Yeni girişimim: Startups.watch

Serkan Ünsal
Jul 2, 2015 · 3 min read

Geçtiğimiz salı günü destekçim BKM’nin katkılarıyla yeni girişimimi startups.watch’u açtık. Biraz yeni girişimimin tarihçesinden ve ilk haftaki performansımızdan bahsedeyim istedim. Zaten uzun zamandır da yoğunluktan yazı yazamıyordum.

Öncelikle geliştirmeye 2 Aralık 2014'te başladık. MVP’imizi 18 Aralık’ta açtık. Hatta ilk üyelerimiz Numan Numan ve Sina Afra’ydı. Aralık ve Ocak aylarında San Francisco’ya taşınma ihtimalim vardı, o yüzden customer development biraz yavaş gitti fakat 20 Ocak’ta gitmeyeceğim netleşince hızlandık. Lansmana kadar hedef kitlemize giren 91 kişiden aldığımız geri bildirimlerin 237'sini hayata geçirdik. Haziran başında da siteyi açalım dedik ve 23 Haziran’da lansmanımızı yaptık. Öncelikle girişim ekosistemine desteklerinden ötürü başta Soner Canko olmak üzere tüm BKM ekibine teşekkürler.

Bu girişimim yarı sosyal girişim. Girişim ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacak farklı bir girişim. O yüzden yarı ticari bir oluşum desek daha doğru olacak. Bu nedenledir ki tüm ekosistem paydaşlarının bu platformu desteklemesini arzuluyorum.

Startups.watch’u CB Insights ile Mattermark arasında görüyorum ama ikisinin de Türkiye datası çok kötü. Bu ülkedeki veriyi başka ülkedeki bir platformun en ince detayına kadar bilmesi de zaten olanaksız. Ekosistemin bir paydaşı olarak ben zor ulaşıyorum çoğu veriye. O nedenle bu girişimin Türkiye’den çıkması normal. CB Insights ve Mattermark rakibimiz değil yani. Hatta ilerleyen aylarda işbirliğimiz bile olabilir. 2013'ten beri de ekosistemle ilgili data topluyordum, platformun temelini oluşturacak verinin temelleri 2013'te atıldı diyebiliriz.

Platform bir veritabanı gibi gözükse de dinamik metriklerle analiz yapılmasını kolaylaştıran bir analiz platformu.

Platformda geçen hafta hangi mobil firmanın oyunu en çok download edildi, hangi firmanın web trafiği 1 ayda yarıya düştü gibi soruların cevapları var.

Her hafta salı günü bir rapor yayınlıyoruz. Bu raporlarda çeyrek veya yarı yıl değerlendirmesinden tutun da, bir dikeydeki tüm firmaların positioning, growth, competition gibi analizlerinin derlenmesine kadar farklı bilgiler sunmaya çalışıyoruz.

Hatta yakında IP temelli girişimlerin detay raporlarını da platforma dahil etme ihtimalimiz var. Yani özetle startups.watch webrazzi veritabanı gibi bir yapı değil. Onlarla kardeşiz. Biz işin analiz kısmındayız, dinamik verilerle anlık analizler sunuyoruz.

Hedef kitlemizi öncelik sırasına göre şu şekilde planladık:

  1. Yabancı VC’ler ve Türkiye’ye girmek isteyen firmalar
  2. Türkiye’deki VC’ler
  3. Türkiye’deki Melek yatırımcılar ve ağlar
  4. Türkiye’deki büyük firmaların iş geliştirme birimleri ve araştırma şirketleri
  5. Türkiye’deki girişimciler
  6. Rakip analizi yapmak isteyen firmalar

Gelelim ilk haftaya. Ilk haftamız düşündüğümden çok daha yoğun geçti. UI hatalarımızı düzelttik, bazı istekleri yaptık. 1 hafta bittiğinde 1. ay hedefimizi tutturduk. 5. sıradaki hedef kitlemiz düşündüğümden fazla paket aldı. O yüzden biraz onlara verdiğimiz faydaları tekrar gözden geçirmeye ve onları ürünü bırakmak istemeyecekleri hale nasıl götürürüzü düşünmeye başladık. Fiyat politikamızı da en çok 5 numaralı hedef kitle eleştirdi fakat ayda 8.25 dolara geldiğini iyi vurgulayamadığımızdan öyle düşündüklerini düşünüyorum. Gerçi en çok da onlar paket aldı :)

Önümüzdeki dönem girişimcilerle, hızlandırma programları ile teknoparklarla daha içli dışlı olacağız. Oradaki verilerin düzenli olarak yatırımcıların önüne düşmesi için bir mekanizma oturtmaya çalışacağız. Yapılacaklar listemizde şu anda 35 madde var. Onları da yaptıkça daha da iyiye gideceğiz. İleride bazı sürprizlerimiz de olacak, sektörün analiz kaynağı olmak için üyelerimizi veriye ve analize boğacağız (iyi anlamda).

Şimdilik bu kadar. Üye olmayı unutmayın :)

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Serkan Ünsal

Written by

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Medium Türkçe

Resmi Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade