Inovațiile eco ale tinerilor au fost premiate la un concurs republican

… locul unde antena parabolică, imprimanta şi CD-urile uzate se transformă în dispozitive care produc energie regenerabilă

Foto: Ion Cazac/PNUD Moldova

Zeci de adolescenți pasionați de energia regenerabilă au participat în perioada 11–12 mai, la Chișinău, la un concurs republican al inovațiilor eco. Concursul este organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Elevii au „complotat” cu soarele, biomasa, apa și vântul ca să creeze invenții bazate pe puterea energiei verzi și care ne pot scuti de plata facturilor la energie. Majoritatea dispozitivelor au fost construite din materiale pe care mulți dintre noi le aruncă la coșul de gunoi.

Casa viitorului a fost construită de un grup de elevi din Costești

Foto: Ion Cazac/PNUD Moldova

Elevii de la liceul din Costești, Ialoveni, au prezentat juriului prototipul unei case a viitorului — sută la sută ecologică. Locuința este conectată la două turbine eoliene și la câteva panouri fotovoltaice. Autorii proiectului spun că oamenii care ar locui într-o astfel de casă ar uita definitiv de grija facturilor și chiar ar putea câștiga vânzând surplusul de energie pe care l-ar produce.

Foto: Ion Cazac/PNUD Moldova

Panourile solare se învârtesc la fel ca floarea soarelui, captează radiaţia solară și o transformă în energie. Iar turbinele eoliene folosesc energia vântului ca să furnizeze energie electrică”, povestește unul din autorii proiectului, Dumitru Bortă, elev în clasa a VI-a.

Și chiar dacă energia pe care o produce casa de jucărie e suficientă doar pentru a încărca telefoanele mobile pe care le au, elevii sunt siguri că pe viitor invenția lor va fi utilizată la scară largă. Ion Mereacre, elev în clasa a VIII-a, speră că treptat tot satul lor va începe să folosească sursele regenerabile de energie pentru a încălzi locuințele și a avea acces la electricitate.

Sperăm ca maturii să ne urmeze exemplul și să realizeze în practică ideile pe care le propunem noi”, spune tânărul.


Interesul elevilor de la Costeși pentru sursele regenerabile de energie a apărut odată cu includerea în programul școlar a unei discipline opționale noi „Surse de energie regenerabilă”, unde învață cum să valorifice resursele naturale de energie, să folosească eficient căldura și lumina, dar și să protejeze mediul ambiant.

Antena parabolică care ne conectează la energia electrică

Foto: Ion Cazac/PNUD Moldova

Sursele de petrol se vor epuiza în curând. Este important ca oamenii să dobândească energia în așa fel încât să nu dăuneze mediului”, crede Andrei Lupașcu, elev în clasa a IX-a la Liceul „Constantin Stere” din Soroca.

Andrei a prezentat invenția la care a muncit cot la cot cu alți colegi — un dispozitiv care captează energia solară și o transformă în energie electrică. Pentru a-și construi invenția, copiii au utilizat o antenă parabolică veche, bucăți de lemn, elemente din metal de la niște jucării vechi și alte lucruri care, datorită lor, au căpătat viață nouă.

Cutiile de la bere pot încălzi casa

Mariana şi Maxim Mereacre, soră şi frate din Costești, Ialoveni, au demonstrat juriului că banalele cutii pentru bere și apă pot furniza căldură în locuință dacă sunt conectate la energia soarelui.

Cutii de acest fel se găsesc la tot pasul și, de regulă, ajung la gunoi. Ideea propusă de noi ar fi o soluție pentru reciclarea acestui tip de deșeuri”, afirmă echipa.

La fel ca și alți elevi care au trecut în etapa republicană a concursului „Surse de energie regenerabilă”, Mariana şi Maxim Mereacre vor primi un bilet de participare la Tabăra de Vară ENERGEL, ediţia 2018 unde vor face schimb de idei cu alți elevi interesați de domeniul energiei regenerabile.

Foto: PNUD Moldova

În total, la etapa finală a concursului „Surse de energie regenerabilă” au participat 57 de tineri din 26 de şcoli. Participanţii la etapa finală au fost selectaţi în urma competiţiei locale/raionale. La concurs s-au putut înscrie şcolile racordate la sisteme de încălzire pe biomasă din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă, precum şi elevii din clasele a 7–9-a care studiază disciplina opţională „Surse de energie regenerabilă”.

Câştigătorii competiţiei naţionale au fost selectați de către un juriu format din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Proiectului Energie şi Biomasă, inițiativei sociale „Hai, Moldova”, cadre didactice și manageriale.

Concursul „Surse de energie regenerabilă”, este la cea de-a doua ediție și a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă.

Proiectul Energie şi Biomasă, etapa a doua, este un proiect realizat în 2015–2018, cu un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului (2011–2014) ce a avut un buget total de 14,56 milioane Euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi PNUD (560 000 Euro). Partenerul naţional al Proiectului Energie şi Biomasă este Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie şi Biomasă găsiţi pe www.biomasa.md şi pe pagina de Facebook Energie din Biomasă.


Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

UN Moldova

Written by

Follow us on Medium to read, highlight and comment our best stories about development work in Moldova.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade