Weer beslaglegging van 5 bedrijven in post-coup zuiveringen in Turkije

Vijf bedrijven die behoren tot de Cobanlar Group, gevestigd in Mugla, zijn geconfisqueerd door de Turkse regering vanwege vermeende banden met de Gülenbeweging, die wordt beschuldigd van het orkestreren van de couppoging van afgelopen zomer.

De beweging ontkent elke vorm van betrokkenheid.

Vertrouwelingen van de Turkse regering waren aangesteld tot 3 van de Cobanlar’s bedrijven op 4 juni en later tot 2 andere op 8 juni.

Het conglomeraat wordt beschuldigd van het werven van donaties voor de beweging. Ze zijn actief in de marmer sector en produceren, importeren en handelen in marmer met de wereld vanuit de provincie Mugla.

Cobanlar’s eigenaar Sami Coban staat sinds 25 augustus 2016 onder arrest vanwege vermeende banden met de Gülenbeweging.

De Turkse regering heeft meer de 120.000 mensen aangehouden en zo’n 50.000 vastgezet. Ondertussen zijn er in totaal 922 bedrijven met een gezamenlijke waarde van 40,8 miljard TL [€10,25 miljard] in aandelen overgedragen naar de Turkse deposito garantiestelsel (TMSF) sinds de couppoging. De bedrijven in kwestie zijn voornamelijk doelwitten die vermeende banden zouden hebben met de Gülenbeweging.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.