Een ander familielid van Gülen aangehouden

Alaattin A., zoon van Fethullah Gülen’s neef, is gearresteerd vanwege vermeende banden met de Gülen beweging, waarvan de regering denkt achter de coup van 15 juli 2016 te zitten.

Turkije heeft een militaire coup overleefd op 15 juli, die meer dan 240 mensen het leven heeft gekost en waar meer dan duizend anderen gewond zijn geraakt. Direct na de couppoging beschuldigde de AKP regering samen met President Recep Tayyip Erdoğan de Gülen beweging. De beweging ontkent betrokkenheid.

Alaattin A. wordt vastgehouden in Balikesir omdat hij de smartphone app ByLock zou hebben gebruikt. Een controversiële messaging-app die de top communicatie tool zou zijn geweest onder Gülen volgelingen. Alaattin A. is een van de vele familieleden van Gülen die inmiddels is aangehouden en vastgezet.

Like what you read? Give Author TP a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.