Egalitatea de gen în alegeri, un subiect actual și (mai ales) pe vreme de pandemie

UNDP in Moldova
Jul 25, 2020 · 8 min read
Image for post
Image for post

Ultimele cinci luni au fost intense emoțional, fiecare om trăind în felul său distanțarea fizică impusă de pandemie, care a atras după sine izolare socială și un întreg tăvălug de stări, precum negare, îngrijorare, anxietate, frică, revoltă. Nimeni nu a fost pregătit pentru o asemenea întorsătură și incertitudine în ziua de mâine.

Închiderea grădinițelor, învățământul la distanță, cumulate cu sarcinile casnice și de serviciu au creat presiuni adiționale pe femei și bărbați, în special pentru cei care au grijă de copii sau persoane suferinde, ori vârstnici. Tensiunea a amplificat pe alocuri antagonismele existente, iar cazurile de violență în familie au crescut.

Toate acestea au adus în prim plan discuțiile despre egalitatea de gen, munca neremunerată de îngrijire, implicarea femeilor și bărbaților în procesul decizional. Criza, pe lângă implicațiile sale socio-economice și efectele negative, amplifică inegalitățile deja existente, însă ne oferă oportunitatea unică de a le aborda, pentru a construi o lume mai durabilă, mai egală, mai prietenoasă tuturor oamenilor, precum și mediului înconjurător.

Image for post
Image for post

De ce e nevoie de implicare acum? E o întrebare la care urma să reflectăm în martie 2020 la un atelier „în carne și oase” pentru 70 de femei, care s-ar fi înregistrat și ar fi fost invitate să participe.

Pandemia ar fi putut să ne spulbere planurile. Dar am decis să intrăm în iureșul ei și să profităm de spațiul care a rămas liber de restricții la interacțiune, cel online. Auditoriul la care puteam ajunge acum era fără limite. Așa am ajuns să facem patru evenimente transmise live pe rețelele de socializare, pe parcursul lunilor mai și iunie 2020.

„Femeile în alegeri” te învață cum să devii o candidată puternică

Patru ateliere înseamnă patru mentore, femei care și-au construit o carieră politică, au învățat multe lecții și acum pot vorbi și altora despre experiența lor, sau profesioniste care au consiliat candidate și le-au ajutat să își depășească temerile și să-și construiască o campanie onestă, care să le pună în valoare calitățile personale și profesionale.

Astfel, seria evenimentelor online a fost inițiată de Angela Stafii, traineră transformațională și doctoră în filosofie, a cărei prim sfat pentru această perioadă a fost „nu faceți planuri, respectați-vă visurile”. „Femeile în alegeri” cu Angela Stafii a reflectat toate etape luării deciziei de implicare în politică, precum și de pregătire psihologică și intelectuală. Angela Stafii a sondat mintea spectatoarelor, cărora le-a lăsat subiecte de gândit până la următorul atelier, cel moderat de Loretta Handrabura.

Mai multe femei în politică, mai multă egalitate în toate domeniile vieții

Loretta Handrabura este promotoare a egalității de gen în alegeri și în politica în Republica Moldova. Având în spate experiență politică, dar și managerială/administrativă la Ministerul Educației, astăzi este expertă, consultantă și formatoare în programe educaționale. Ca președintă a Clubului Politic al Femeilor 50/50, încurajează fetele și femeile să se implice mai mult în viața politică și să contribuie la actul guvernării. „Femeile în alegeri” cu Loretta Handrabura a făcut o radiografie a situației istorice și prezente a țării din perspectiva participării femeilor și bărbaților în alegeri. Experta a mai punctat cele domeniile în care femeile sunt discriminate sau se confruntă cu stereotipuri și în care, odată cu accederea în funcții decizionale a mai multor femei, Moldova ar putea să facă progrese în combaterea acestora.

Image for post
Image for post

„Acest eveniment a servit drept platformă de creștere a nivelului de înțelegere a specificului competițiilor electorale și șanselor de a câștiga un mandat. Cred că sesiunea mea online a ajutat multe femei să conștientizeze importanța implicării lor în toate sectoarele economiei, dar și să facă o analiză obiectivă a celor mai stringente probleme, așa cum ar fi violența domestică, hărțuirea sexuală, discriminarea salarială etc. Am arătat că numărul candidatelor în alegeri a crescut ușor la ultimele două scrutine organizate, ceea ce constituie argument de motivare și participare pentru alte femei, în contextul în care egalitatea de gen în politică nu a fost încă atinsă”, spune Loretta Handrabura, expertă națională de gen.

În culisele campaniilor electorale

Image for post
Image for post

Cel de-al treilea eveniment online a fost găzduit de Liliana Palihovici, care are o experiență profesională de peste 20 de ani în organizații guvernamentale, neguvernamentale și internaționale. Timp de șapte ani a fost deputată și vicepreședintă a Parlamentului. De trei ani este președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, care susține femeile să se implice în viața politică și în procesul decizional. „Femeile în alegeri” cu Liliana Palihovici a relatat femeilor care vor fi pașii care trebuie făcuți odată ce audecis să se înregistreze într-o cursă electorală.

„Pandemia COVID — 19 ne-a pus în situația să transferăm comunicarea noastră în mediul online, inclusiv instruirea și mentoratul pentru femeile care analizează opțiunea de implicare în procesele politice și în cele de luare a deciziilor. Faptul că am reușit rapid să dezvoltăm aceste opțiuni demonstrează intenția noastră fermă de a susține femeile să fie mai reprezentate și mai influente în procesele de guvernare și în cele care asigură dezvoltarea durabilă a Moldovei. Sper că informațiile despre procesele electorale, rolul echipei, dar și părțile unui plan de campanie electorală vor ajuta femeile să aibă mai multă încredere în propriile forțe și să-și croiască calea în politică, una bazată pe onestitate, corectitudine și acțiune spre binele tuturor”, spune Liliana Palihovici.

Comunicarea politică, mai accesibilă, datorită noilor tehnologii

Cel de-al patrulea eveniment din seria „Femeile în alegeri” a creat un tablou al candidatei și a venit cu sfaturi utile și bune practici în promovarea imaginii și acțiunilor acesteia în campania electorală. Astfel, la „Femeile în alegeri” cu Ludmila Andronic s-a povestit despre mass-media și noile media, despre cum pot deveni aliați într-o campanie electorală.

Image for post
Image for post

Ludmila Andronic, cu o experiență în comunicare de peste 25 de ani, spune: „Prin intermediul acestui eveniment, am vrut să încurajez femeile care au decis să meargă în politică, să investească în imaginea lor publică. Să le vorbesc despre unele instrumente, prin intermediul cărora își pot construi relații bune și durabile cu mass-media. Sau pot deveni chiar ele surse media în condițiile în care tehnologiile moderne oferă această posibilitate fiecăreia. Sper că am reușit să le conving că trebuie să ia în serios comunicarea, să dedice timp și răbdare acestui aspect indispensabil al vieții de politiciană. Până la urmă, dacă vor avea curaj să meargă în politică, trebuie să-și facă și suficient curaj pentru aparițiile în fața camerelor de luat vederi sau a microfoanelor jurnaliștilor”.

Vocile de dincolo de ecran

Cele patru evenimente au fost urmărite de sute de femei. Una din ele este Angela Vartic. Ea a devenit consilieră în or. Durlești, mun. Chișinău după alegerile locale generale din toamna anului trecut. A candidat pe lista unui partid politic și a obținut un mandat.

„Am 53 de ani și de puțin timp sunt consilieră la primul mandat în primăria orașului Durlești. Interesante lucruri am descoperit în această scurtă perioadă și cred că aveam mare nevoie de acest suport informațional. M-am simțit încurajată să nu dau înapoi, să fiu rezistentă și puternică, dar mai ales, cum să ne susținem în diferite situații pe noi, femeile în funcții publice. Vă mulțumesc mult pentru lecțiile care te pun pe picioarele tale!”, spune Angela.

Și Ecaterina Podolin a urmărit evenimentele online „Femeile în alegeri” și ne-a spus impresiile sale: „Am urmărit cu mare interes videourile cu expertele, în special cel cu Liliana Palihovici, pentru că am fost și la alte instruiri cu dumneaei și mi-au plăcut. Vreau să vă spun că am participat în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, dar nu am fost aleasă în calitate de primară. De aceea, sfaturile expertei mi-au părut foarte utile și interesante și voi ține cont de acestea în viitor pentru a obține victoria la următoarele alegeri”, spune Ecaterina.

Lilia Puzderi Cainareanu, o altă participantă la suita de ateliere online, a devenit în 2019 consilieră locală în satul Borogani, raionul Leova. Lilia este activistă civică și spune că datorită participării sale la programul UN Women de capacitare civică și politică a femeilor cu dizabilități, a decis să candideze. Și la această etapă, după prima sa victorie electorală, Lilia spune că mai are multe de învățat:

„Sunt la început de cale, la primul mandat și în următorii patru ani am multe de realizat pentru că îmi doresc schimbări, dar îmi dau seama că vor fi și multe provocări. De aceea, am urmărit „Femeile în alegeri” pentru că oricând e loc să înveți ceva nou. Toate videourile au fost importante pentru mine pentru că mi-au oferit un suport adevărat în dezvoltarea mea și m-au convins încă o dată că femeile au același rol extrem de important în viața publică”, spune Lilia.

Comunicăm fără bariere

Chiar în ziua când a fost organizat primul eveniment online, PNUD Moldova a creat un grup privat pe Facebook, intitulat generic Femeile în alegeri , pentru a invita fetele și femeile interesate de alegeri și politică pe această platformă de discuții. Grupul a adunat până acum apr. 150 de membre, femei care, după ce au urmărit evenimentele „Femeile în alegeri” au decis să se alăture comunității.

În acest grup, sunt disponibile cele patru sesiuni video cu durata a câte jumătate de oră, în care expertele vin cu sfaturi și bune practici pentru fiecare etapă din viața unei candidate electorale. De asemenea, am ales cele mai importante gânduri și le-am pregătit în secvențe scurte cu expertele.

Vom continua discuțiile despre egalitatea de gen în alegeri, iar acest grup va rămâne o platformă activă pentru alte acțiuni și campanii de motivare în viitor și, de ce nu, pentru următoarele generații de primare, consiliere, deputate și poate chiar președintă a Republicii Moldova.

PNUD și partenerii săi vor continua să susțină proiecte și inițiative care să sporească participarea femeilor în procesele decizionale.

Astăzi, în Parlamentul Moldovei, fiecare al patrulea deputat este femeie, ceea ce este un record pentru Republica Moldova. Însă, potrivit platformei PNUD #EqualFuture, va fi nevoie de încă un secol pentru a reduce la nivel global decalajul de gen, asta în cazul în care lucrurile vor progresa în același ritm. Platforma arată că la 25 de ani de la adoptarea Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing, politica rămâne dominată de bărbați. Mai multe femei sunt reprezentate în parlamente și guverne, dar la nivel global femeile nu ajung nici măcar la un sfert din numărul total al politicienilor aleși.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store