Bjud in din publik till Almedalen

Besökarna i Almedalen lyssnar på hundratals talare och tyckare, debattörer och paneler. Hur ska man nå fram i allt detta brus? En viktig komponent för att skapa ett event som publiken kommer ihåg är att låta dem vara delaktiga. I Almedalen är det kanske än viktigare än på andra ställen. Via digital live-interaktivitet kan du enkelt låta alla i din publik vara delaktiga, t ex genom att styra frågorna som ställs, basera ett panelsamtal på vad publiken tycker eller låta dina besökare i montern vara med på en quiz. Och kanske ska du även bjuda in den del av din publik som inte råkar vara på plats i Almedalen att delta.

Twebcast har många års erfarenhet av att skapa engagerande interaktivitet, både i och utanför Almedalen. Hör av dig till oss så hjälper vi till att ta fram ett koncept som passar just dig!

Stora skoldebatten, Almedalen 2016

Invite your audience to Almedalen

The visitors in Almedalen listen to hundreds of speakers and thinkers, debates and panels. How could you avoid all this noise? An important component in creating an event that the audience will remember is to let them be involved. Maybe it’s even more important in Almedalen than in other places. Via digital live interactivity, you can easily let everyone in your audience participate, for example by controlling which questions that are asked, base a panel discussion on what the audience thinks or let the people who come to your stand compete in a quiz. And maybe you should also invite the audience that does not happen to be in Almedalen to participate.

Twebcast has many years of experience creating engaging interactivity, both inside and outside Almedalen. Please contact us and we will help you develop a concept that suits you!