Tasarım Sizce Bir Dil Olabilir mi ?

Merhabalar ben Cemil Bayram, yaklaşık 5 yıla yakındır tasarımsız bir günüm geçmiyor diyebilirim.Merak edenler olabilir web sayfam.. Neyse gelelim asıl meselemiz olan, tasarım sizce bir dil olabilir mi ?

Bu yazımı daha önce HIGHWAY Dergisinin 25. Eylül Sayısında köşe yazısında yazmıştım. Bugünün dünyasında hemen hemen çoğu kişinin iletişim ile alakalı ciddi sorunları var olduğunu düşünerek, doğru bir iletişim için tasarımı nasıl kullanabiliriz ? Toplum olarak birbirimizi ne kadar tanıyoruz ? Tasarım disiplinlerini güncel hayatımıza nasıl katabiliriz gibi konuları ele alarak örneklerle beraber bütünleştirdim


Hepimizin bildiğini zannettiği acem kelimesinin asıl anlamını bilir misiniz ? “Acem” sözcüğü bildiğimiz gibi Araplar’ın kendileri haricindeki yabancılar için kullandığı bu sözcük,Osmanlılar tarafından ise genellikle İranlıları nitelemek için kullanılmıştır, biz bunu biliyoruz aslında gerçek öyle değil 
a — cem yani cem olunamayan, cemaat olunamayan , topluluk olunamayan anlamına geliyor.

Çünkü iki farklı ulus, iki farklı devlet, farklı farklı mezheplere aitler. Bunu şöyle de düşünebiliriz.Örneğin; Namaz kılarken birinin sağa birinin sola selam verdiği gibi …aynı şekilde İranlılar , Osmanlıları acem olarak görüyor. İlginç bir şey daha tabi ki ‘cem’ denilen kelimeden cemaat, topluluk dediğimiz kelimeden cami türüyor. Başka bir kelime daha var ..

Acemi kelimesi hani asker ocağında erkekler yaptıysalar bilirler.Yapacaksalar da abilerinden veya yakın tanıdıklarından dinlemişlerdir. Asker ocağında acemilik denilen bir dönem vardır. Bu acemilik denilen dönem de sağa dön denilince sola dönenler rahat dendiğinde hazır olda duranlar acemilik yani toyluk karşınındakinin sana ne söylediğini doğru anlayamamak. Birlikte aynı işleri yapamamak halidir. Öyle bir durumdayız ki hepimiz birbirimizin acemiyiz.


Tasarımcı Problem Çözme Sistemi Üretir.

http://modifylifestyle.com/wp-content/uploads/2014/12/Problem-Solving.jpg

Birlikte bir şeyler yapmak için topluluklar birbirlerinin acemi olarak yaşıyorlar. Beraber bir takım şeyler yapabilmek için bir dil kurmak zorundalar konuşabilmek için ortak bir dile ihtiyacımız var. Dil denilince aslında lisandan bahsediyoruz. Yani konuştuğunuz dil yani Türkçe. Bu dili konuşursanız birbirinize bir şeyler iletebiliyorsunuz. Bir meram anlatabiliyorsunuz. Ses varsa duyulur ama söz varsa o zaman anlaşılır yazı varsa oda okunur eğer merama dönüşmediyse okunan yazı bir anlam ifade etmez.

İşaretlerinde bir dili var. Çarpı, artı, eşittir gibi işlemler matematiğin dilini oluşturuyor. Dünyanın bir başka bir yerinde hatta hiç tanımadığımız bir ulusun bireyi bizimle aynı matematik formülden aynı şeyleri anlıyor. Çünkü aynı lisana sahip. Bildiğimiz bir lisanı kullanıyor.

Peki tasarım lisan olabilir mi ? Nedir tasarım ? Nasıl ortaya çıkar? Ne zaman yapılır ? Kim yapar ? Niye yapar ? Bir lisanı oluşturmak için bir karşılıklı anlaşmak için bir dil olarak mı kurgulanmıştır gerçekten yoksa belli bir işlevi tanılamak ve belli bir işlevi ortaya çıkartmak yada o işlevi tanımlamak için mi kullanmıştır.

Muhtemelen bunların hepsi ya da tam olarak bilmiyoruz. Meseleye şöyle bakalım birileri diyorki tasarım, işlev mühendisliğidir. Birileri de diyor ki tasarım, bir dil mühendisliğidir.Birisi de belki başka birşey söylüyor. Bütün tasarım disiplinleri birbirlerine benziyor.

Her mesleki disiplinin kendine ait lisanla kurduğu bir ilişki üzerinden bir tanımı var. Hemen hemen tasarım disiplinlerinin çoğu ürünle-insan arasındaki ilişkiye bakıyor.Bu ürün bazen bir afiştir, bazen modadır bazen de web sitesidir. Burada ilginç bir şeyler var !Madem bütün tasarım disiplinleri olaya böyle bakıyor ben durduğum yerden neler yapabilirim diye bakıyorum. Çözülmesi gereken bir çok problem var. Tasarımcı, bir problem çözme sistemi üretirken aynı zamanda bu sisteminde vazgeçilmez bir parçasıdır.


İletişim için Herşeyin Küt Diye Söylenmesi Gerekiyor

Problemin ne olduğu anlaşılması gerekiyor.Problemi anlamak için kendi içerisinde parçalara ayırmamız lazım. Problemin etrafında dolaşabilmek için bile üstünden atlayabilmeyi anlayabilmelisiniz. Bizler bu problemleri anlıyoruz, çözümlüyoruz ve problemlerle topluma belli hizmetler vaad ediyoruz.

http://www.practicalecommerce.com/articles/3920-10-Creative-Contact-Pages

Bugünün dünyasından yarına seslenebilmek, sesimizi duyurabilmek için tasarımlara ihtiyacımız var ; Tasarım ihtiyacı şöyle bir ihtiyaç değil. Bizim bir yöneticinin fotoşop bilen oğlu bunu yapar ya da reklam ajansının vicdanlı çocukları bunu yapar değil.

Tasarımın yazdığım disiplinin dışında şimdiyi, geçmişi, geleceğe bağlaması gereken bir iştir. O yüzden de bazen tasarım yapmamayı gerektiriyor. Bazen iletişim için her şeyin olduğu gibi küt diye söylenmesi gerekiyor. Çok detaya girmeden söylenmesi gerekenleri yüksek sesle söylemeniz tasarımı daha da güçlendiren önemli bir hale getiriyor.


Teşekkürler
Bir daha ki medium yazısında görüşmek dileğiyle…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.