Zorluklar Karşısında Değişime Ne Kadar Hazırsınız?

Duvarların arkasındakiler

İş ve özel yaşamınızda karşılaştığınız zorlukları aşmak için çoğunlukla mevcut bakış açınızı değiştirmeniz gerekir. Bu değişim her zaman cümle içinde durduğu kadar çekici olmayabiliyor çünkü her değişim çaba ve zaman gerektiriyor. Çaba sarf etmeden, dış faktörlerin değişmesini beklemek de çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor.

Ben, karşılaştığımız zorlukları, yolumuza çıkan duvarlara benzetiyorum. Duvarların boyutları çeşitli, tırmanma parkurları ise farklı zorluk seviyelerinde olabiliyor. Zorlukları, yani duvarları aşmadan önce, duvarın arkasında sizi ne beklediğini görebilmek (yani ulaşmak istediğiniz yeri hayal etmek) ilk adım. Bu, doğru hedef belirlemekten geçer. Hedefiniz net olmadığında duvara tırmanmaya başlarsanız, birkaç adım sonra yorulduğunuzda tekrar çelişkiye düşer ve tırmanmak ila tırmanmamak arasında kalarak vakit kaybedebilirsiniz. Bu yüzden, duvarı aşarak varmak istediğiniz yerde ne bulmayı ümit ettiğinizi kendinize sormanız önemlidir.

Her duvar aşılmak zorunda değildir. Belki de bir duvara çarptığınızda arkanızı dönüp bambaşka bir yola gitmeyi seçebilirsiniz. Hedefleriniz değişebilir. Bunu, anlık röntgenler çekerek teyit etmeniz önemlidir. Bunu yapmak için kendinize aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. (Ne istiyorum? Benim hedefim ne? Bu hedefe ulaşmak için önümdeki engel (duvar) nasıl bir şey? Bunu aşmak için sarf edeceğim çabaya değer mi? Bu yolda ilerlemeye devam etmek istiyor muyum? Bu engeli aşmak benim için neden önemli? Vb.)

Hayatta bazı duvarlar, kendi inşa ettiğimiz duvarlardır. Tuğlaları teker teker koyduğunuz için bazen bu duvarı örenin kendiniz olduğunu hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Bunu fark etmek için kendinize doğru soruları sormanız ve dürüst olmanız; ayrıca sabotajcılarınızı değil de iç sesinizi dinlemeniz önemlidir. Güzel olansa, kendi inşa ettiğiniz bir duvarı tırmanmanın, artan farkındalığınızla birlikte daha kolay olacağıdır. Kendinize sorabileceğiniz bazı sorular: Bu engeli aşabilmek için neye ihtiyacım var? Sahip olduğum hangi kaynakları kullanarak bu engeli aşabilirim? İlk adımım ne olur? Bir sonraki adımım ne olur? Bu engeli aştığım zaman nasıl hissedeceğim? Aştığımı nasıl anlayacağım?

Unutmamanız gereken şey, her duvarı aşmak için çaba sarf etmek ve doğru teçhizata sahip olmanın gerekliliğidir. Size doğru teçhizatı sunacak olan, farklı bakış açılarından bakma becerisidir. Mevcut durumunuza yepyeni gözlerle bakmak, sınırlayıcı tespitlerinizden kurtulmanıza ve her durumdaki fırsatları ve olanakları görmenize destek sağlar. Farklı bakış açılarından bakmak, koçlukta sıklıkla yaptığımız, fiziksel olarak yer değiştirerek ve o bakış açısının ruhuna bürünerek yaptığımız uzun soluklu bir çalışmadır. Bunu deneyimlemek için koçluk atölyelerimize katılabilir ya da bireysel koçluk almayı deneyebilirsiniz. (http://denizhusrev.com/egitimler/ )

Aşılmayacak duvar yoktur. Önemli olan ulaşmak istediğiniz yerin önünde duran duvarları seçmek ve onları aşmak için çaba göstermeniz gerektiğinin bilinci ile yola çıkmaktır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.