Swift: Nesne Tabanlı Programlama

Swift dilinde nesne tabanlı programlamayı öğrenin.

Halil Özel
TurkishKit
Published in
5 min readDec 10, 2018

--

Bugün sizlere Object-Oriented-Programming(Nesne Tabanlı Programlama)’yı gerçek hayattan örnekler vererek anlatacağım ve temelini oluşturan kavramlardan bahsedeceğim.

Nesne Tabanlı Programlama Nedir?

--

--