Industria biocombustibilului ar putea avea un rol esențial în dezvoltarea rurală

Interviu cu Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova:

Stimată Dafina Gercheva, de ce PNUD acordă atât de multă importanță energiei regenerabile?

În septembrie 2015, toate 193 de state-membre ale Organizației Națiunilor Unite și-au asumat unanim cel mai ambițios manifest pentru umanitate — Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Agenda 2030 este o foaie de parcurs cu caracter normativ și transformator, care ne oferă o direcție de urmat și un plan de acțiuni de realizat pentru protejarea oamenilor și a planetei, precum și pentru promovarea păcii, prosperității și parteneriatelor. Reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice prin creșterea producției și utilizării energiei regenerabile și realizarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și adaptare la acestea sunt centrale Obiectivelor globale. Obiectivul #7 este dedicat direct Energiei curate și accesibile.

Republica Moldova este foarte vulnerabilă la efectele adverse ale schimbărilor climatice și puternic dependentă de importurile de gaze și produse petroliere din Rusia. Din acest motiv, promovarea energiei regenerabile și investițiile în eficiența energetică sunt priorități naționale strategice, aflate în topul agendei Guvernului.

Energia din biomasă este una dintre cele mai accesibile în Moldova atât fizic, cât și financiar. Industria de biocombustibil aduce multiple beneficii de dezvoltare. Ea creează bunăstare, reduce sărăcia energetică, generează locuri de muncă și accelerează dezvoltarea rurală echitabilă. De asemenea, ea contribuie la creșterea securității energetice a țării.

Cum ați aprecia rezultatele Proiectului Energie și Biomasă?

Proiectul Energie și Biomasă, finanțat de UE și implementat de PNUD, a obținut rezultate numeroase și de impact, semnificative pentru realizarea priorităților și angajamentelor naționale vizavi de Agenda 2030 și Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Cu șapte ani în urmă, țara era aproape totalmente dependentă de resursele energetice fosile de import, confortul termic în instituțiile şi locuințele din zonele rurale era foarte redus, tehnologiile pe bază de biocombustibil nu erau utilizate, iar cunoștințele privind energia regenerabilă erau minime.

Astăzi, peste 200 de mii de oameni au acces la sisteme de încălzire pe biomasă și se bucură de confort de lucru sau de trai sporit.

Costurile de încălzire și poluare în încăperi sunt mai mici. 600 de locuri de muncă au fost create de către noile afaceri verzi, iar emisiile de bioxid de carbon s-au redus cu 70 de mii de tone anual.

Proiectul a reușit să crească, în rândul tinerilor, gradul de cunoaștere a impactului energiei regenerabile asupra prosperității și rezistenței. Astăzi, peste 25 de mii de elevi dețin cunoștințe profunde și extinse despre energia regenerabilă și au dezvoltat o pasiune și dedicație pentru a promova în continuare producerea și consumul energiei din surse alternative, prin schimbarea obișnuințelor, mentalității și a practicilor de producție și consum în general.

Proiectul a oferit o platformă pentru testarea unor soluții inovative pentru provocările sociale, economice și de mediu cu care se confruntă Moldova. Multe dintre acestea deja au fost replicate la nivel mai larg.

Cum vedeți dezvoltarea energiei regenerabile în Moldova?

Experiența ne arată că energia regenerabilă este esențială în dezvoltarea durabilă, contribuie la creșterea inclusivă și „verde” și la reducerea sărăciei și a inechităților.

Moldova are un potențial imens și nevalorificat de producere și consum a energiei regenerabile. Investițiile în biocombustibil solid, fotovoltaice și energie geotermală ar trebui promovate în continuare prin crearea unui cadru legal și de reglementare favorabil, fortificarea capacităților instituționale, răspândirea bunelor practici, a abordărilor și instrumentelor inovative și prin încurajarea parteneriatelor publice-private și a cooperării intercomunitare, astea fiind doar câteva instrumente.

Moldova a pornit pe drumul economiei cu emisii reduse și ar trebui sprijinită de partenerii de dezvoltare, mediul de afaceri și societatea civilă.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

UNDP in Moldova

Written by

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events