Școala democrației participative

UNDP in Moldova
Feb 24 · 7 min read

La doar 7 ani, Gloria Botnari știe care sunt pașii urmați de un alegător sau o alegătoare în secția de votare și, mai ales, ce măsuri de precauție trebuie să ia pentru a se proteja pe sine și pe cei din jur de COVID-19. Gloria a câștigat cea de-a doua ediție a concursului de vlogging electoral pentru copiii de 7–11 ani, organizat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), cu suportul PNUD Moldova și USAID Moldova.

Gloria Botnari, câștigătoarea concursului de vlogging

Câștigătoarea e elevă în clasa I la Liceul „Mihai Eminescu" din Sudarca, Dondușeni. Și ceea ce povestește în video a aflat din cea de-a III-a ediție a benzilor electorale „Arci contra COVID-19", benzi care au ajuns și în școala sa în toamna anului trecut, atunci când CICDE și PNUD, cu suportul USAID Moldova, a organizat campania mobilă pentru copii și părinți „Drumul lui Arci spre alegeri". Atunci, aproape 15 000 de copii din 100 de școli din 80 de localități ale Republicii Moldova au primit revista cu benzi desenate. Astfel, copiii, părinții lor și profesorii au aflat despre măsurile anti-pandemie necesare de a fi respectate la prezidențialele din noiembrie.

Doina Cenușa, învățătoare la clasa a IV-a: „Prin implicarea în diferite activități în cadrul orelor de educație moral-spirituală și dezvoltarea personală noi vrem să dezvoltăm democrația adevărată a copilului. Când au ajuns benzile desenate electorale în școală, cu atâta ardoare le-au luat în mână și au început să răsfoiască și să citească. La rândul meu, le-am spus că pot să arate și părinților, vecinilor, să-i informeze pentru că au tot dreptul să le spună cum se votează la alegeri pe timp de pandemie”.

Copiii din Sudarca au fost cei mai mulți și cei mai activi participanți la concursul de vlogging. De la liceul din Sudarca, au concurat patru participanți, printre care două clase primare, a III-a și a IV-a.

Școala din Sudarca reprezintă un exemplu de instituție de învățământ care, paralel cu educația tradițională, dezvoltă și educația non-formală. Elevii și profesorii sunt implicați în zeci de proiecte creative și interesante, atât la nivel regional, cât și național. Iar o atenție deosebită atrag democrației participative.

Tocmai de aceea, la Sudarca și cei mici sunt implicați în alegeri. Fiecare clasă primară alege liderul sau lidera clasei. Și procesul este unul foarte curios pentru toți. Scriind pe bilețele numele candidatei sau al candidatului pe care aleg să-l voteze, le aruncă în boxa cu voturi și apoi toți așteaptă numărarea lor. Ajunși în clasa a V-a, elevii participă la alegerile pentru Consiliul elevilor.

Clasa a IV-a, ora de dezvoltare personală

Astfel, în mod responsabil și în siguranță, în octombrie 2020 au organizat alegeri în școală. Având la bază Ghidul practic pentru desfășurarea alegerilor în Consiliul Elevilor, au ales conducerea acestuia. Alegerile s-au desfășurat la pauzele dintre ore de către membrii biroului electoral și sub monitorizarea observatorilor. Toți elevii care au participat la organizare au purtat măști și mănuși și au avut grijă ca elevii-alegători să dezinfecteze mâinile. Desigur au avut și cabină de vot și urna în care elevii din clasele V-XII au lăsat buletinele de vot.

Candidații și candidatele au făcut campanie electorală înainte de ziua scrutinului, iar câștigător a ieșit Silviu Plopa, elev în clasa XI-a, care a obținut 65% din voturi. După câteva luni în această funcție, Silviu se simte mai responsabil.

, spune Silviu.

Pe locul doi a ieșit Ariadna Dron, elevă în clasa a X-a, o surpriză atât pentru profesori, cât și pentru ea. Ariadna a venit să învețe la Liceul „M. Eminescu” în septembrie anul trecut. Și în doar o lună până la alegeri, a reușit să se facă cunoscută, astfel încât să adune voturile elevilor și să devină vicepreședintă a Consiliului.

, spune Ariadna.

Natalia Zaiaț, directoare a liceului de cinci ani, a început să practice educația civică și electorală în școală acum mai mult de un an, după ce a reprezentat raionul Dondușeni la training-ul organizat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), cu suportul PNUD Moldova și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Profesori de educație civică și educație pentru societate, dar și reprezentanți ai direcțiilor de învățământ raionale au discutat atunci despre rolul educației electorale în societatea democratică. A fost mai multă practică decât teorie. Participanții au făcut cunoștință cu metode de predare a democrației, jocuri și surse alternative, utile în organizarea lecțiilor pentru diferite vârste.

Natalia Zaiaț povestește că s-a întors acasă plină de impresii. Nu a trecut mult timp și a contactat CICDE pentru a invita reprezentanții săi să organizeze o sesiune interactivă de informare pentru elevii claselor primare, dar și pentru cei din clasele liceale. CICDE a acceptat invitația și de atunci instituția de învățământ din Sudarca colaborează cu experții educației non-formale de fiecare dată când inițiază un nou proiect de democrație participativă.

Clasa a X-a, ora de educație pentru societate
O ședință a Consiliului elevilor

„Ne propunem ca în 2021 să fim și mai activi decât în 2020, să participăm la diferite proiecte, chiar și internaționale. Vom continua să învățăm și să practicum democrația în școală, fiindcă țara noastră este o țară frumoasă pe care noi trebuie să o dezvoltăm anume fiind activi civic”, spune directoarea Natalia Zaiaț.

Eva Bounegru, manageră de proiect, PNUD Moldova: „Pandemia COVID-19 a fost o provocare pentru toată lumea. A fost nevoie să regândim calea de a ajunge la copii, viitorii alegători. Și ne bucurăm mult să vedem că benzile desenate electorale le-au plăcut copiilor și au fost utile chiar și profesorilor în explicarea măsurilor de protecție împotriva virusului. Educație de calitate și dezvoltarea democrației în școală, astfel răspunde PNUD la pandemia COVID-19”.

Ariciul Arci a pornit din nou prin țară. Campania mobilă pentru copii și părinți "Drumul lui Arci spre alegeri" continuă. Voluntarii CICDE, cu suportul PNUD Moldova și USAID Moldova, vor ajunge în 100 de școli din 10 raioane ale Republicii Moldova. De data aceasta, noutatea campaniei este cea de-a patra ediție a benzilor electorale "Arci pentru alegeri fără bariere". Copiii care vor colora revista și vor învăța despre alegeri fără bariere sunt invitați să participe la un nou concurs de vlogging electoral.

Acest material a fost realizat de PNUD Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat cu suportul poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Mai multe despre consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente găsiți pe undp.md/pentru-alegeri

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store