Neden değişimle mücadele ediyoruz?

Selçuk
Selçuk
Feb 22, 2016 · 3 min read

Bulunduğunuz durumdan memnun musunuz? Hepimizin hayatında memnun olmadığımız şeyler var, değiştirmek istediğimiz şeyler var. Sürekli daha iyiye ulaşmak için çabaladığımız şeyler var; spor yapmak, daha iyi beslenmek, daha verimli olmak, daha iyi bir şehire gitmek, daha iyi bir işte çalışmak, daha güzeli, daha iyisi…

Ama yinede hayatımızda büyük değişimler olduğunda hemen bununla mücadele etmeye başlıyoruz, değişimin tersi için çabalıyoruz, neden?

Problem: Stabil Kalmak

Aslında hayatlarımızın kesin olmasını istiyoruz. Belirlenmiş olmasını istiyoruz. Her gün gittiğiniz işinizde ne yapmanız gerektiğini, ne zaman yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Oysa yeni bir işe girdiğinizde herşey sizin için belirsiz hale geliyor. O kadar çok belirsizliğin içerisinde hemen savunma mekanizmamız devreye giriyor ve sizi eski hayatınıza alışkanlıklarınıza çekmeye çalışıyor.

Aynı şey ayrılık acısı için bile geçerli!

Düşünün ki 2–3 yıllık bir ilişkiniz var. Hayatınızda artık o kadar çok şeyi belirlemişsinizdir ki; hangi şehirde oturacağınız, ne zaman evleneceğiniz, haftasonu ne yapacağınız, tatilde ne yapacağınız günlerinizin %50'den fazlası zaten bellidir. Oysa ayrıldığınız zaman bir anda günleriniz belirsizliğe düşer. Bu belirsizlik sizi eski sevgilinize iter ;)

Etrafımızdaki herkesin stabil olmasını isteriz. Kimsenin bizi şaşırtmasını beklemeyiz. Sürekli etrafımızda belirsizliklerin olduğu durumda huzursuz oluruz. Kimin ne yapacağını tahmin edebilmeyi isteriz. Böylece tüm ilişkilerimizde belirli bir güven oturturuz(güvenmeyeceğimizi bilmek de bir güvendir). Sağlığımızın stabil olmasını isteriz, hastalandığımızda moral bozukluğunun bir bölümüde belirsizliğe düşmemizdir. Etrafımızdakilerin hastalanmamasını, ölmemesini stabil kalmasını isteriz.

Evet mantığımız bunun mümkün olmadığını bilir ama sonuçta istediğimiz şey budur.

Ne yazıkki, etrafımız stabil kalan şeyler yerine sürekli değişen şeylerle çevrilidir. Kendinizi düşünün; hiç bir sene boyunca aynı şeyleri yapıp durdunuz mu? Bırakın bir seneyi gün içinde planladığımızın dışında o kadar çok şey yapıyoruz ki. İyi de neden?

Neden? Neden? Neden?

Çünkü biz makine değiliz. Beynimiz sürekli değişen, karmaşık, yeni şeyler üreten, değişken, dinamik bir yapı. Bir miktar suyu bir yere hapsetmeden katı bir şekil gibi durmasını sağlayabilir miyiz? İşte beynimizde su gibidir, onu sürekli bir rutin de hapsetmeden tutamazsınız.

Ama yinede stabil kalmak bizim için çok önemli, unutmayın istediğimiz şey stabil kalmak. Kendimizi geliştirecek olsa bile değişimin karşısında yine en çok kendimiz duruyoruz. Belirsizlikle mücadele ediyoruz, çünkü etrafımızdaki hiç bir şey stabil değil, hiç bir şey bizim fikirlerimizi takip etmiyor, hiç kimse bizim umduğumuz yerde değil. Bu yüzden hayal kırıklıklarımız, endişemiz, üzüntümüz, korkumuz.

Bırakın Değişsin!

Çözüm nedir? Kendimizi nasıl geliştireceğiz? Bu değişken dünyada endişelerimizden, belirsizlik karşısındaki korkularımızdan nasıl kurtulacağız?

Değişkenliği severek başlayalım. Düşüncelerimizi, korkularımızı, acılarımızı gerçekten sorgulayalım. Doğallığı görelim, şuan yüzleştiğiniz bir zorluk olsada zamanla yok olmaya başlayacağını farkedin. Etrafımızdaki hiç bir problem sonsuza dek sürecek bir anlaşma değil, bunu farketmeye başladığınız an sadece birer sis bulutları olduklarını anlayacaksınız.

Bu nedenle bu sisli havalarda, sis dağılana kadar oturun, gülümseyin ve sisin dağılmasını bekleyin. Her gün belki yeni bir alışkanlık için plan yapıyorsunuz ama ertesi gün bu plana uymuyorsunuz, unutmayın bu normal bir şey çünkü her gün değişmiş birisiniz. Kendi değişkenliğinizi inceleyin. Onun hakkında meraklı olun. Her şey artık daha güzel olacaktır, unutmayın bu sizsiniz, değişen siz. Değişkenlik sadece stabil olmayı istediğinizde kötüdür.

Ne zaman bir mücadeleye girecek olsanız değişkenliği kabul etmeye çalışın. Stabil olmasını umduğunuz şeylerin değişken iken de güzel olabileceğini keşfedin. Arkadaşça, merakla yaklaşın değişkenlere…

Ve gülümseyin, rahatlayın, sisin tadını çıkarın…

(daha fazlası)
https://www.quora.com/Why-does-life-change-as-we-grow-up
http://zenhabits.net/life-changing/
http://www.wikihow.com/Change-Your-Life
http://zenhabits.net/mist/

Selçuk

Written by

Selçuk

QA Engineer at Incsub • developer • maker, hobbiest about electronics • and I love biology • CC-BY-4.0 for all posts http://www.coderontheroad.com

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade