UN Moldova
Jun 28, 2018 · 5 min read
Fotografii: Ion Savin/PNUD Moldova

Copiii și educatorii de la grădinița „Izvorașul” din satul Chetrosu, raionul Drochia, au spus adio sobelor vechi, care le înghiţeau banii şi îi ţineau în frig.

Din primăvara curentă grădinița este conectată la un sistem de încălzire pe biomasă şi de furnizare a apei calde de la energia solară. Investiţia, în valoare de apr. 67.000 EURO, a fost posibilă datorită asistenţei Uniunii Europene realizate în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

Noua tehnologie va asigura apă caldă anul împrejur şi căldură pe timp de iarnă în toate încăperile grădiniţei, de ea beneficiind cei 136 de copii şi educatori.

„Dimineața, mai ales în zilele de luni, îngheţai ca afară”

Dimineața, copiii înghețau în sălile de grupă, deși sobarul venea din noapte să pornească focul. Grădiniţa este una spaţioasă, cu o suprafaţă de peste 2.000 m2, multe încăperi însă nu puteau fi folosite din cauza frigului. Drept urmare, aceeași cameră era și sală de activități, și dormitor, și vestiar. În baie, pe timp de iarnă, apa îngheța în vase și, ca să dezmorțească un pic aerul, educatoarele erau nevoite să conecteze reșouri electrice, iar asta genera cheltuieli mari la energia electrică.

În încăperi era frig. Dimineața, mai ales în zilele de luni, îngheţai ca afară. Îmbrăcam copiii în haine călduroase, dar oricum se îmbolnăveau des”, spune Mariana Ciuchitu.

Ea îşi aminteşte cum copiii erau nevoiţi să doarmă iarna câte doi pe un pat, pentru că altfel nu încăpeau în cele câteva încăperi încălzite la sobe.

Mă bucur că Teodor va avea condiții mult mai bune. Nu va trebui să îndure frig, se va putea spăla pe mâini cu apă caldă, iar asta înseamnă că va avea imunitate mai bună și va fi mai sănătos”, susţine femeia.

Grădinița a prins viață

Investiţiile de proiectare a noului sistem şi de achiziţionare/instalare a două cazane performante pe bază de peleţi, cu o capacitate totală de 250 kW, precum şi a setului de colectoare solare, s-au cifrat la 66.950 EURO, fonduri europene. Comunitatea la rândul ei a investit 325.830 lei (echivalentul a 19.239 EURO), bani utilizaţi pentru sporirea eficienţei energetice a clădirii grădiniţei: schimbarea geamurilor, a uşilor ş.a.

Datorită noului sistem de încălzire clădirea grădiniței a prins viață. Paturile copiilor au fost mutate în dormitoare, iar în săli este mai mult spațiu pentru activități educative. De acum încolo, copiii și educatorii vor putea utiliza și sala de festivități ca să organizeze spectacole sau competiții sportive.

Educatoarea Silvia Pascaru lucrează la grădiniță de 15 ani și spune că instituția nu a avut condiții atât de bune ca acum.

Noul sistem a fost testat în ultimele săptămâni ale sezonului de încălzire şi noi am „gustat” din plăcerea de a avea căldură. Copiii pot dormi în dormitoare, nu în sala de activități. Acum e cald și bine la noi”, spune educatoarea.

O voi aduce cu bucurie pe Anastasia la grădință, când știu ce bine e aici. Nici nu se compară cu ce era înainte. Copiii veneau câteva zile la grădiniță, iar după asta îi tratam săptămâni în șir de viroze și angine”, povestește Anastasia Furtună, părinte.

Aurelia Doschinescu, directoarea grădiniţei „Izvoraşul”, susține că sistemul de încălzire a fost testat pe parcursul lunii aprilie și că economiile sunt evidente.

Până acum cheltuiam foarte mulţi bani pe lemne, cărbune și pe electricitate și era cald doar în câteva încăperi. De acum înainte, cu acești bani vom putea încălzi bine toată suprafaţa instituției”, spune directoarea.


Grădinița „Izvorașul” e una din cele două instituții care activează în satul Chetrosu, localitate cu o populație de peste 5.000 de persoane. Pe listele instituției se numără 112 copii. După renovare, administrația are multe cereri de la părinții din sat, iar pentru a le satisface pe toate va trebui să amenajeze și celelalte spații din clădire.

În prezent, 236 de grădiniţe, şcoli, centre de sănătate sunt racordate la sisteme de încălzire pe biomasă cu susţinerea Uniunii Europene în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.


Proiectul Energie şi Biomasă, etapa a doua, este un proiect realizat în 2015–2018, cu un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului (2011–2014) ce a avut un buget total de 14,56 milioane Euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi PNUD (560 000 Euro). Partenerul naţional al Proiectului Energie şi Biomasă este Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

UN Moldova

Written by

Follow us on Medium to read, highlight and comment our best stories about development work in Moldova.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade