Cunoștințele profesionale validate în lipsa studiilor de profil, o șansă pentru un viitor mai bun

UNDP in Moldova
Nov 30, 2020 · 5 min read

Experiența de munca va fi certificată și validată, iar șansele de a obține un loc de muncă decent vor crește. Astfel, lipsa studiilor de profil nu va mai fi o barieră pentru a practica meseria dorită.

  • Nu ai studii de profil într-un domeniu, dar îți cunoști bine meseria?
  • Ai experiență de muncă, dar nu ai cum să demonstrezi asta în fața unui angajator?
  • Vrei să muncești legal, dar nu îl poți avea fiindcă nu deții actul care îți confirmă competențele?

Acestea sunt întrebările care îi macină pe mulți dintre moldovenii care aleg să lucreze în Republica Moldova și au experiență de muncă într-un alt domeniu profesional decât cel studiat.

Până în 2019, migranții reveniți sau cetățenii care munceau de ani buni în Moldova nu aveau șanse prea mari să se angajeze în câmpul muncii fără un document care să le ateste competențele profesionale.

Primii candidați care au depus dosarele pentru recunoașterea competențelor profesionale în domeniul alimentației publice

Calificarea ta, recunoscută ACASĂ

Acum, moldovenii își pot certifica cunoștințele și calificările informale și non-formale, adică cele obținute prin experiența de muncă. Astfel, cine știe meserie, merge la un centru de evaluare unde depune dosarul și îi este testat nivelul de cunoștințe.

După susținerea examenelor și probelor, solicitanții primesc certificat de recunoaștere a calificărilor dobândite de-a lungul timpului. Prin urmare, grație acestui program, cetățenii stabiliți în Moldova sau reveniți de peste hotare pot lucra în condiții legale.

Validarea a devenit posibilă grație unui mecanism pilot lansat în 2019 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Inițiativa este implementată cu sprijinul Elveției în cadrul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală” și în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației, Misiunea în Republica Moldova.

În perioada noiembrie 2019-martie 2020 au fost alese patru instituții de învățământ acreditate (Centrul de Excelență în Construcții, Colegiul „Alexei Mateevici”, Colegiul de Ecologie — Chișinău și Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor — Bălți), care au pilotat mecanismul de validare. În prezent. mecanismul este disponibil pentru nouă domenii: construcții, alimentație publică, pedagogie și ecologie, industria frumuseții, textilă, IT, asistență medicală și transport.

Cu speranța într-o viață mai bună și un loc de muncă legal

Olga Rujan, originară din Bălți, a fost printre primii candidați care a depus dosarul de validare a competențelor la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor

Printre primii candidați care au depus cererea pentru evaluarea studiilor și recunoașterea calificărilor în domeniul alimentației publice a fost Olga Rujan. La ai săi 35 de ani, femeia este angajată de 11 ani într-o rețea de restaurante din Bălți, deși nu are studii de profil.

„Fiul meu a fost înmatriculat în clasa întâi, iar eu fiind nevoită să muncesc, m-am angajat în calitate de spălătoare de vase. Îmi plăcea să gătesc, dar dacă directorul rețelei de restaurante unde lucrez, nu ar fi venit cu inițiativa de a mă face bucătăreasă, eu nu aș fi devenit. Poate mergeam să lucrez după profesia de controlor al calității pieselor vestimentare, dar așa cum mi-a plăcut cea de bucătăreasă, am rămas să muncesc în acest domeniu”, relatează Olga.

Odată ce a aflat despre posibilitatea de a obține un act care să îi ateste profesia pe care a îmbrățișat-o cu drag de mai mult de un deceniu, Olga și-a depus dosarul la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți, acolo unde au fost pregătite programe de validare a cunoștințelor pentru patru categorii: bucătari, chelneri, cofetari și controlori-casieri.

Fiecare candidat primește fișa în care este indicat numărul de ingrediente și proporții care vor fi utilizate la prepararea bucatelor, precum și rețeta

„Atunci când înveți ceva nou, poți să împărtășești asta cu colegii tăi, cu personalul. De asta și am venit să învăț. Într-adevăr, am studiat multe lucruri noi despre calitatea lucrului. Eu nu mă refer la faptul că nu am lucra calitativ, dar oricum atunci când înveți și capeți cunoștințe, este total diferit decât atunci când înveți de unul singur”, a menționat femeia.

Evaluarea cunoștințelor teoretice și practice are loc în prezența unei comisii specializate, iar la finalul procesului, candidatul obține un act care confirmă calificarea sa pentru a se putea angaja conform experienței de muncă.

Chiar dacă are experiență vastă în domeniul culinăriei, atunci când a pășit pragul Colegiului, au copleșit-o emoțiile, dar a mers cu speranța că va susține cu brio examenul de calificare.

„Nu pot să pun că proba teoretică a fost grea. A fost ușoară pentru că trebuia să răspundem la întrebări. Dar practica a fost altfel. Am primit cantitatea de ingrediente și porții necesare. Iar asta trebuia de făcut corect și fără greșeli. Am primit rețeta și asupra ei am lucrat. Mereu sunt emoții atunci când lucrezi și nu îți permiți să greșești”, susține Olga Rujan.

Olga se bucură că datorită certificatului obținut, va avea perspective mai bune și posibilități de avansare în carieră.

„Atunci când ai certificat, oamenii se uită total diferit la tine”

Pentru a susține examenul, Olga a pregătit salată Caesar și mămăligă cu chiftele

„Atunci când ai certificat, oamenii se uită total diferit la tine. Vreau să rămân acasă, la patrie, cu familia, practicând profesia care îmi place”, a menționat candidata.

Până în prezent, 26 de candidați au fost certificați integral, iar alte 26 de persoane au fost înscrise pentru examenul de validare.

Pentru perioada de pilotare din noiembrie 2019 — martie 2020, taxa de evaluare a fost acoperită de proiectul PNUD-Elveția „Migrație și dezvoltare locală”.

În prezent, persoanele care doresc să își evalueze cunoștințele, trebuie să achite o taxă care variază de la 2000 la 2500 de lei, în funcție de domeniul și numărul de competențe calificate.

Obținerea unui certificat de competență crește șansele de angajare și dezvoltare profesională. Totodată, aceasta contribuie la creșterea încrederii în sine și la capacitatea de autoevaluare a propriilor cunoștințe și abilități dobândite de-a lungul timpului.

Pentru mai multe detalii privind procesul de evaluare a competențelor profesionale, accesați site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Text: Gabriela Tutunaru Samoila, PNUD Moldova

Foto: Victor Para

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store