Nistru este coloana vertebrală a Moldovei, a cărei comunități, activități economice, agricultură și acces la apă a populației sunt organic legate de menținerea în viață a acestei artere acvatice.

UNDP in Moldova
May 20 · 6 min read

În ajunul Zilei Nistrului, celebrată anual în ultima duminică din mai, PNUD și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au lansat o campanie de comunicare pentru a atrage atenția asupra problemelor de mediu cu care se confruntă râul.

Cinci persoane publice și-au îndemnat semenii să aibă o atitudine responsabilă față de Nistru, fiindcă asta le afectează calitatea vieții.

„Nistru e ceva iconic pentru noi, pentru Republica Moldova”

„Eram copii, pe vremea URSS, mergeam de la tabere sau chiar de la colhoz, cum era pe vremea ceea, ne duceau cu lucrul. Ne-au adus la Molovata pe două zile, la strâns ceapă, și asta a fost prima dată când am văzut Nistrul. Clar că auzisem de Nistru mult mai devreme, dar când m-am scăldat prima dată în Nistru era când am fugit de la învățătorii care ne urmăreau la strâns ceapă”, își amintește Ion Lazarenco, înotător în ape deschise.

„Am fost foarte impresionat, acum mă uit împrejurul meu și parcă îmi pare mult mai mic decât era atunci. Parcă eram eu mai mic, și părea mare, frumos, apa parcă era mult mai curată. Eu țin minte că mă uitam la picioare și se vedeau peștișorii cum se jucau. Era ceva foarte frumos. Acum parcă pare mult mai mic, mai neîngrijit. Memoriile de atunci erau mult mai frumoase decât acum”, relatează sportivul.

Ion Lazarenco știe că 70% din populația Republicii Moldova se alimentează cu apă din bazinul fluviului Nistru, iar 2/3 din teritoriul Moldovei este acoperit de acest bazin.

E ca un organ care respiră, și noi trebuie să îi acordăm atenția necesară, cum el respiră și ce aruncăm noi în apă. Vă dați seamă că noi mâncăm peștele de acolo și reiese că tot noi facem daune corpului nostru. Eu vă spun că pe mine mă doare sufletul când mă uit la Nistru, cum el suferă. Dar noi nu înțelegem un lucru, el a fost mult până a veni noi și el va fi după ce noi o să plecăm.


Distrugerea Nistrului ar echivala cu semnarea unei sentințe

Pentru Lilu, jurnalistă, primele amintiri despre Nistru sunt din adolescență: „Prima dată am văzut râul Nistru când aveam vreo 11–12 ani, atunci când am mers cu familia, rudele și prietenii părinților la Cosăuți, pe malul râului Nistru. Mi s-a părut totul foarte pitoresc atunci, și am petrecut o perioadă foarte frumoasă. Unele din cele mai frumoase amintiri.”

Însă, realitatea pe care o vede acum e diferită de imaginea idilică din memoriile sale:

Acum, ultima dată când am fost la Nistru, am fost în zona Puhăceni și am trăit așa o mare dezamăgire pentru că practic jumătate din Nistru nu mai era și puteai practic să-l treci până la șolduri, în picioare. Și un pic așa te doare sufletul.


Toți suntem conectați la Nistru

Și cântărețul Pasha Parfeni, întrebat fiind despre amintirile sale despre Nistru, ajunge la anii de copilărie: „Prima dată când tata m-a luat la pescuit la Nistru, deodată am observat diferența dintre lacurile la care noi am fost pe lângă Orhei și acest râu absolut fenomenal care în general mi-a dat o altă impresie asupra naturii din Moldova. Anume când am văzut Nistrul, am înțeles ce este apă sălbatică. Și peștele pe care îl prindeam era deosebit la gust, și cum arăta, în comparație cu cel prins în lacuri. Eu ca și acum țin minte acest moment. La pescuitul cela cu tata, el mi-a zis să am grijă de vârtejuri”.

Anume când nimerești în așa ambianță, câteodată, anume pe câteva secunde, reușești să te deconectezi de Chișinău, de la Internet, de la rețelele de socializare, de la viața matură și să nimerești pe câteva clipe înapoi în copilărie.


„Îmi pare rău că copiii mei nu pot să se bucure de acest râu așa cum am făcut-o noi în copilărie”

Ana Irina, bloggeră care scrie despre parentaj și un mod sănătos de viață, și-ar dori ca familia sa să se poată bucura de Nistru așa cum a făcut-o ea în copilărie.

Primele amintiri sunt cu siguranță vacanțele împreună cu părinții în copilărie. Veneam și petreceam câteva zile aici, era înghețată multă, țin minte, și chiar ne scăldam, sunt amintiri foarte frumoase din acelea vacanțe.


Un semnal de alarmă: Nistru = securitatea aprovizionării cu apă a țării

Dmitri Voloșin, activist civic și sportiv, afirmă că Nistrul este leagănul carierei sale sportive.

Am câteva amintiri destul de interesante despre Nistru, de când abia învățam să înot, când am avut o provocare să trec înot Nistrul. De fapt mi-a luat aproximativ o jumătate de oră pentru a înota la celălalt mal și am fost aproape dus de curent, dar când am făcut-o, am fost foarte mândru și băieții mi-au spus „Respect ție pentru asta”, și poate după aceea am început să gândesc altfel, să vreau să fac sport, a fost prima injectare a hormonului de fericire, pentru ca apoi să mă ocup de sport. Și pentru mine, Nistrul este leagănul carierei mele sportive.

„Și nu dă Doamne să se întâmple ceva, vom avea probleme serioase cu apa în țară”, conchide Dmitri Voloșin.


Potrivit standardelor internaționale, un prag de apă de sub 1000 m3/locuitor/an poate împiedica dezvoltarea economică şi afecta calitatea vieții populaţiei. Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru estimează această cifra la 500 m3/locuitor/an. Astfel, Moldova deja se află într-o stare critică privind accesul la apa și dezvoltarea economică durabilă.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

UNDP in Moldova

Written by

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade