Copiii și tinerii învață despre alegerile libere și corecte, accesibile tuturor, prin jocuri, simulări și competiții

Cum facem educația civică interesantă, pe înțeles și cum îi învățăm pe copii și tineri despre procesele electorale? Cum pot adulții ține pasul cu reprezentanții Generației Z sau „nativi digitali”, pentru a reuși să le explice de ce e important de votat, de ce o secție de votare trebuie să aibă rampă de acces și de ce un spot de educație electorală trebuie tradus în limbaj mimico-gestual?

UNDP in Moldova
Sep 15, 2020 · 9 min read

În discuțiile sale cu tinerii și cu mentorii acestora, Pavel Cabacenco, care a condus Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) din Moldova timp de trei ani, făcea trimitere la „Generația Z”, pentru a sublinia necesitatea adaptării metodelor și discursului public la așteptările celor mai mici și tinerilor beneficiari ai educației civice și electorale.

„Democrația nu apare de la sine, dar se educă. Pentru a fi un stat într-adevăr democratic bazat pe principii de egalitate, integritate ori echitate, avem nevoie de cetățeni cu gândire critică care își cunosc drepturile și sunt gata să-și asume responsabilitatea pentru viața lor și a altora. În acest sens, mediul în care cresc copiii și informația pe care ei o primesc și experiența care o acumulează sunt foarte importante”, spune expertul în management electoral.

Pavel Cabacenco are experiență de peste 12 ani în domeniul național și internațional în domeniul alegerilor și a fost printre primii care a „spart gheața”, reușind să ajungă „la mintea copiilor și tinerilor”.

La început au fost … alegerile

CICDE și-a început activitatea acum 7 ani și, pe atunci, principalul său obiectiv era instruirea funcționarilor electorali pentru desfășurarea alegerilor. „Crearea și dezvoltarea CICDE a fost inspirată din exemplul Centrului de Instruire din Georgia. Iar lansarea primelor programe de educație civică a fost un pas natural pentru CICDE, deoarece instruirile sunt mult mai eficiente când sunt făcute într-un mediu cu o cultură politică și electorală înaltă. Un bun exemplu de urmat și pentru noi a fost Agenția Federală de Educația Civică din Germania, autoritatea care explică cetățenilor normele și procesele democratice din țară”, spune Pavel.

Începând din 2017, CICDE a fost unul dintre principalii beneficiari ai proiectului PNUD „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”. Astfel, au fost testate idei, care au pornit ca programe-pilot, pentru ca apoi să fie replicate la nivel național.

„Împreună cu colegii de la PNUD am reușit să atingem un nivel nou de calitate a programelor de educație civică. S-a mărit și numărul programelor, care au devenit mai diverse și mai incluzive. De la activități singulare, implementate în cadrul campaniilor de informare, CICDE a trecut la programe de educație civică permanente multidimensionale implementate de instituție sau în cooperare cu organizațiile societății civile și alte instituții de stat”, povestește fostul director al CICDE.

Astăzi, inclusiv datorită suportului proiectului PNUD, CICDE oferă instruiri și programe de educație civică pentru tineri, femei, persoane cu dizabilități, persoane de diferite etnii, persoanele aflate în detenție care au drept de vot.

Revenind la Generația Z

CICDE a reinventat principiile educației civice pentru a ticlui programe dedicate copiilor. Sunt create produse dinamice, interactive, atractive și cu multe elemente de joc. Unul dintre ele, care se bucură de popularitate printre copii și părinții acestora, sunt benzile desenate electorale și jocurile electorale de masă.

Benzile desenate sunt folosite de mai mult timp în diferite țări, printre care Germania și Suedia, pentru a explica copiilor și adolescenților cum funcționează Parlamentul și alte instituții de stat. În cazul Moldovei, cu suportul proiectului PNUD, CICDE a elaborat până acum două ediții de benzi desenate.

Prima ediție a benzilor electorale din 2019, intitulată „Arci la secția de votare”, explică într-un limbaj accesibil cum sunt organizate alegerile și care sunt regulile generale, ce înseamnă vot multiplu, cum votează persoanele cu dizabilități și de la câți ani ai dreptul la vot.

Cea de-a doua ediție din 2020, „Aventurile lui Arci peste hotare”, descrie procedurile de votare pentru diasporă. Arci este în continuare personajul principal, doar că de data aceasta călătorește dincolo de hotarele Republicii Moldova.

Benzile desenate electorale „Arci, lasecția de votare"

„Am decis să folosim această experiență creând un ‘super erou’ în domeniul electoral, Ariciul, care are o reputație de animal înțelept, muncitor, întotdeauna gata să vină în ajutor la alte animale din pădure. De fapt, aceeași reputație în domeniul electoral din Moldova o au și funcționarii CICDE. De aceea, Arci — Ar (arici)-ci (CICDE) — a devenit un simbol al Centrului”, declară Pavel Cabacenco, unul dintre autorii textelor benzilor desenate electorale.

Toate cele trei ediții ale benzilor desenate electorale sunt disponibile în limbile română, rusă, ucraineană, găgăuză și romani. Mii de exemplare au fost distribuite atât în mediul online, cât și în grădinițe, școli și biblioteci. Iar în perioada 15 septembrie — 1 noiembrie 2020, CICDE, cu suportul proiectului, derulează o campanie de informare și educare civică printre copii, distribuind în 50 de localități din țară, peste 10 000 de exemplare ale celei de-a III-a ediții de benzi desenate, care descrie cum votează Arci pe timp de pandemie și care sunt măsurile de protecție pentru alegători.

Campania a fost lansată cu un mini-spectacol în trei episoade interpretat de actorii Teatrului de Păpuși "Guguță".

Mai mult decât un joc intelectual, o generație de viitori alegători conștienți

Începând din 2017, CICDE, cu suportul proiectului, organizează Jocuri intelectuale în domeniul electoral „Ce? Unde? Când?”. Peste 900 de tineri din liceele și gimnaziile din Moldova au participat până acum la competiție. Această modalitate interactivă completează orele de educație civică din școli. Participând la Jocurile „Ce? Unde? Când?”, elevii își folosesc cunoștințele despre procesele democratice și personalitățile care au lăsat o amprentă asupra alegerilor. Prin urmare, competiția îi face să devină și mai interesați, să caute informații, să afle lucruri noi, să citească despre exemple unice și istorii de succes, care cultivă spiritul civic și accentuează importanța proceselor electorale și a impactului lor de-a lungul istoriei.

Jocul intelectual "Ce? Unde? Când?", finala națională 2019

Jocul creează o atmosferă de competiție sănătoasă a cunoștințelor care motivează tinerii să studieze și să știe mai mult despre domeniul electoral. În același timp, jocul este o competiție de echipă în care răspunsul la întrebare trebuie găsit în timp foarte scurt, de un minut. Prin aceasta, tinerii învață să colaboreze unii cu alții, să găsească un consens în grup, să aleagă și să-și asume responsabilitatea pentru alegerea făcută”, povestește Pavel Cabacenco.

Jocul intelectual "Ce? Unde? Când?", finala naținală 2019

Tinerii cercetători, pe scena CICDE Open Talks

Dacă la grădiniță e joc, la școală — întreceri la cunoștințe, atunci la universitate, educația civică se face prin cercetare. Ajungând în ultimul an de facultate sau fiind deja la masterat, provocarea este să gândești ca un expert, analist, care înțelege procesele electorale, pentru a fi descifrate și altora.

Astfel că CICDE Open Talks, ediția 2019, a oferit oportunitatea la cinci studenți și masteranzi de la diferite universități să meargă în culisele proceselor democratice și să învețe cum au loc acestea. Cu suportul proiectului PNUD, CICDE a oferit tinerilor burse pentru a-i încuraja să facă cercetări.

CICDE Open Talks, ediția 2019

Victor Solomon a studiat rolul societății civile la creșterea gradului de educație civică și participare electorală a cetățenilor. „Într-o democrație consolidată, activitatea ONG-urilor are un impact major și poate să influențeze semnificativ și în mod obiectiv chiar și rezultatele alegerilor. Asta deoarece ONG-urile sunt cele care monitorizează întreg procesul electoral, precum și informează alegătorii, aceștia având acces la informații echidistante și imparțiale”, spune Victor, care a ajuns la o concluzie personală după ce a cercetat impactul informării și educării civice a diferitor grupuri de alegători, și anume că votul obligatoriu ar stimula și mai mult responsabilizarea și asumarea alegerii de către fiecare votant.

Tânărul s-a inspirat și din exemplul unor state democratice în care votul este obligatoriu, iar absența, amendată.

„Când spui pe mine nu mă interesează politica, trișezi. Pentru că politica o facem zi de zi, chiar și în discuțiile cu familia sau prietenii. Așa că alegătorii trebuie să conștientizeze că responsabilitatea alegerii celor care conduc statul le aparține. De aceea, sunt de părere că obligativitatea votului ar motiva oamenii să participe la alegeri și, mai ales, dacă ar fi și o amendă simbolică sau mai mult decât simbolică, atunci motivarea ar fi și mai puternică”, e convins Victor.

Tatiana Matran a cercetat accesul persoanelor cu diferite dizabilități în secțiile de votare, prin urmare, în instituțiile publice.

„Nu sunt puțini. 180 de mii de persoane… Și problema vine de la populația care nu are și nu simte problemele de mobilitate și accesibilitate. E nevoie să creăm condiții pentru ca toți cetățenii să poată participa egal la viața socială și politică. Mă bucur că am contribuit puțin la îmbunătățirea accesului egal pentru toți în secțiile de votare”, povestește Tatiana, pentru care acest subiect a fost unul străin până a se apuca de cercetare. Nici nu atrăgea atenția la praguri, scări nenumărate, cum sunt construite rampele. Acum, spune că de fiecare dată când intră într-o instituție publică sau chiar în blocul în care locuiește, îi sare în ochi lipsa vreunei rampe, ușa de intrare îngustă, lifturile care de multe ori nu funcționează. Iar primul gând e: Cum se va descurca o persoană cu dizabilități?

„Rezultatele cercetărilor au fost folosite de CICDE la planificarea programelor de educație civică viitoare și, sperăm, au fost preluate și de organizațiile societății civile din domeniu. Un alt scop al programului a fost crearea unei platforme științifice unde tinerii cercetători și tinerii care sunt interesați de domeniu pot să se manifeste, să se implice și să contribuie la formarea culturii electorale în Moldova”, e convins fostul director al CICDE și promotorul CICDE Open Talks.

În 2020, programul de burse de cercetare pentru tineri va continua. Datorită rezultatelor obținute anul trecut, CICDE a decis să finanțeze din propriul buget programul de burse.

CICDE Open Talks este o conferință de educație civică organizată la sfârșitul fiecărui an începând din 2017. Are un format modern și liber, la care CICDE invită în calitate de participanți și vorbitori reprezentanții beneficiarilor tuturor programelor de educație civică realizate pe parcursul anului, aceștia împărtășind cu publicul larg experiența și lecțiile învățate, inspirând, la rândul lor, pe alții.

CICDE Open Talks, ediția 2019

Acestea sunt doar o parte din activitățile CICDE desfășurate în ultimii trei ani.

Succesul programelor de instruire și educație civică CICDE sunt recunoscute de către colegii organizatori ai alegerilor din regiune și din lume. Exemplul CICDE a inspirat vecinii din Ucraina care au creat recent un Centru de Instruire propriu, Albania și Kârgâzstan care au efectuat vizite de studiu la CICDE și sunt în proces de edificare a centrelor de instruire”, conchide Pavel Cabacenco.

Accesează undp.md/pentru-alegeri pentru a afla mai multe despre activitățile interactive ale CICDE realizate cu sprijinul PNUD.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store