Seveceğini Düşündüğüm Süpersonik Afiş Tasarımcıları

Bu yazıda The Seattle Istanbul Poster Show sergisinde afişlerini görüp çok beğendiğim tasarımcıların dünyasına konuk olacaksın.

Aycan Doğanlar
Feb 10, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

2016 Aralık’ın ikinci haftasında Daniel R. Smith ve Ardan Ergüven’in küratörlüğünde gerçekleşen The Seattle Istanbul Poster Show adlı afiş sergisine gittik. Saçma sapan bi’ kağıda en beğendiğim afiş tasarımcılarının isimlerini not almışım. Böyle bir yazı oluşacağını düşünmemişim ki kağıdı sırt çantamın derin karanlığında, üstüne çeşitli defter ve kitaplar konmak suretiyle buruşup yaşlanmaya terk etmişim.

Bir kağıt yedi defadan fazla katlanmaz derler ya, bu kağıt kendi alanında rekor kırmış; önemsiz bölgeleri yırtılmış, bazı alanları ıslanmış, kurumuş, kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş… Ne diyorum ben ya?

Kısacası, bütün bunlara rağmen not aldığım isimlere en ufak bir zarar bile gelmemişti. Ben de atmadan önce bir işe yarasın diyerek bu isimleri seninle ve tabii ki diğerleri ile buluşturmaya karar verdim.

GMK’dan edindiğimiz bilgilere göre;

Sergide ABD ve Türkiye’den 58 tasarımcının toplam 90 afişi yer alıyor. Seattle ve İstanbul arasında görsel bir diyalog kurmayı amaçlayan etkinlik ABD ve Türkiye’de üretilen kültürel afiş tasarımlarına odaklanıyor. Sergi iki farklı coğrafyada tasarlanan afişleri kavramsal ve estetik bir ilişki çerçevesinde bir araya getirirken aynı zamanda kültürlerarası iletişimi desteklemeyi amaçlıyor.

İstersen, aynı amaç ve konseptle gerçekleştirilen Seattle Havana Tehran Poster Show’u da inceleyebilirsin.

Az sonra ne olacak biliyor musun? Deneysellik. Deneysellik ve… deneysellik! Yazıyı şu şarkı (Spotify ya da SoundCloud) eşliğinde okursan gördüklerin hareket etmeye başlayacak. Parti başlasın!

Volkan Ölmez

Volkan Ölmez’in Istanbul Creatives Meetup’taki sunumu sırasında tanıştığım harika afişlerini sergide görmek beni şaşırtmadı elbette. Diğer afiş tasarımlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsin.

Image for post
Image for post

Geray Gençer

Geray Gençer çoğumuzun aşina olduğu kitap kapaklarının tasarımcısı. Portfolyosuna ulaşmak için bu bağlantıdan, posterleri için buradan. Kendisi hakkında ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz kat.io röportajını okumak istersen seni böyle alalım.

Image for post
Image for post

Ally Creighton

Portfolyosu burada… ve ilham verici bir tumblr blogu var. Burada ve burada da çektiği minimalist fotoğrafları yayınlıyor. Bayıldım!

Image for post
Image for post

Bülent Gültek

Instagram hesabını uzun zamandır takip ettiğim Bülent Gültek ile İCAF, İstanbul Comics & Art Festival’de tanışma fırsatı bulmuştum. Çalışmaları Adobe Illustrator programından çıkmış kadar düzgün ve vektörelimsi (?) gözükse de sorduğum soru üzerine Photoshop kullandığını öğrenince oldukça şaşırmıştım.

Behance sayfasına buradan, instagram profiline de buradan ışınlanabilirsin ve mutlaka ışınlanmalısın dostum.

Image for post
Image for post

Sean Wapple

Deneyselliği ile bana en çok ilham veren tasarımcılardan biri oldu. Portfolyosundaki diğer çalışmaları da muhteşem.

Image for post
Image for post

Sarp Sözdinler

Geldik en sevdiğime. Çok fazla konuşamayacağım. Koş. Şu tarafa…

Image for post
Image for post

Dan Stiles

Dan Stiles, aynı zamanda bir blogger. Bu sayfayı hem portfolyosu olarak, hem tasarımlarının satışını yaparak hem de blog yazarak değerlendiriyor. Takip edilesi bir Instagram hesabı var aynı zamanda.

Image for post
Image for post

Trevor Basset

Sonunda Dribbble hesabı olan bir afiş tasarımcısı! Huh. Aynı zamanda dijital illüstrasyonlar da yaptığı için olmalı… Kişisel web sayfası şurada.

Image for post
Image for post

Fırat İtmeç

Fırat İtmeç’in afişlerinde illüstrasyonun gücü açıkça görülüyor. Fırat İtmeç ve Ali Ünal’ın birlikte yürüttükleri Ortadoğu Pavyonu’na uğrayabilir ve diğer posterlere göz atabilirsin.

Image for post
Image for post

Chris Bigalke

İllüstrasyonlarına hayran kaldığım bir başka tasarımcı. Şu tarafta Chris’in portfolyosuna giden bi patika var.

Image for post
Image for post

Burak Birinci

Zorlu Center’da rastladığımız birçok afişin tasarımcısı olan Burak’ın Cargo sayfası burada. Behance portfolyosu da şuralarda bir yerde olacak.

Image for post
Image for post

Erman Yılmaz

Portfolyosu burada! Heyecan verici. Afişlerindeki motif ve illüstrasyonlar gerçekten harika.

Image for post
Image for post

Bonus: Vasjen Katro

Sergideki tasarımcılardan olmasa da dünyanın en süpersonik afişlerini tasarladığına inandığım kişiden bahsetmeden geçemeyeceğim. Vasjen’i takip etmeye ilk olarak Baugasm’ı keşfederek başlamıştım. Bu proje ile birlikte açtığı Instagram hesabında her gün bir poster tasarımı yaparak yıl boyunca 365 adet poster tasarlamış olacak (doğal olarak). Hmm. Şu an 322. güne gelmiş bile! Resmen günlük ilham kaynağım. Bu kadar üretken ve yaratıcı olmasını kıskanmamak elde değil. Dribbble sayfasına ışınlanabilir, Baugasm Instagram sayfasını takip edebilirsin.

Image for post
Image for post

Bonus: typo/graphic posters

Daha önce bir okul projesi için araştırma yaparken keşfettiğim typographicposters.com adresinde harika afiş tasarımlarına ve tasarımcılarına ulaşabilirsin. Sitedeki arama kutusuna “turkey” yazarak ülkemizdeki tasarımcıların sayfalarına da bakmanı öneririm. Yukarıda bahsettiğim Sarp Sözdinler, Erman Yılmaz ve Volkan Ölmez gibi tasarımcılar var. Durma, keşfet!

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!

— Aycan

Buraya kadar geldiysen ve yazıyı sevdiysen, önermeyi (orada bir yerde bir kalp olacaktı…) ve paylaşmayı unutma olur mu? :)

Yazının kişisel blogumdaki bağlantısı; http://pinquitte.com/sevecegini-dusundugum-supersonik-afis-tasarimcilari.html

Sosyal medyada ben;

Twitter / Instagram / Dribble / Behance

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store