CEO เขาสัมภาษณ์คนยังไงกันนะ ถอดบทเรียนจากหนังสือ Super Productive

เมื่อเอ่ยชื่อถึงคุณรวิศ หาญอุตสาหะ เชื่อว่าคนวัยทำงานน่าจะร้องอ๋อ! ส่วนน้อง ๆ มหาวิทยาลัยอาจจะงง ๆ หน่อยว่าใครกันนะ คุณรวิศ คือทายาทรุ่นที่ 3 ของแบรนด์ ศรีจันทร์ เครื่องสำอางสัญชาติไทย ที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดีและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง

ขอบคุณรูปภาพจาก Kapook.com

ไม่เพียงเท่านี้ เชื่อหรือไม่ว่าแม้ภาระงานระดับ CEO ของคุณรวิศ จะหนักแค่ไหน คุณรวิศยังเป็นนักอ่านตัวยง ทำเพจและรายการพอดแคสต์ ภายใต้ชื่อ Mission to the Moon รายการที่นำสาระความรู้ในแวดวงต่าง ๆ มาแชร์ โดยที่คุณรวิศเองก็บอกว่า การที่เขานำสาระต่าง ๆ มาแชร์ ยิ่งช่วยให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อ่านมาได้มากขึ้น และยังไม่หมดนะจ๊ะ คุณรวิศยังเขียนหนังสืออีกกว่า 7 เล่ม และเล่มล่าสุด ชื่อว่า Super Productive

คำว่า Productive มีความหมายตรง ๆ ว่า งอกงาม เป็นประโยชน์

เมื่อนำมาใช้ในบริบทนี้จึงพอจะสรุปได้ว่า การใช้เวลา หรือทำงานให้เป็นประโยชน์และงอกงามสุดสุด และในบทท้าย ๆ ของหนังสือคุณรวิศได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ว่าในมุมของคุณรวิศมองอะไรบ้าง จึงอยากจะขอสรุปบทนี้สั้นให้น้อง ๆ ที่กำลังจะต้องเจอ ของจริง ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าซะหน่อย

ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Mission to the moon

คุณรวิศเริ่มด้วย วิธีคิด ของการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์งาน เนื่องจากว่าตอนนี้ search Google ก็เจอคำแนะนำการสัมภาษณ์งานแล้ว แต่จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์งานคือหาคนที่เข้ากับองค์กรได้ทั้งความสามารถ ความเชื่อ และวิธีการทำงาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นแหละทั้งองค์กรและผู้สมัคร ซึ่งถ้าทั้งองค์กร และ ผู้สมัครเข้ากันได้ ก็ถือว่าวิน-วิน ทั้งคู่ ฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

หมวดเรื่องคุณค่า

1. ใครคือคนที่เป็นแบบอย่าง และเพราะอะไร ความสำคัญคือ เพราะอะไร คำตอบจะบอกได้ว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไร

2. อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิต และก้าวข้ามมาอย่างไร

3. วิธีจัดการปัญหาเมื่อเราล้มเหลว

4. ช่วงเวลาที่คุณไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตดี แล้วผ่านมาได้อย่างไร

5. ถ้าให้คุณเป็นเจ้าของกิจการ จะทำอะไร ทำไม และบริหารอย่างไร ข้อนี้สำคัญมากเพราะในช่วงที่สถานการณ์เปลี่ยนเร็วอย่างนี้ และการต่อสู้ในสถานการณ์เช่นนี้คนนั้นต้องมีความคิดของผู้ประกอบการ เหมือนที่มีคนเคยบอกว่า ไม่มีใครล้างรถเช่าหรอก

หมวดวิธีคิดเรื่องการทำงาน

1. งานแรกคืออะไร และมันสอนอะไรแก่คุณ ข้อนี้คุณรวิศแนะนำว่าให้องค์กรถามผู้สัมภาษณ์ในมุมของงานแรกเลยในชีวิตไม่ใช่เมื่อตอนเรียนจบปริญญา

2. งานอดิเรกคืออะไร เพราะงานอดิเรกจะซ่อน Passion และจริง ๆ มันบอกตัวตนของเราอีกด้วยนะ เพราะคนชอบอ่านหนังสือ กับคนชอบต่อโมเดลก็ต่างกัน

หมวดวิธีคิด และการแก้ปัญหา

1. วิธีทำความเข้าใจละการระบุปัญหา เพื่อวัดความสามารถในการเข้าใจและแนวทางกการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหามันเป็นสิ่งที่ต้องเจอและบ่อยด้วย

2. ลองให้เสนอวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาที่โยนมาให้เป็นเรื่องจริงแน่นอน

3. เสนอช่องโหว่การทำงานของบริษัทที่เจออยู่และบอกวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้จริง

4. เล่าวิธีการบริหารจัดการทีม จุดนี้อาจจะสำหรับการสัมภาษณ์ของ Senior หน่อย ๆ

หมวดอนาคต

1. ถ้าได้งานแล้วจะทำอะไรภายใน 3–6 เดือนแรก โดยให้ระบุเป้าหมาย วิธีการ การสื่อสาร บริหารทีม และการวัดผล

2. พยากรณ์ภาพรวมอุตสาหะกรรม และคู่แข่งในอีก 3–5–10 ปี ข้อนี้มีไว้เพื่อวัดความคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะตอบได้นี้ต้องเตรียมตัวอย่างมากนะ

ขอบคุณภาพจากตัวเอง ถ่ายเอง ซื้อเองนะ

หมวดการเรียนรู้ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

1. นวัตกรรมคืออะไร ในอุตสาหกรรมขององค์กร ข้อนี่ถือว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่ามากเลย และต้องเตรียมตัวอย่างดีเช่นกัน เพื่อจะเข้าใจอุตสาหกรรมได้ และคิดถึงนวัตกรรม

2. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของลูกค้าและอุตสาหกรรม มีวิธีปรับตัวอย่างไร

3. วิธีการหาความรู้เพิ่มเติมคืออะไร

4. หนังสือที่อ่านและชอบที่สุด 3 อันดับคืออะไร และที่ขาดไม่ได้คือ เพราะอะไร จึงชอบ

หมวดปัจจัยการเลือกงาน

1. อะไรคือสิ่งที่ผู้สมัครให้ความสำคัญที่สุดในการเลือกงาน แนะนำให้ตอบตามความจริงถ้าเรื่องเงินสำคัญมีภาระก็ต้องตอบตามนั้นนะ จะมาดูดีไม่ได้ การตอบเรื่องเงินไม่ได้ทำให้ดูแย่หรอก องค์กรจะได้เสนอให้เราได้อย่างถูกต้อง

2. อะไรทำให้คุณอยากทำงานที่นี่ และความคาดหวังคืออะไร

3. และสุดท้าย ถ้าได้งานจะทำไหม อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะ จะตอบตามความจริง หรือ Say Yes ไปก่อนค่อยว่ากันก็แล้วแต่นะ

เมื่อเราโดนยิงคำถามจนพรุนแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราต้องถามกลับด้วยนะ อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม่ใช่แค่บริษัทเอกเรา เรามีสิทธิ์ต้องเลือกบริษัทเหมือนกัน …โชคดีขอให้ได้งานนะ

UCADEMiA Community

ชีวิตมหาลัย…บทเรียนใหม่เรียนรู้ได้ทุกวัน

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade