Beslaglegging Assyrische kerken door Turkse overheid

Turkse autoriteiten hebben het eigendomsrecht van kerken, gebedshuizen en begraafplaatsen die toebehoren aan de Assyrische gemeenschap voor 1600 jaar, overgedragen naar het Ministerie van Godsdienstzaken (Diyanet) als onderdeel van het liquidatieproces in Mardin.

Volgen het verhaal in Agos daily op vrijdag had het Gouverneurskantoor van Mardin, nadat Mardin in 2012 een grote gemeente werd, een liquidatiecommissie gevormd die talloze eigendommen van de Assyrische gemeenschap overdroeg naar naar publieke instituties.

De Mor Gabriel Monastery Foundation diende een bezwaar in maar die werd verworpen door de liquidatiecommissie.

Kuryakos Ergün, president van de Mor Gabriel Monastery Foundation, vertelde Agos dat tientallen kerken, kloosters eerst waren overgedragen naar de Nationale Schatkamer en vervolgens naar het Diyanet. Hij voegde daaraan toe dat de begraafplaatsen waren overgedragen naar Grote Gemeente van Mardin.

“Jarenlang konden minderheden geen eigendommen krijgen in Tukrije. Daarna kwam er een wet in 2002 waarmee we een aantal initiatieven zijn gestart. We waren in staat om sommige statutaire titels te registreren op naam van onze stichting. Voor anderen was het proces nog op gang. Het was niet mogelijk voor ons om alle statutaire titels in orde te krijgen. In de tussentijd waren we ook bezig met kadaster werk. De kadaster kantoren toonden geen begrip omtrent de wetgeving die eigendom acquisitie voor minderheden bewerkstelligde. Wat we momenteel doen is zoveel mogelijk rechtzaken starten,”, zei Ergün.

Ergün zei verder ook dat de geschiedenis van het Mor Gabriel Klooster dateert tot in de 4e eeuw en dat het daarmee een van de oudste kloosters ter wereld is voor de Assyrische gemeenschap die ook nog steeds actief is.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.