Weer duizenden uit Turkse krijgsmachten onderzocht naar vermeende banden met de couppoging

Een Turkse krant rapporteerde op dinsdag dat er een uitgebreid onderzoek is gestart binnen de Turkse krijgsmachten dat gemunt is op duizenden soldaten die vermeende banden zouden hebben met Turkije’s Gülen groep, die ervan beschuldigd wordt de couppoging van afgelopen zomer te orkestreren.

Volgens het nieuwsstuk van HaberTürk kunnen, in aanvulling op de 9.000 inmiddels uit functie gezette soldaten, duizenden anderen ook uit functie worden gezet als gevolg van het onderzoek naar de mislukte couppoging van 15 juli 2016.

Officieren van het Openbaar Ministerie uit Ankara, dat gaat over de aanklachten, doen momenteel onderzoek naar duizenden soldaten die de ByLock app gebruikt zouden hebben. Het gaat om een smartphone applicatie waarvan de autoriteit denken dat die de primaire communicatie tool zou zijn geweest tussen Gülenisten.

Tienduizenden ambtenaren, politieagenten en ondernemers zijn ofwel uit functie gezet ofwel aangehouden vanwege het gebruik van de ByLock app sinds de mislukte couppoging.

Turkije heeft op 15 juli 2016 een couppoging overleefd die 249 mensen het leven heeft gekost. De AKP regering beschuldigd de Gülen groep voor de coup. De groep ontkent enige betrokkenheid bij de couppoging.

Meer dan 138.000 mensen zijn uit functie gezet, meer dan 106.000 zijn aangehouden en ongeveer 53.000 mensen zijn vastgezet vanwege vermeende banden met de groep.

Like what you read? Give Author TP a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.