วิธีการลงโปรแกรมภาษา typescript

สิ่งที่ต้องการก่อนมี

  1. Nodejs
  2. NPM = Node Package Manager ( โปรแกรมที่ช่วยในการลง ไลบรารี่ของ Node)

ขั้นแรกเลย เช็คก่อนว่า ในเครื่องมี Nodejs แล้วหรือยัง ถ้าหากเป็นวินโดว์ ให้เปิด cmd แล้วพิมพ์ว่า

> node -v

ถ้าหากเป็น Mac, Linux , หรือ Unix ให้เปิด Terminal ขึ้นมา แล้วพิมพ์ว่า

$ node -v

ถ้าหาก ไม่มีผลลัพธ์ออกมา หรือมี error หาคำสั่งไม่เจอ แสดงว่าเครื่อง ยังไม่มี Nodejs

ให้เข้าไป Download ได้ที่ https://nodejs.org/en/download/

จะมี 2 เวอร์ชั่นให้เลือกคือ LTS (Long Term Support) กับ Current (เวอร์ชั่นล่าสุด)

ถ้าชอบของใหม่ ก็ใช้ Current ถ้าชอบอะไรที่สเถียรก็ใช้ LTS

เมื่อดาวน์โหลดลงมา วิธีการลงก็ง่ายๆ กด Next ๆๆ ไปจนเสร็จ เมื่อลงเสร็จแล้ว ทดสอบตามวิธีข้างต้น จะต้องได้ ผลลัพธ์ ออกมา เช่น

$ node -v
v8.4.0
$ npm -v
5.3.0

เมื่อมี Nodejs และ NPM แล้ว ก็สามารถลง Typescript ได้ด้วย คำสั่ง

$ npm install -g typescript

เสร็จแล้ว ลองเขียนโปรแกรมง่ายๆ โปรแกรมแรก สร้างไฟล์ ชื่อ hello_world.ts

จากนั้น ใช้ tsc ทำการ transpile ให้เป็นภาษา javascript แล้วค่อยรันด้วย node ดังนี้

$ tsc hello_world.ts
$ node hello_world.js
Hello World!
Show your support

Clapping shows how much you appreciated THAWATCHAI SINGNGAM’s story.