A venit timpul să zicem: „Destul!”

Stagiara PNUD Moldova Elena Crișmari îndrăznește să se implice pentru a transforma Moldova.

UNDP in Moldova
Nov 29 · 4 min read

Elena este o activistă civică înflăcărată și tricotează cu migală, pe lângă alte ocupații. Face totul cu entuziasm și energie debordantă, inspirându-i și pe colegii săi de la PNUD Moldova.

Am rugat-o pe Elena să ne relateze despre experiența sa ca stagiară și cum a fost să ne fie alături timp de patru luni.

Reacționez la problemele sociale pe care le observ și încerc să pornesc de la ce pot face eu personal pentru a le rezolva. Unul dintre cele mai memorabile cazuri ține de accesibilitatea unui centru medical. Am fost în vizită și pentru că nu exista o intrare accesibilă, a trebuit să-mi scot pantofii (unul dintre ei este cu 10 cm mai lung decât celălalt) și să urc scările în genunchi. Ăsta a fost momentul când am spus — „Destul!”.

Nu există „nu pot”, există „nu vreau”. Rezultatele sunt acolo, așteaptă după colț, trebuie doar să depunem eforturi, fiindcă totul depinde de noi.

Am aflat despre oportunitatea de stagiere la PNUD de pe rețelele de socializare și am decis să depun dosarul, fiind curioasă dacă voi fi acceptată. Și am fost.

În calitate de stagiară, elaborez, sistematizez și procesez diverse documente financiare și administrative. Am învățat deja atât de multe lucruri care îmi aduc multiple beneficii, abia aștept să le împărtășesc cu semenii mei. Le-aș dori să iasă în lumină, să nu rămână blocați între patru pereți. Magia apare dincolo de zona noastră de comfort, dar nouă ne este frică să o depășim. Tuturor ne este.

Aici, la PNUD, simt cu adevărat că aparțin unei familii, am drepturi egale. Colegii mei sunt mereu alături de mine, îmi explică și mă implică în procesele de muncă. Beneficiez de accesibilitate optimă, totul este adaptat astfel încât să-mi pot îndeplini sarcinile în cel mai confortabil mod.

Nu doar locul meu de muncă este accesibil, întreaga clădire corespunde standardelor. Urc și cobor ușor pe rampa de acces (un detaliu important, timp de pierdut nu este!). Ascensorul este adaptat nu doar persoanelor care folosesc scaune cu rotile, dar și celor cu deficiențe de vedere și auz. Pare un detaliu nesemnificativ, dar ușurează mult viața celor cu nevoi speciale.


Later edit: La momentul interviului, Elena candida la funcția de consilier local în satul ei de baștină, Dolna, raionul Strășeni, reușind să fie aleasă. A fost unica persoană cu dizabilități din țară care a obținut mandatul în calitate de candidat independent.

Organizația Națiunilor Unite în Moldova desfășoară din 2016 Programul de stagii pentru diversitate, destinat persoanelor din grupurile mai puțin reprezentate în echipa ONU. Stagiile, disponibile pentru persoanele din grupurile subreprezentate — cum ar fi minoritățile etnice, persoanele cu dizabilități, persoanele care trăiesc cu HIV, etc. — nu doar deschid noi oportunități, ci și contribuie la o mai bună incluziune socială.

În acest an, șase stagiari s-au alăturat echipei PNUD Moldova.

Text: Otilia Vlasov & Elena Crișmari

Foto/video: PNUD Moldova

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

UNDP in Moldova

Written by

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade