Medium — et enkelt webdoc-format

Dette er en hurtig introduktion til Medium samt en lille manual

Hvad er Medium?

Medium.com er et websted, der kan lidt af hvert (f.eks. reklamere for sig selv som i ovenstående video):

Producere. Du kan producere et synspunkt eller en fortælling multimedialt ved brug af tekst, billeder og links til youtube-videoer. Du kan derfor mikse forskellige udtryk med hinanden og frækt blande noget journalistisk tørt med fiktionskodede narrationer og visuelle cinematografiske udtryk. Dette gøres gøres bl.a. i diverse webdocs. Se dette berømte eksempel fra 2012 fra New York Times:

Læse og kigge. Du kan også læse andres fortællinger og synspunkter på Medium. Som læser kan du komme til at opleve fascinerende fortællinger, klæbrige historier og visuelle containere. Undersøgelser viser, at læsere af webdoc læser længere og i længere tid. Webdocs bliver “longreads”.

Samtale. Endelig er Medium også et socialt medie, hvor du kan respondere på andres indlæg og også selv modtage respons. Grundlæggeren kalder Medium den “anden dialogiske bølge” efter den mere monologiske “første bølge” på Twitter (som han også er medstifter af).

Hvordan gør du?

Først skal du oprette en konto. Det kan du gøre med din email, Twitter, Google eller Facebook.

  1. På forsiden ser du derefter et hoved eller et toppanel, der fra venstre mod højre tilbyder dig forskellige læsemuligheder:

3. Vil du skrive, skal du bevæge dig over i højre side, klikke på “Write a story” eller klikke på din avatar og derefter “New story”.

4. Når du klikker på “Stories”, kan du påbegynde et nyt indlæg, men du kan også fortsætte på dine “Drafts” eller redigere en af dine publicerede indlæg, begge dele ved at klikke på “Stories”.

Hvis du vil tilbage til forsiden, skal du blot klikke på “M” oppe i venstre hjørne.

5. Endelig kan du naturligvis publicere artikler, du er færdige med og redigere i allerede publicerede artikler — når du er inde i din konto.

6) Layout. Når du skriver, sætter billeder eller links ind, er det meget enkelt:

  • Ved hvert linieskift dukker et kryds, +, op til tekstskrivning. Klikker du på+, bliver det til x, og du får mulighed for at sætte billede, link eller videolink ind.
  • Klikker du på et indsat billede, får du mulighed for at give det forskellig størrelse med eller uden tekst ved siden af. Mulighederne afhænger af billedfilen.
  • Markerer du tekst, kan du ændre størrelse, lave fed og kursiv, stort forbogstav og citat.
  • Til sidst: starter du en linie med “1)” eller “-”, får du automatisk tal- eller bulletafsnit, som forsætter med hver ny linieskift.

Mere avanceret Mediumbrug kan du læse om her:

Afslutningsvis kan du se nedenstående flotte webdokumentar, som er såkaldt “ergodisk”. Det betyder kort sagt, at din læse- og tolkningsindgang i universet ikke er ligetil eller “triviel”! Du kommer i en eller anden grad til selv at skabe din storyline gennem din cybertext-læsning :)

Like what you read? Give Allan Gori a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.