UIKit: UIViewController Life Cycle

UIViewController elemanının en önemli kavramlarından biri olan Life Cycle kavramının ne olduğuna ve nasıl işlediğine bir bakalım.

Halil Özel
Oct 13, 2018 · 2 min read

Bugün iOS programlamada önemli bir kavram olan UIViewController’ın hayat döngüsünden bahsedeceğim. Projelerinizde sıklıkla ihtiyaç duyacağınız bu yapının nasıl çalıştığını öğrenince…