Sakinleşmenizi Sağlayacak Basit Bir Meditasyon Tekniği

Yazan: Jon Westenberg

Meditasyon konusunda ciddiyim. Her zaman böyle değildi, ama bu günlerde meditasyon benim için çok şey ifade ediyor. Umursuyorum, çünkü zihnim ile ruhum arasında denge kurabilmek benim için önemli.

Kaos insanıyım. Her zaman hareket halindeyim, her zaman bir büyük fikirden diğerine koşarım, hep çalışırım, yürüyebilecekken bile koşarım. Bu kaos hali içimde yaşıyor. Bu kaos, bana nefes alacak yer bırakmıyor, eğer yönetmesini bilemezsem.

Gençken, zihnim sakinleşsin diye içerek “yönettiğimi” sandım bu durumu. Dikkatimi dağıtmak için kendimi yaktım. Gençken, hislerim ve tepkilerim üzerinde çok az kontrolüm vardı. Duygularımın mutluluk ve yalnızlık arasında gidip gelmesine engel olamıyordum.

Artık böyle değilim. Kullandığım bir teknik, benim için bunu tamamen değiştirdi. Benim için harika işleyen tek bir yöntem var ve belki sizin hiç işinize yaramayacak ama en azından bir şans vermenizi istiyorum.

Kutularla dolu bir oda hayal ediyorum.

Her kutu bir taahhütü, bir projeyi, bir iş fikrini, bir endişeyi, bir sorumluluğu, beni düşüren bir stres noktasını temsil ediyor.

Her günün sonunda, endişelerimi ve düşüncelerimi zihnimde sıralıyor, kendimi bir odada dikilirken hayal ediyorum. Bu odada çeşitli kutular var. Aklımdaki her şeyi ait oldukları kutulara yerleştiriyorum. Her kutunun kapağını çarpıyor, kilitliyorum. Her kutu dolduğunda, her kapak kapandığında, odadan çıkıp kapıyı kilitliyorum. Anahtarı da boynuma asıyorum.

Hepsi bu

Kesinlikle çok basit. Kayda değer, dünyayı değiştirecek bir fikir değil. Tek bir amacı var: Zihnimi temizlemek ve aynı şeyleri tekrar tekrar düşünmemi, zorlanmamı ve paniklememi engellemek. Benimle yapmam ve tamamlamam gereken şeyler arasına biraz mesafe ve alan açmak.

Benim için, kafamı toplamak en büyük mücadele ve zaman zaman beynimi kapatmanın görsel bir yolunu bulmanın inanılmaz bir etkisi var.


Bu yazıyı beğendiyseniz, kalp imajına basarak destek olabilirsiniz!


Bu yazı, yazarın izniyle I use one meditation technique to calm my brain yazısından tercüme edilmiştir.

This post is the Turkish translation of I use one meditation technique to calm my brain. Writer’s permission is granted.

Like what you read? Give İbrahim Sarbay a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.