UIKit: UILabel

Bütün uygulamalarda bulunan UILabel elemanı ile uygulamalarınıza yazılar ekleyebilirsiniz.

Halil Özel
TurkishKit
Published in
3 min readOct 27, 2018

--

Bugünkü yazım ile sizlerle yepyeni bir seriye başlayacağız. iOS dünyasında projeler geliştirirken kullandığımız birçok arayüz elementinin nasıl oluşturulacağını ve düzenleneceğini sizlerle paylaşacağım.

UILabel Nedir?

--

--