Mühendislik Çukuru

Özellikle mühendis girişimciler sözüm size! Ben de sizden biriyim. Çok severiz biz detayı. Karmaşık düşünürüz. Mükemmelliyetçilik karakterimiz, analiz alışkanlığımız. Mesajım net: Teknik düşünmeyi bir kenara bırakın! Evet teknik yönünüzü törpüleyin. Yıllarca teknik eğitim aldınız. Ama yeter! Girişiminizde teknik bir çukur açmaya başlamayın. Dikkat edin. O çukur gitgide büyür, çıkamazsınız.

Hep basit düşünün. En basitini. Kendinizden utanacak kadar basiti. Amacınız başka mühendislerin saygı duyacağı teknik bir araç yapmak değil, ürününüzü veya hipotezinizi bir an önce test etmek.

Örnek verelim. Database olarak size en basit geleni seçin: Mysql, Mssql. Hiç havalı değil, evet. En hızlı geliştirme yapacağınız dili seçin: PHP, ASP. Avam dili ama hiç sorun değil. Başlangıçta sıradan olun. Genele uyun. Arkadaşlarınız sizi hor görsün. Utanın. Ama hızlı olun. Basit ve test için yeterli bir ortam hazırlayın. İşler iyi gittiğinde zaten mecburen iyi bir tasarım ve mimari gerekecek. Ama henüz işlerin başında tecrübeniz de yoksa mükemmel şekilde büyüyebilecek (scale edecek) bir sistem tasarlamak için vakit kaybetmeyin.

-Ya yüzbinlerce, milyonlarca kişi gelirse ve sistem kaldırmazsa?!

-Tek derdiniz bu olsun :)

Like what you read? Give Furkan Kuru a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.