Ako ľudia rôznych profesií lásku ku gastronómii našli.

U Kubistu
U Kubistu
May 20 · 5 min read

Keď u nás začínali, nemali žiadne formálne kulinárske vzdelanie, učili sa za jazdy. Dnes v bistre U Kubistu držia kormidlo, pevne v rukách. Aké sú ich príbehy, aká bola ich cesta ku gastronómii, ich najťažšie, ale aj najkrajšie momenty a čo ich motivuje vstať ráno z postele?

Majka

S gráciou vyformovala nový tím a nastavila čísla. Manažérka Mária Majka Chlebcová.

Majka študovala dejiny umenia, svoju budúcnosť si však s povolaním
kunshistoričky nespájala. Kubistu pozná úplne od začiatku vďaka blogu Mariky Beňadik Majorovej. V tom čase bývala ešte doma na Kysuciach. „Po prvý krát ma sem zobral kamarát. Okamžite som bola unesená z jedla, prostredia, atmosféry…“ Majka do týždňa nastúpila do Kubistu ako brigádnička, v tom čase u nás pracovala popri škole. Dnes je manažérkou reštaurácie. Okrem kuchyne si prešla každou pozíciou. „Na začiatku mi ani nenapadlo, že by som niekedy viedla bistro U Kubistu. Povzbudilo ma, keď sa vrátili ďalší kolegovia, ktorí tu začínali.“

Nás povzbudzuje jej nezlomný duch a nadšenie pre gastronómiu. A nie len nás. Minulý rok si Majku vybrala na stáž do svojej reštaurácie najlepšia svetová kuchárka roka 2017 Ana Roš.

Slivka

Angličania by povedali tough girl. Nevyzerá, ale je. Silvia Slivka Slivková.

Ďalšou dôležitou ženou v bistre je Silvia, pre nás Slivka. Ako vraví, do Kubistu sa dostala náhodou, potrebovala vyplniť čas v ročníku a zarobiť si aj nejaké
peniaze. Rada si doma varila sama, a tak si povedala, že to skúsi v reštaurácii.
Silvia študovala učiteľstvo, angličtinu. U Kubistu sa od začiatku cítila ako doma. „To ma pritiahlo, a zároveň ma bavilo variť, aj keď práca v kuchyni vie byť fyzicky veľmi náročná. Možno keby som bola mocnejšia, bolo by všetko
jednoduchšie…“ Človek si zvykne, ale aj tak ho to vie prekvapiť. „Najťažšie chvíle mi vždy pomáhal prekonať náš šéfkuchár Peťo Janičina, bol taká naša externá nabíjačka. Veľmi sa snažil o to, aby nám bolo dobre, vedel nás nakaziť svojou energiou. Naučil nás nie len variť, ale aj to, ako byť lepším človekom, ako sa na veci pozerať z viacerých uhlov pohľadu, ako byť empatický a dobrý k ľuďom.”

Martin

Martin Kunáš bol U Kubistu od prvého dňa. Potom si dal okružnú cestu svetom a je s nami opäť. Hurá!

V Kuchyni U Kubistu teraz šéfuje Martin. Ani jeho cesta k vareniu nebola priama. Vyštudoval fotografiu, aj keď sa pôvodne hlásil na hotelovú akadémiu do Nitry. Tam ho ale nevzali. Keď zmaturoval, odišiel na dva roky do Anglicka, kde sa tiež pokúšal dostať do kuchyne. Podarilo sa mu to až po návrate na Slovensko. Jeho prvá práca v kuchyni bola v metalovom podniku U Očka. Do Kubistu sa dostal cez kamarátku. „Najťažšie pre mňa bolo naučiť sa štandard kvality jedál, tak ako ho nastavil Peťo. U Kubistu som sa zocelil, naučil sa viesť a zorganizovať si tím ľudí.”

Tomek

Tento úsmev má Tomáš Tomek Sedláčko na tvári aj keď spí. Inak celý Bradley Cooper, však?

Maťovým parťákom na smene je Tomek, ktorý v piatom ročníku opustil právo.
Išiel na školu s ilúziami a predstavami, aké to bude super. „Teraz mi to tak
nepripadá, preto radšej varím. Práca v gastre mu príde zmysluplnejšia, ako riešiť za niekoho jeho problémy.“ A ako sa dostal k vareniu? „Chcel som cestovať a zároveň zarábať, a tak som si povedal, že ako kuchár sa zamestnám kdekoľvek na svete.“ Spravil si kuchársky kurz a začal pripravovať pizzu u kamaráta v Spišskej, ale kedže je to dosť jednotvárna práca, rozhodol sa ísť ďalej. Od brata, ktorý žije v Bratislave sa dozvedel, že U Kubistu hľadajú kuchára, a tak sa ku nám vlastne dostal.
„Práca v kuchyni mi dáva pokoj. Samozrejme, je tu aj stres. Mám však na mysli
taký vnútorný pokoj, že robím s dobrými ľuďmi, pripravujeme jedlo, o ktorom
som presvedčený, že je dobré. Je tu skvelá atmosféra a výborní ľudia, čo mi dáva celkový pocit šťastia,“ dodáva Tomek.

Brindza

Michal Brindzi Brindza je už roky pilierom kubistickej kuchyne. Pracovitý a zodpovedný makač.

V gastre vidíte výsledok svojej práce okamžite Najviac sa im na ich práci ráta, že majú okamžitú spätnú väzbu — okamžite viete, či ľuďom chutí alebo nie. Za najkrajšie momenty považujú tie, keď sa ľudia dobre najedia a sú spokojní. Keď prídu do okienka povedať že im chutilo. Na tom sa zhodujú všetci kuchári od Kubistu, Aj Michal Brindza, ktorý má vyštudované stavebníctvo a dlho sa pohyboval v tejto oblasti. Do Kubistu sa dostal cez kamaráta, ktorý tu pracoval. Začínal ako umývač riadu, postupne ho šéfkuchár Peťo Janičina stále častejšie púšťal k vareniu a potom to už išlo samo. Postupne zistil, že varenie ho baví viac, ako čokoľvek, čo robil dovtedy. „Celý život som sa zaoberal matikou a fyzikou a to sú systémy a systémy platia rovnako aj v kuchyni, čím efektívnejší systém vynájdeš, tým si rýchlejší, tým je práca ľahšia.“

Michal

Michal Mariančík sa vypracoval na výborného baristu. Jeho záujem o vec ho posúva stále ďalej.

Stavebníctvo živilo nejaký čas aj nášho druhého Michala, baristu, ktorý inak
vyštudoval obchodnú akadémiu. Do gastra sa dostal úplnou náhodou. Kubistu
mu odporučil kamarát, s tým že „v meste je taký milý podnik, takmer rodinný,
kde niekoho hľadajú“. Pripravovať kávu sa učil sám a za pochodu. Najväčšia
výzva bola pre neho komunikácia, čo môže byť u baristu a barmana problém.
U nás sa ostrieľal. Po tri a pol roku potreboval zmenu a tak prijal miesto barmana v podniku v meste. Ale toho sa presýtil a vo chvíli, keď sa rozhodol dať si prestávku, oslovila ho naša manažérka Majka… Nebolo treba dlho sa rozhodovať.

Ľudia U Kubistu žijú tým, čo robia. Sú to … kubisti.

Skutočná sila bistra U Kubistu spočíva v skvelých ľuďoch, s ktorými sme mali šťastie byť obklopení od prvého dňa. Na začiatku sme si mysleli, že na to, aby
mohol človek pracovať v gastronómii, je potrebná láska k jedlu, ale zistili sme, žesú to predovšetkým zodpovednosť a pracovitosť. Láska k jedlu buď príde alebo nepríde.

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

U Kubistu

Written by

U Kubistu

U Kubistu

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade