Türkiye’nin ikinci nesil girişimcileri kimler olacak?

Webrazzi Summit 2015'te Melih Ödemiş ve Arda Kutsal’ın sohbeti beni heyecanlandırdı ve bu yazıyı yazmaya itti.

Türkiye’deki girişimcilik ortamı her geçen gün değişiyor, hareketleniyor. Onlarca, yüzlerce farklı fikri, yepyeni şirketleri duyuyoruz; yatırımcıları, hızlandırıcıları, fonları görüyoruz. Yani yeni ekosistem de buna göre şekilleniyor.

Dünyada ünlü bir PayPal örneği var ve bir çok yerde hikayesi geçiyor, kullanılıyor. Hatta geçtiğimiz Startup Istanbul etkinliğinde 500 Startups’tan Dave McClure Türkiye’de 15 milyon dolar yatırım yapacaklarını açıklarken sunumunda bu konuya değinmişti.

Bilmeyenler için tek cümle ile özetlemek gerekirse: 2002'de PayPal, eBay tarafından satın alındıktan sonra PayPal takımı gidip belki de tüm zamanların en önemli startup’larını kurup en stratejik yatırımlarını yaptılar.

Bununla birlikte bir çok farklı kişiden yepyeni girişimcilik hikayeleri ortaya çıktı ve bu ekosistemi daha da güçlendirdi.

Beni heyecanlandıran nokta da aslında bunun bir benzerinin Türkiye’de oluşup oluşmayacağı. Türkiye’de bu olacak mı, nasıl olacak? Nasıl şekilleniyor?

Bizdeki ekosistem elbette henüz emekleme adımları atıyor, herkes her şeye temkinlik yaklaşıyor, “meyveler” yeni yeni alınıyor.

Bizde kim veya kimler böyle bir döngüde yer alır? Ekosistem bunu destekleyebilecek kadar büyük mü? Yoksa yapan yaptığı ile mi kalır?

Fikirler, birinci nesil girişimciler, yeni cesur girişimciler, cesur yatırımcılar, para, kaynak, insan gücü… Olması gerekenler yavaş yavaş bir araya geliyor. Peki kim(ler) helva yapacak? O helvalar nasıl olacak?

Medium’daki yeni “mention” özelliğini kullanmak için çok doğru bir noktada olduğumu düşünüyorum ve soruyorum: Sen ne dersin Serkan Ünsal? Erhan Erdogan? Sektörün nabzı nasıl atıyor bu konuda? =)

Like what you read? Give Goktug Gedik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.