Tuva vinner Innovationspris

Tuva tilldelades Almis regionala pris för länets bästa Innovation, tillsammans med bolaget FGRS. Priset heter Skapa Framtidens Innovation i Jönköpings län och motiveringen lyder:

”Bara i Sverige anmäldes 22.400 bostadsinbrott under 2014 — en ökning med 6 % från året innan. Genom att bilda en smart digital grannsamverkan kan kommunikationen avsevärt förbättras både mellan berörda grannar men också med t ex Polisen. Tuva kommer med sitt system att bidra, inte bara till att snabbare upptäcka och avstyra inbrott, utan framför allt fungera avskräckande samt förhindra att inbrott sker.”

Priset är 15 000 kronor från Almi och 5 000 från Stiftelsen Skapa, samt att Tuva får deltaga i den nationella prisutdelningen, där vinnarna presenteras på Eget Företagmässan i Stockholm 5 november 2015.

Läs mer på Science Parks webbplats