Testa Tuva, appen för digital grannsamverkan

Nu finns Tuva tillgänglig att hämta i App Store. Appen är gratis att ladda ner och använda och är enkel att komma igång med. Registrera dig och skapa en grupp för att bevaka ett område — eller gå med i en redan existerande grupp. Tipsa sen dina grannar och andra nätverk om att ladda hem Tuva och gå med i din grupp. I gruppen uppdaterar ni sen varandra om vad som händer. Tillsammans skapar ni en tryggare tillvaro.

Här hittar du Tuva i App Store.

En Androidversion kommer inom några veckor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.