WWDC19 | Core ML 3 ile Gelen Yenilikler

Sergen Gönenç
Jun 25 · 1 min read

Merhaba sevgili TurkishKit okuyucuları! WWDC19 serüvenimizde bugün sizlerle Apple platformlarında makine öğrenmesinin arkasındaki güç olan Core ML ile ilgili heyecan verici yenilikleri paylaşacağız.

Core ML Kütüphanesi

Core ML 3, önceden eğittiğiniz bir modeli sonradan kullanıcı verileriyle cihaz üzerinde geliştirebilme özelliğini getiriyor. Bu büyük yenilik sayesinde üçüncü parti uygulamalarda da, örneğin Apple’ın da bu teknolojiyi kullandığı Face ID gibi, kişiye özel makine öğrenmesi uygulamalarının önü açılıyor.

Bir diğer büyük yenilik ise, yeni model tarzlarına erişimin açılmış olması. Artık resim ve metin sınıflama türlerinin yanında, nesne algılama (Object Detection), aktivite sınıflama, çizim sınıflama, hatta kullanıcılara öneri verebilecek türlerde de makine öğrenmesi modelleri eğitebiliyorsunuz.

Create ML

Bu yılın en büyük yenilikleri aynı zamanda da tek tıkla model eğitebilmenizi sağlayan Create ML platformuna geliyor. Daha önce Swift Playgrounds’un bir parçası olarak yer alan Create ML, Xcode 11 ile artık kendine özel bir uygulama haline geliyor. Bu uygulama sayesinde artık nesne algılama, ses ve aktivite sınıflandırma gibi yepyeni türlerde modeller de eğitebiliyor, model eğitim sürecini çok daha rahat bir şekilde izleyebiliyor ve modellerinizi bir uygulamaya entegre etmeden deneyebiliyorsunuz.

Apple’ın uygulama geliştiricilere sağladığı Vision ve Natural Language gibi hazır makine öğrenmesi modüllerini kapsayan Domain API’lar, işletim sistemlerinin yeni sürümleri ile ciddi eklemeler görüyor. Görsellerdeki yazıları algılayan ve odaktaki objeleri algılamanızı sağlayan kütüphaneler gibi tamamen yeni ve oldukça işlevsel modüller geliştiricilerin kullanımına açılıyor.

Demo — Kediler ve Köpekler 🐶🐱

Yeni Core ML’in gücünü görmek için sizlerle küçük bir deney yapalım: kediler ile köpeklerin seslerini ayırt etmemizi sağlayacak bir ses sınıflandırma modeli eğitelim.

Eğer en son Xcode betasına sahipseniz, Xcode > Open Developer Tool menüsünden Create ML uygulamasına erişebilirsiniz. Modeli eğitmek için ise linkteki veri setini indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey, eğitim verisini Training Data kısmına sürükleyip bırakmak ve biraz beklemek olacak.

Model eğitildikten sonra ise test etmek için aynı şekilde test klasörünü sürükleyip bırakabilirsiniz. Bütün bunları yaparken bir yandan da grafiklerle modelinizin doğruluk oranını görebilir ve karşılaştırabilirsiniz.

En sonunda ise Testing sekmesine girerek eğitilmiş modelinizi daha da test edebilir veya oluşan model dosyasını Create ML uygulamasından sürükleyip bırakarak kendi uygulamalarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.


Aynı zamanda bir resim sınıflandırma, yani Image Classification, modelini de kolayca eğitebilirsiniz. Bunun içinse Kedi ve Köpek Resimleri veri setini indirip klasördeki 100 veya 1000 resimden oluşan veri klasörlerinden birini aynı şekilde Training Data bölümü üzerine sürükleyip bırakmanız yeterli.

Eğitim tamamlandıktan sonra ise yeni modelinizi test etmek için yapmanız gereken tek şey, test verilerinin bulunduğu klasörü Testing Data bölümü üzerine sürüklemek olacak.

Daha sonra ise, oluşturduğunuz modeli bir uygulamanızda kullanmak isterseniz, aynı şekilde, Xcode projenizin içine sol üst köşedeki modeli sürükleyip bırakarak aktarmanız yeterli olacaktır.

Oluşturduğunuz modeli daha sonra kullanmak isterseniz de, model dosyasını masaüstünüze (veya başka bir Finder klasörüne) sürükleyerek kaydedebilirsiniz.


Kapanış

Bu yılın WWDC konferansında gelen yenilikler, Apple platformlarında makine öğrenmesinin önünü çok ciddi bir miktarda açıyor. Yeni Core ML özellikleri ile daha önce yapılması mümkün olmayan şeyleri yapabiliyor, iOS ile birlikte gelen hazır makine öğrenmesi ile ML özelliklerini hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Kısacası, şu an makine öğrenmesi dünyasına girmenin ve bu müthiş yenilikleri deneyimlemenin tam zamanı! 🙂

  Sergen Gönenç

  Written by

  All my experiences about software and technology • Writer @TurkishKit • 17 • iOS Developer and Designer • WWDC18 & 19 Scholarship Winner • Twitter: @sertheapplr

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade