangi bilgiler ışığında ufoların varlığına inanıyorsun” diye sorarsanız size “onların arasında da uzaylılar var o yüzden saklıyorlar” diyecektir. Bu insan bu sırada böyle bir şeyin niçin saklanması gerektiğini düşünmez, düşünse de açıklayamaz. Buna benzer şekilde, zaman zaman ortaya çıkan ufo vakalarına da kesin haberler gözüyle bakar.

İşin garibi, bu insanla ufoların varlığına dair kanıt oluşturabilecek şeyler de konuşamazsınız. Siz buna dair bir kanıt sunduğunuzda çoğu kez bunu da beğenmeyip kendi inandığı delillerle sınırlı kalmayı tercih edecektir.

Hepimizin hayatı az çok dogmalarla dolu.