Odovzdávanie štafety U Kubistu.

U Kubistu
U Kubistu
Sep 10, 2018 · 4 min read

Reštaurácia funguje, ani majitelia sa nepohádali. Prečo ju teda odstupujeme?

Takto sme preberali štafetu U Kubistu v roku 2013.

Ondrej

Za päť rokov sa toho dá stihnúť veľa. Napríklad môžete vyštudovať vysokú školu, majstrovsky zvládnuť streľbu z luku, prečítať všetko čo napísal George R. R. Martin. Alebo si môžete otvoriť reštauráciu, oživiť Grösslingovu ulicu, inšpirovať bratislavskú gastro scénu, vyškoliť mnohých šikovných ľudí, pohostiť nespočetných hostí, ukázať, že gastronómia sa dá robiť aj bez biča a pre radosť. Tak to sme spravili my, kamaráti U Kubistu. Pamätám sa na to ako by to bolo dnes. Sedeli sme s Vilom na schodoch MMC a rozprávali sa, že by sme si otvorili kaviareň. No a možno, že by tam Peťo, ktorý sa vrátil zo Škótska, mohol niečo variť. Niečo … jednoduché. Ha, ha, ha. Kamarátsky projekt, ktorý sa v roku 2013 rozbehol, ďaleko presiahol pôvodné plány. Podarilo sa to, pretože sme mali veľa radosti, chuť a energiu. Za tých päť rokov sa bystré bistro U Kubistu stalo známym a obľúbeným miestom. Nikdy sme nepodliezli latku, k zamestnancom aj hosťom sme fér a ani my sme sa nerozhádali. Sme na Kubistu aj na nás hrdí.

Ale sme už aj starší, objavili sa ďalšie projekty a výzvy. Ja som začal naplno pracovať pre n. o. Plamienok. Vilo rekonštruuje kostol za kostolom. Dôvody ostatných členov tímu si prečítajte nižšie. Všetci rovnako cítime, že dozrel čas posunúť ten priestor niekomu ďalšiemu. Niekomu, kto sa najlepším možným spôsobom postará o nespočetné hladné bytosti.

Zľava doprava: Ondrej, Peter, Vilo pri slávnostnom otvorení.

Peter

Začínali sme nadšení a málo skúsení, spojac sily na perfektnú posádku. Odhodlaní, odtrhnutí od rodín a posadnutí skvelou vidinou niečoho úžasného. Za päť rokov som sa naučil mágii. Mágii udržať sa na nohách počas nárazov vlnobitia o našu loď. Naučil som sa pokore na výslní. Dostal som do daru rodinu kamarátov na súši aj na mori, za cenu straty blízkosti milovaných, tých ,čo nás z opodiaľ ľúbili, ale nemali na nás dosah. Chcem prenechať tento ostrieľaný koráb iným korzárom. Výmenou za trochu zlatých a objatie mojej milej, na ktoré budem mat cas(h). Výmenou za priestor na kontempláciu o jednej z ciest, ktorá snáď povedie k múdrosti. A keď si oddýchnem, možno postavím novú Perlu. Alebo flotilu, pre všeobecné dobro na tomto svete.

Zprava doľava: Zuzka a Kristína pri slávnostnom pózovaní.

Zuzka

Začínala som s ideou len tak raz za čas pomôcť kamarátom umyť riad, upratať a pomôcť s niečím čo budem vedieť popri práci, ale eufória z kamarátstva, energia miesta a sranda aj pri tých najväčších problémoch ma “prinútili” venovať sa Kubistovi naplno. Niekedy som myslela na to že som sa vzdala pohodlnej 8 hodinovej práci v kancelárii, ale tento pocit nikdy neprevýšil radosť a vďaku za to čo som sa všetko naučila a akých ľudí som počas tohto obdobia stretla. Pred pár mesiacmi sa mi narodila Klára a momentálne sa venujem iba jej a čo bude ďalej zatiaľ nerozmýšľam, užívam si materstvo.

Kristína

Ja mám za 5 rokov len tie najkrajšie spomienky a chcem si ich uchovať čo najdlhšie. Spoznala som tu úžasných ľudí, ktorí sa mi stali priateľmi na celý život. A to bol dôvod prečo som tu tak dlho vydržala. Od začiatku som vedela, že sú super ľudia a verila som tomuto projektu. Spravili pre nás veľa. Dali nám prácu a hlavne pocit, že za nami stoja v každej situácii, a to si najviac cením. V gastronómii robím už 18 rokov. Ja a moje telo cítime, že je to už naozaj dosť dlho. Rozmýšľala som, čo ďalej. Nevedela som si predstaviť, že by som po Kubistovi ešte pokračovala v brandži niekde inde. Popri práci U Kubistu sme s manželom objavili čaro betónu. Z tohto drsného ale elegantného materiálu sme začali odlievať kvetináče, šperky a ďalšie väčšie či menšie pekné veci. Teraz pripravujeme projekt predajne, kde by sa dali naše a im podobné ručne robené dizajnové výrobky predávať.

Tak to vidíte. Miesto si pred piatimi rokmi našlo svojich ľudí. Teraz hľadá nových. Veríme, že štafetu úspešne odovzdáme a U Kubistu bude ďalej fungovať tak ako na obrázku nižšie.

S láskou.

Vaši Kubisti.

Neznámy autor vyjadril už v roku 2015 naše súčasné prianie o budúcnosti U Kubistu.

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

U Kubistu

Written by

U Kubistu

U Kubistu

U Kubistu

Jedlo nás baví. Pripravovať aj jesť. Tiež radi hľadáme nových dodávateľov, suroviny, recepty, s potešením krájame, sekáme, miešame, voniame, chutnáme, … A chceme sa o to s vami podeliť.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade