Turkse overheid houdt moeder en baby onder arrest tot echtgenoot zich overgeeft

Dilek Sağlam, een lerares en moeder van een baby van 10 maanden , staat sinds 12 juni onder arrest omdat haar man niet door politie gevonden werd, aldus TR724 op dinsdag.

Sağlam heeft een 5 jaar oude dochter die haar behandeling voor benauwdheid niet kan voortzetten omdat haar moeder onder arrest staat. Sağlam’s vader vertelde dat haar dochter alleen vrijgelaten zou worden indien zijn schoonzoon zich zou overgeven aan de politie.

Een militaire couppoging op 15 juli 2016 heeft meer dan 240 mensen het leven gekost. Direct na de poging beschuldigde de regerende AKP en President Recep Tayyip Erdoğan de Gülen groep.

De groep ontkent elke vorm van betrokkenheid.

Volgens een rapport van staatspersbureau Anadolu news agency op 28 mei zijn er inmiddels 154.694 mensen aangehouden en 50.136 vastgezet vanwege vermeende banden met de Gülen groep.

Like what you read? Give Author TP a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.