A Concert in the Park

Photo Copyright: Grace Medina

Last week U.S. Embassy Tirana celebrated American Independence Day with a special event — Concert in the Park, co-hosted by the Embassy and the U.S. Embassy Youth Council.


Javën e kaluar, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kremtoi Ditën e Pavarësisë me një aktivitet të posaçëm — Koncert në Park — bashkëorganizuar nga Ambasada dhe Këshilli Rinor i Ambasadës.

Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina

This year’s event was a musical celebration featuring the California Feetwarmers from Los Angeles, California. The band has performed all over the world and was nominated for the prestigious Grammy Award in 2015. They performed several classic American ragtime, Dixiland blues and swing songs and were joined on stage by Albanian singers, Alban Skenderaj, Marsela Cibuku, Klinti Collaku, and Anxhela Elmazaj. More than 50% of this year’s 1,500 guests were young people, including participants in exchange programs, athletes, journalists, NGO representatives, as well as high school and university students. Ambassador Lu told guests that the concert was dedicated not only to the young but also to the young at heart.


Dita e pavarësisë këtë vit ishte një kremtim muzikor me grupin amerikan California Feetwarmers nga Los Angeles, California. Grupi ka dhënë shfaqje anekënd botës dhe në vitin 2015 ishte kandiduar për çmimin prestigjioz Grammy. Ata interpretuan këngë të ndryshme klasike amerikane të stilit ragtime, bluz dixiland, suing si dhe interpretuan edhe bashkë me Alban Skënderaj, Marsela Çibukaj, Klinti Çollaku dhe Anxhela Elmazaj. Më shumë se 50% e 1,500 të ftuarve të këtij viti ishin të rinj, përfshi pjesëmarrës në programe shkëmbimi, atletë, gazetarë e përfaqësues të shoqërisë civile të rinj, si dhe nxënës e studentë. Ambasadori Lu u that ë ftuarve se koncerti i përkushtohej jo vetëm të rinjve, por edhe atyre që ishin të rinj në shpirt.

Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Photo Copyright: Grace Medina
Like what you read? Give US Embassy Tirana a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.