foto: Martina Mlčúchová

Noví Kubisti s talianskym espritom

U Kubistu
U Kubistu
Nov 12 · 4 min read

Bistro U Kubistu má od novembra nových majiteľov, ktorí sú pripravení pripísať nové kapitoly k jeho úspešnej histórii. Prečítajte si o tom, kto sú, o ich vzťahu ku gastronómii a o ďalších plánoch.

„Bývalí Kubisti“ Ondrej a Viliam odovzdali štafetu ďalej, aby sa mohli venovať iným projektom. Úcta k miestu, zákazníkom a všetkým šikovným ľuďom v bistre U Kubistu im nedovaľovala odísť len tak. Priali si, aby sa našiel hrdina a zároveň aj trochu blázon, ako oni, ktorý bude odvážne a s novým nadšením pokračovať v súlade s nastaveným konceptom a filozofiou a prinesie tiež niečo nové. Nebolo to jednoduché ani rýchle, ale vyplatilo sa čakať. Keď sa objavili Giacomo a Bianka, bolo jasné, že toto sú ľudia, ako oni, takí, ktorí chcú robiť gastronómiu pre radosť.

foto: Martina Mlčúchová

Giacomo je pôvodom zo Sardínie, ale už viac ako trinásť rokov cestuje kvôli práci takmer po celom svete. Keď stretol Bianku, rozhodol sa zakotviť na Slovensku. Má rád ľudí, páči sa mu krajina a jej kultúra. Prečo sa chce inžinier chemických a petrochemických stavieb venovať gastronómii? „Jedlo bolo vždy našou rodinnou vášňou a gastronómia je niečo, čo som chcel vždy robiť. Keď je však človek príliš mladý, nemá ekonomickú stabilitu, aby mohol robiť, čo ho baví.“

Bianka vyštudovala daňovníctvo, robila audit, ale po dvoch auditorských
sezónach sa rozhodla odísť. Zistila, že práca v korporácii nie je pre ňu, a tak
začala pracovať pre menšieho developera. Medzičasom sa spoznala s Giacomom. Chceli zostať na Slovensku, ale nakoľko sa Giacomo venuje oblasti, ktorá nemá u nás uplatnenie, hľadali spôsob ako sa usadiť. „Zistili sme, že nás baví spoločne pripravovať jedlo pre nás aj pre druhých a že to bude cesta, ktorej sa chceme profesne venovať.“

foto: Martina Mlčúchová

Giacomo vníma, že gastronómia v Bratislave je na dobrej úrovni, ale čo mu chýba, tak to je pasta fresca, ručne vyrábané cestoviny, podľa tradičnej talianskej receptúry. „Neznamená to, že sa chceme viac zamerať na prípravu cestovín, uvidíme, čo sa bude zákazníkom páčiť. Nechceme meniť koncept. Prajeme si zachovať to dobré, čo na Kubistovi je, zárovaň však chceme priniesť niečo nové, ako je práve produkcia čerstvých cestovín, ktoré sa budú pripravovať priamo pred očami hostí“ dopĺňa Bianka.

Na otázku, čo považujú obaja za najväčšiu výzvu, Giacomo odpovedá: „Naučiť
ľudí na nové veci, používať a mať rád ingrediencie, na ktoré neboli zvyknutí.
Samozrejme prídu každodenné výzvy a problémy, ktorým budeme musieť čeliť, ale tých sa nebojíme. Pochádzam z veľmi dynamického pracovného prostredia, kde okamžite vidíte dôsledky svojich rozhodnutí, za ktoré preberáte zodpovednosť. Keď vytvoríte dobré pracovné prostredie, kde každý vie, že práca je to najdôležitejšie, na čo sa treba sústrediť, urobíte dobrú vec, a tak sa nemusíte veľa obávať.“

Pre Biancu je najväčšou výzvou samotné miesto. Zachovať ducha Kubistu, to,
prečo majú ľudia bistro radi a rafinovaným a citlivím spôsobom vyzdvihnúť jeho potenciál. „Nejdeme transformovať Kubistu na taliansku reštauráciu. Milujem taliansku kuchyňu, ale príde mi príliš konzervatívna a my ňou nechceme byť striktne limitovaní. Budeme sa uberať cestou fusion, ktorý tu funguje doteraz, chceme pripravovať lokálne sezónne, minimalistické jedlá,“ dodáva Giacomo.

foto: Martina Mlčúchová

A aké sú plány na najbližšie obdobie? Na začiatok roka je naplánovaná menšia
rekonštrukcia — zútulniť interiér a pripraviť miesto na prípravu čerstvých
cestovín. V pláne je tiež rozšírenie ponuky o talianske vína, malých lokálnych
vinárov z oblasti Piemonte. Je to región známy pre špičkové červené vína, z
ktorých najznámejšie sú Barolo a Barbaresco a tiež purpurovo sfarbené vína
malých lokálnych vinárov. Pre oboch je rovnako dôležitá podpora našich lokálnych výrobcov — producentov mäsa a pestovateľov zeleniny. „Budeme samozrejme hľadať aj nových dodávataľov, ale tak, aby boli najbližšie, ako je to možné. Rovnako ako ľudia v Talinsku, cítime veľmi silnú potrebu vrátiť sa späť k tomu, čo taliani nazývajú „kilometro zero“.“

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

U Kubistu

Written by

U Kubistu

U Kubistu

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade